บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชญ์ธมน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชญ์ธมน
ชื่อ พัชญ์ธมน ความหมาย แปลว่า ผู้ที่สวยงามและอยู่ในกรอบ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์ธมน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชญ์ธมน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์ธมน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์ธมน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พัชญ์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชญ์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัชญ์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชญ์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัชญ์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัชญ์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชวัลภัสร์ 43 ชะ-วัน-ละ-พัด Cha Wan La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างอันแวววาว
สิริภัทรา 30 สิ-หริ-พัด-ทรา Si Ri Phat Thra ไม่ระบุ -
สุภัชณี 27 สุ-พัด-นี Su Phat Ni หญิง -
เสาว์พัตน์ 54 เสา-พัด Sao Phat หญิง -
ชยภัทร 20 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยชัยชนะ
สุภาภัส 22 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
จิตรภัทร 27 จิด-ระ-พัด Chit Ra Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและงดงาม
กัลยภัสสร์ 51 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง ผู้มีรัศมีนางงาม
วิพัฒน์ 39 วิ-พัด Wi Phat ชาย ผู้มีความเจริญวิเศษ
ภัทร์ธวัลย์ 56 พัด-ทะ-วัน Phat Tha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
จุฑาภัทร 21 จุ-ทา-พัด Chu Tha Phat หญิง แสงสว่างอันสูงสุด
พัชรวารี 36 พัด-ชะ-ระ-วา-รี Phat Cha Ra Wa Ri หญิง น้ำเพชร
ชิษณุพัทธ์ 42 ชิด-นุ-พัด Chit Nu Phat ชาย ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
ชินพรรธน์ 45 ชิน-พัด Chin Phat ชาย ผู้เจริญและมีชัยชนะ
ภัชชานันท์ 34 พัด-ชา-นัน Phat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในการแยกแยะ
จิณณพัตฐา 45 จิน-นะ-พัด-ถา Chin Na Phat Tha หญิง ผู้มั่นคงในความประพฤติที่ดีแล้ว
ภิภัฏนวดี 38 พิ-พัด-นะ-วะ-ดี Phi Phat Na Wa Di หญิง -
พัชราธรณ์ 41 พัด-ชา-รา-ทอน Phat Cha Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วความมีคุณค่าดังเพชร
ภัทราภา 13 พัด-ทรา-พา Phat Thra Pha หญิง -
พัชร์มณิการ์ 56 พัด-มะ-นิ-กา Phat Ma Ni Ka หญิง ผู้ชำนาญเรื่องแก้วและเพชร
สุพัตร 27 สุ-พัด Su Phat ชาย เสื้อผ้าที่ดี
จิตต์ประภัส 47 จิด-ประ-พัด Chit Pra Phat ไม่ระบุ ใจที่บริสุทธิ์
ณัฐยภัทร 36 นัด-ถะ-ยะ-พัด Nat Tha Ya Phat ชาย -
ภัทวงษ์ 27 พัด-ทะ-วง Phat Tha Wong ไม่ระบุ -
ปภัสชญา 21 ปะ-พัด-ชะ-ยา Pa Phat Cha Ya หญิง -
ณภัชนันท์ 36 นะ-พัด-นัน Na Phat Nan หญิง ผู้มีความสุขบนท้องฟ้า, นก
ภัทริศ 21 พัด-ทะ-ริด Phat Tha Rit ไม่ระบุ เจ้าแห่งสิริมงคล
จารุภัทร์ 31 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ไม่ระบุ ประเสริฐดุจทองคำ
ปิยาพัชร 33 ปิ-ยา-พัด Pi Ya Phat หญิง เป็นที่รักดังเพชร
กรณพัฒน์ 39 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat ไม่ระบุ เจริญในสิ่งที่ทำ
สุภัสตา 24 สุ-พัด-ตา Su Phat Ta หญิง -
ปริพัตร 29 ปะ-ริ-พัด Pa Ri Phat ชาย หมุนเวียน, สืบสาย
ภัทรจิรา 25 พัด-ทะ-ระ-จิ-รา Phat Tha Ra Chi Ra หญิง ความเจริญที่ยั่งยืน
พัชริดาวรรณ 43 พัด-ชะ-ริ-ดา-วัน Phat Cha Ri Da Wan ไม่ระบุ -
ศิรพัฒณ์ 44 สิ-ระ-พัด Si Ra Phat หญิง ความเจริญอันสูงส่ง
พรรธน์ชญมน 50 พัด-ชะ-ยะ-มน Phat Cha Ya Mon หญิง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
ภรณ์ภัสสรณ์ 56 พอน-พัด-สอน Phon Phat Son หญิง -
กุฬพิพัฒน์ 48 กุน-ละ-พิ-พัด Kun La Phi Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
กฤชภัช 11 กริด-พัด Krit Phat ไม่ระบุ แสงแห่งกริช
ภัทรนิดา 21 พัด-ทระ-นิ-ดา Phat Sa Ni Da ไม่ระบุ ผู้นำความเจริญ