บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พวงรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พวงรัตน์
ชื่อ พวงรัตน์ ความหมาย แปลว่า พวงแก้วที่ประเสริฐและมีค่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พวง-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phuang Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พวงรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พวงรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พวงรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พวงรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ พวงรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พวงรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พวงรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พวงรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พวงรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พวงรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พวงรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พวงรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พวงสร้อย 43 พวง-ซ่อย Phuang Soi หญิง -
พวงบุปผา 30 พวง-บุบ-ผา Phuang Bup Pha หญิง -
พวงนิล 31 พวง-นิน Phuang Nin หญิง -
พวงมณี 33 พวง-มะ-นี Phuang Ma Ni ไม่ระบุ -
พวงเงิน 29 พวง-เงิน Phuang Ngoen หญิง -
พวงจันทร์ 45 พวง-จัน Phuang Chan หญิง -
พวงพะยอม 47 พวง-พะ-ยอม Phuang Pha Yom หญิง -
คำพวง 21 คัม-พวง Kham Phuang หญิง พวงทอง
พวงใหม่ 33 พวง-หมั่ย Phuang Mai หญิง -
พวงพรรณ 37 พวง-พัน Phuang Phan หญิง -
พวงชมพู 33 พวง-ชม-พู Phuang Chom Phu หญิง -
พวงทิพย์ 46 พวง-ทิบ Phuang Thip หญิง -
พวงนภา 23 พวง-นะ-พา Phuang Na Pha ไม่ระบุ -
พวงพกา 26 พวง-พะ-กา Phuang Pha Ka หญิง -
พวงเพ็ญ 38 พวง-เพ็น Phuang Phen หญิง เต็มพวง, เต็มช่อ
พวงผกา 26 พวง-ผะ-กา Phuang Pha Ka หญิง -
พวงพงษ์ 39 พวง-พง Phuang Phong ไม่ระบุ -
พวงเพชร 32 พวง-เพ็ด Phuang Phet หญิง -
พวงแข 20 พวง-แข Phuang Khae หญิง -
พวงมอน 32 พวง-มอน Phuang Mon ไม่ระบุ -
พวงแสก 26 พวง-แสก Phuang Saek หญิง -
พุ่มพวง 31 พุ่ม-พวง Phum Phuang หญิง -
พวงสิทธิ์ 45 พวง-สิด Phuang Sit ไม่ระบุ -
พวงลักษณ์ 45 พวง-ลัก Phuang Lak หญิง -
พวงทอง 25 พวง-ทอง Phuang Thong หญิง -
พวงนาค 26 พวง-นาก Phuang Nak หญิง -
พวงเพ็ชร์ 49 พวง-เพ็ด Phuang Phet หญิง -
พวงมะไล 40 พวง-มะ-ลัย Phuang Ma Lai หญิง -
ลำพวง 23 ลัม-พวง Lam Phuang หญิง -
พวงคราม 30 พวง-คราม Phuang Khram หญิง -
พวงษ์ 29 พวง Phuang หญิง -
หนูพวง 28 หนู-พวง Nu Phuang หญิง -
พวงเล็ก 33 พวง-เล็ก Phuang Lek ไม่ระบุ -
พวงมาลี 35 พวง-มา-ลี Phuang Ma Li ไม่ระบุ -
พวงบุบผา 30 พวง-บุบ-ผา Phuang Bup Pha หญิง -
พวงเพชร์ 41 พวง-เพ็ด-ชะ Phuang Phet Cha หญิง -
พวงริตร์ 40 พวง-ริ Phuang Ri หญิง -
พวงแก้ว 27 พวง-แก้ว Phuang Kaeo หญิง -
พวงมาลัย 40 พวง-มา-ลัย Phuang Ma Lai หญิง -
สมพวง 28 สม-พวง Som Phuang ชาย -