บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชญ์ธานินท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชญ์ธานินท์
ชื่อ พัชญ์ธานินท์ ความหมาย แปลว่า เจ้าเมืองที่อยู่ในกรอบ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทา-นิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Nin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์ธานินท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชญ์ธานินท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์ธานินท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์ธานินท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ พัชญ์ธานินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชญ์ธานินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธานินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชญ์ธานินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธานินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัชญ์ธานินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธานินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัชญ์ธานินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นภัสนฏกร 36 นะ-พัด-สะ-นด-กอน Na Phat Sa Not Kon หญิง ผู้สร้างนักรำแห่งท้องฟ้า
พัชรวารี 36 พัด-ชะ-ระ-วา-รี Phat Cha Ra Wa Ri หญิง น้ำเพชร
กรณ์สุรพัศ 50 กอน-สุ-ระ-พัด Kon Su Ra Phat หญิง กระทำด้วยอำนาจอันแกล้วกล้า
นภัสดล 24 นะ-พัด-สะ-ดน Na Phat Sa Don ชาย พื้นท้องฟ้า
ชนาภัส 20 ชะ-นา-พัด Cha Na Phat ไม่ระบุ ผู้เป็นแสงสว่างแห่งปวงชน
นวนภัส 28 นวน-พัด Nuan Phat ไม่ระบุ -
วงศ์พัฒน์ 53 วง-พัด Wong Phat ชาย -
สมภัทร 22 สม-พัด Som Phat ชาย -
กัลยพัทธ 36 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มัดใจ
ภัทรกมล 22 พัด-ทะ-ระ-กะ-มน Phat Tha Ra Ka Mon ไม่ระบุ ดอกบัวที่ประเสริฐ, ใจประเสริฐ
ภูมิพิพัฒน์ 53 พูม-พิ-พัด Phum Phi Phat ไม่ระบุ -
กรนภัส 22 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat หญิง เจริญในสิ่งที่ทำ
กัญสหพัฒน์ 50 กัน-สะ-หะ-พัด Kan Sa Ha Phat ชาย หญิงที่เจริญร่วมกัน
ณิชาภัส 24 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ความเจริญอันบริสุทธิ์
ศิริภัทรา 30 สิ-หริ-พัด-ทรา Si Ri Phat Thra ไม่ระบุ -
นันทภัท 21 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat ไม่ระบุ สิ่งประเสริฐที่น่ายินดี
อพัตดารา 28 อะ-พัด-ดา-รา A Phat Da Ra หญิง เป็นที่พึงพอใจยิ่งกว่า
พัฒน์พร 41 พัด-พอน Phat Phon หญิง -
สุระพัฒน์ 45 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ชาย อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
ณัฏฐ์นพัต 56 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความริเริ่มของนักปราชญ์
นิพัทธ 26 นิ-พัด-ทะ Ni Phat Tha ชาย -
ณทพัชร 24 นด-พัด-ชะ-ระ Not Phat Cha Ra ชาย -
สนองภัทร 30 สะ-หนอง-พัด Sa Nong Phat ไม่ระบุ -
คุณภัทร 20 คุน-นะ-พัด Khun Na Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยความดี
พิภพภัทร 31 พิ-พบ-พัด Phi Phop Phat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
สุขุมพัฒน์ 45 สุ-ขุม-พัด Su Khum Phat ชาย -
พัฒน์ภูบดี 42 พัด-พู-บะ-ดี Phat Phu Ba Di ชาย ราชาแห่งความเจริญ
ธัญญ์พัทธ์ 51 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันโชคดี(มีโชคเสมอ)
กฤศนภัสส์ 42 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ชาย แสงน้อยๆบนสวรรค์
ญานภัทร 20 ยา-นะ-พัด Ya Na Phat ชาย ดีงามด้วยความรู้
พัชรนันท์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัน Phat Cha Ra Nan หญิง มีความยินดีดุจเพชร
นงนภัทร 22 นง-นะ-พัด Nong Na Phat ไม่ระบุ นางผู้เป็นประดุจฟ้า
พิรัลพัชร 44 พิ-รัน-พัด Phi Ran Phat ไม่ระบุ เพชรน้ำเอก
สุพัฒน์ศรี 55 สุ-พัด-สี Su Phat Si หญิง -
ภัทรากร 16 พัด-ทรา-กอน Phat Thra Kon ชาย -
ฉัตรนิพัฒน์ 54 ฉัน-นิ-พัด Chan Ni Phat ชาย ผู้มีความเจริญไม่สิ้นสุดภายใต้ร่มเงา
มนภัทรา 21 มน-พัด-ทรา Mon Phat Thra ไม่ระบุ ใจอันประเสริฐ
กัญญาภัทร์ 33 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
ศุภพิพัฒณ์ 50 สุ-พะ-พิ-พัด Su Pha Phi Phat หญิง ความคิดก้าวหน้า ความงามที่เจริญด้วยปัญญา
จักราพัฒน์ 45 จัก-รา-พัด Chak Ra Phat ชาย ความเจริญที่หมุนเวียน