บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พักร์สินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พักร์สินทร์
ชื่อ พักร์สินทร์ ความหมาย แปลว่า ใบหน้าของผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัก-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phak Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พักร์สินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พักร์สินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พักร์สินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พักร์สินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ พักร์สินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พักร์สินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พักร์สินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พักร์สินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพ็ญภักดิ์ 42 เพ็น-พัก Phen Phak หญิง หน้าอิ่มเอิบ
ภัคคณิสร์ 42 พัก-คะ-นิด Phak Kha Nit หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คนที่มีโชค
กัลย์ณภัค 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
พิสิษฐภัค 45 พิ-สิด-ทะ-พัก Phi Sit Tha Phak ชาย ผู้มีโชคที่ดีที่สุด
นิษฐ์ชภัค 42 นิด-สะ-พัก Nit Sa Phak หญิง โชคที่เกิดจากความสำเร็จ
พิชาภัค 24 พิ-ชา-พัก Phi Cha Phak หญิง เจริญในความรู้
ยุพาภัคฐ์ 45 ยุ-พา-พัก Yu Pha Phak หญิง หน้าของหญิงสวย
สิริภัคร์ 41 สิ-หริ-พัก Si Ri Phak หญิง ผู้มีโชคลาภและความเจริญ
ภัครชัย 27 พัก-คะ-ระ-ชัย Phak Kha Ra Chai ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ภัคสราภรณ์ 40 พัก-คะ-สะ-รา-พอน Phak Kha Sa Ra Phon หญิง -
ภัควดี 23 พัก-คะ-วะ-ดี Phak Kha Wa Di หญิง -
สุภัคชญา 24 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีความโชคดีและความรอบรู้
ชื่นภักดี 29 ชื่น-พัก-ดี Chuen Phak Di หญิง -
ชัญญภัคร์ 36 ชัน-ยะ-พัก Chan Ya Phak หญิง ผู้เจริญในความรู้
เบญญาภัค 22 เบน-ยา-พัก Ben Ya Phak ไม่ระบุ ฉลาดและโชคดี
อักษราภัค 29 อัก-สะ-รา-พัก Ak Sa Ra Phak หญิง มีโชคทางอักษรเรียนเก่ง
ภัควิรุฬห์ธร 51 พัก-วิ-รุน-ทอน Phak Wi Run Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามในโชคดี
ณัฐภัคพล 41 นัด-ถะ-พัก-ขะ-พน Nat Tha Phak Kha Phon ชาย พลังของโชคแห่งนักปราชญ์
กัญญภัค 22 กัน-ยะ-พัก Kan Ya Phak หญิง -
ภัควลัณชญ์ 45 พัก-วะ-รัน Phak Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของผู้มีโชค
กิรณาภัค 24 กิ-ระ-นา-พัก Ki Ra Na Phak หญิง รัศมีแห่งความโชคดี
ภัควรินทร์ 42 พัก-วะ-ริน Phak Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐและมีโชค
ภัคพล 23 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย มีโชคดีเป็นพลัง
พรหมพักตร์ 51 พรม-มะ-พัก Phrom Ma Phak ชาย ใบหน้าของพรหม
ภัคณัฏฐ์ 45 พัก-คะ-นัด Phak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีโชค
นภาพักตร์ 36 นะ-พา-พัก Na Pha Phak หญิง ท้องฟ้าที่มีรูปหน้า
ภักนภาพร 25 พัก-นะ-พา-พอน Phak Na Pha Phon หญิง -
สุวภักร 24 สุ-วะ-พัก Su Wa Phak หญิง -
สุภัครัตน์ 42 สุ-พัก-รัด Su Phak Rat หญิง -
ชณิตาภัค 24 ชะ-นิ-ตา-พัก Cha Ni Ta Phak หญิง สตรีผู้มีโชคดีในการให้เกิดซึ่งปัญญา
ชาณิชภัค 23 ชา-นิด-พัก Cha Nit Phak ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีโชคที่บริสุทธิ์
สุภัคนิตา 30 สุ-พัก-นิ-ตา Su Phak Ni Ta หญิง -
สุพัก 21 สุ-พัก Su Phak ชาย มีโชค
รัมภาภัค 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ภัคชาภา 14 พัก-คะ-ชา-พา Phak Kha Cha Pha หญิง -
ณัฐฐิญาภัค 45 นัด-ถิ-ยา-พัก Nat Thi Ya Phak หญิง ผู้มีโชคในความรู้ของนักปราชญ์
ภัคมัย 26 พัก-คะ-มัย Phak Kha Mai ไม่ระบุ -
ภัคพินันท์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
ภัคภูมิ 21 พัก-คะ-พูม Phak Kha Phum ชาย แผ่นดินแห่งโชค
ณัชย์ธนภัค 46 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแสงสว่างแห่งทรัพย์