บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชญณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชญณัฏฐ์
ชื่อ พัชญณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้อยู่ในกรอบดีงาม เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ยะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Ya Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชญณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ พัชญณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชญณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัชญณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชญณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัชญณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัชญณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิพัทธา 27 นิ-พัด-ทา Ni Phat Tha ชาย ความเป็นนิรันดร์
พัทรินทร์ 40 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin หญิง ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
ภัชฎาพร 25 พัด-ชะ-ดา-พอน Phat Cha Da Phon หญิง พรอันประเสริฐจากชฎา
ณัฐพัสส์ 53 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ ฝนที่เกิดจากความรู้อันมั่นคง, ฝนเทียม
กุณพัฒสิริ 41 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri หญิง เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
กัณฑพัชร์ 40 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
ภัณฑ์ภัสสร 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง -
ภัชรา 12 พัด-รา Phat Ra หญิง -
จิรภัทท์ 30 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ เจริญตลอดกาล
สุพัฒน์ธนา 47 สุ-พัด-ทะ-นา Su Phat Tha Na หญิง มีใบหน้าสวยงาม
กษิดิ์ภัสส์ 51 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ชาย แสงสว่างในแผ่นดิน
เกตุนภัส 24 เกด-นะ-พัด Ket Na Phat หญิง ดาวเกตุที่เคลื่อนไปบนฟ้า, ดาวเกตุ
จีรภัสสรณ์ 54 จี-ระ-พัด-สอน Chi Ra Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งและแสงสว่างตลอดไป
ดลณภัทร 22 ดน-นะ-พัด Don Na Phat ไม่ระบุ สวรรค์บันดาล
พรภัสสรณ์ 49 พอน-พัด-สอน Phon Phat Son หญิง -
ภูริภัทร 21 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ชาย ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ธนลภัส 27 ทะ-นะ-ละ-พัด Tha Na La Phat หญิง ลาภที่เกิดทรัพย์
ลภาภัทร 18 ละ-พา-พัด La Pha Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยลาภ
อนุภัทร 22 อะ-นุ-พัด A Nu Phat ชาย เจริญเนืองๆดีงามเสมอ
พัฐนนท์ 41 พัด-นน Phat Non ชาย ผู้ยินดีในความสามารถ
จิรภัทรา 25 จิ-ระ-พัด-ทรา Chi Ra Phat Thra ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญอันยืนนาน
ภัสสุรินทร์ 47 พัด-สุ-ริน Phat Su Rin หญิง -
พัชรพรรณ 39 พัด-ชะ-ระ-พัน Phat Cha Ra Phan หญิง งามดุจเพชร
คีตพัตรา 34 คีด-พัด-ตรา Khit Phat Tra ไม่ระบุ เสื้อผ้าสำหรับขับร้อง
พัทร 17 พัด-ทระ Phat Sa ชาย -
สุธีรภัทร 33 สุ-ที-ระ-พัด Su Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
พัฒน์ชาญ 36 พัด-ชาน Phat Chan ชาย -
สุภัสสษร 35 สุ-พัด-สะ-สอน Su Phat Sa Son หญิง -
มีรพัฒน์ 45 มี-ระ-พัด Mi Ra Phat ชาย -
พัทธฐริญญ์ 51 พัด-ถะ-ทะ-ริน Phat Tha Tha Rin หญิง -
พลพัต 29 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เข้มแข็ง, มีอำนาจ
ปฏิพัทธ์ 41 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
พัชรดนัย 36 พัด-ชะ-ระ-นัย Phat Cha Ra Nai ชาย ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
คีรินทร์พัชญ์ 65 คี-ริน-พัด Khi Rin Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจภูเขาใหญ่
นันทพัชญ์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและน่ายินดียิ่ง
สิริภัทราภรณ์ 49 สิ-หริ-พัด-ทรา-พอน Si Ri Phat Thra Phon หญิง ศูนย์รวมแห่งความเจริญ
ภัทรชญา 17 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ยา Phat Tha Ra Cha Ya หญิง -
จรัสภัทร 31 จะ-หรัด-พัด Cha Rat Phat ไม่ระบุ ประเสริฐและรุ่งเรือง
จุมพลภัทร์ 45 จุม-พน-พัด Chum Phon Phat ชาย จอมทัพอันประเสริฐ
นภัสศร 28 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก