บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พลอยลลินณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พลอยลลินณ์
ชื่อ พลอยลลินณ์ ความหมาย แปลว่า พลอยที่มีความน่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พลอย-ละ-ลิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phloi La Lin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยลลินณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พลอยลลินณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยลลินณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยลลินณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 121 หรือ 21
หมายเลข 21 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชะตาที่ต้องพลิกผัน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถึงขั้นแตกหักได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงาน อิทธิพลของหมายเลขนี้ก็จะทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีปัญหาขึ้นๆ ลงๆ หากทำธุรกิจอยู่ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ ด้านความรักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนของคู่ครอง ส่งผลให้ความรักอาจสั่นคลอนลงได้ สุขภาพก็ไม่ดี หมายนี้เล่นงานสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาท อาการปวดหัว ไมเกรน
ชื่อ พลอยลลินณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พลอยลลินณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยลลินณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พลอยลลินณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยลลินณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พลอยลลินณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พลอยนรินทร์ 60 พลอย-นะ-ริน Phloi Na Rin หญิง พลอยของพระราชา, หินที่มีค่าของพระราชา
พลอยรวี 45 พลอย-ระ-วี Phloi Ra Wi หญิง -
พลอยณิชา 40 พลอย-นิ-ชา Phloi Ni Cha หญิง -
พลอยนภัส 45 พลอย-นะ-พัด Phloi Na Phat หญิง พลอยจากฟ้า พลอยจากสวรรค์
พลอยดาว 36 พลอย-ดาว Phloi Dao หญิง -
พลอยพิชญาภัส 59 พลอย-พิด-ชะ-ยา-พัด Phloi Phit Cha Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างในความรู้ที่มีค่าดุจพลอย
รวีพลอย 45 ระ-วี-พลอย Ra Wi Phloi หญิง -
มัชชาพลอย 42 มัด-ชา-พลอย Mat Cha Phloi หญิง -
แสงพลอย 39 แสง-พลอย Saeng Phloi หญิง -
ลำพลอย 35 ลัม-พลอย Lam Phloi ชาย -
พบพลอย 38 พบ-พลอย Phop Phloi ไม่ระบุ -
พลอยรยา 41 พลอย-ระ-ยา Phloi Ra Ya หญิง พลอยที่รวดเร็ว
ประกายพลอย 48 ประ-กาย-พลอย Pra Kai Phloi หญิง -
พลอยระรินทร์ 63 พลอย-ระ-ริน Phloi Ra Rin หญิง พลอยของผู้เป็นใหญ่ (พระอินทร์)
พลอยนภา 35 พลอย-นะ-พา Phloi Na Pha ไม่ระบุ -
พลอยสี 42 พลอย-สี Phloi Si หญิง -
พลอยพิสุทธิ์ 66 พลอย-พิ-สุด Phloi Phi Sut ไม่ระบุ -
พลอยปภัสร์ 55 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่เจิดจรัส , พลอยบริสุทธิ์สดใส
พลอยมณี 45 พลอย-มะ-นี Phloi Ma Ni หญิง อัญมณีหรือพลอย
พลอยศรี 46 พลอย-สี Phloi Si หญิง -
พลอย 28 พลอย Phloi หญิง หินมีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทำเป็นเครื่องประดับ
พลอยพรพรรณ 61 พลอย-พอน-พัน Phloi Phon Phan ไม่ระบุ -
สมพลอย 40 สม-พลอย Som Phloi ชาย -
พลอยไพลิน 60 พลอย-พัย-ลิน Phloi Phai Lin หญิง อัญมณีสีน้ำเงินชนิดหนึ่ง
สายพลอย 44 สาย-พลอย Sai Phloi หญิง -
พลอยนารินทร์ 61 พลอย-นา-ริน Phloi Na Rin หญิง พลอยของพระราชา, หินที่มีค่าของพระราชา
แพรพลอย 42 แพร-พลอย Phrae Phloi หญิง -
ขวัญพลอยชนก 52 ขวัน-พลอย-ชะ-นก Khwan Phloi Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ให้กำเนิดพลอยที่เป็นมิ่งขวัญ
ปกายพลอยชมพู 57 ปะ-กาย-พลอย-ชม-พู Pa Kai Phloi Chom Phu ไม่ระบุ แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
พลอยรมัย 49 พลอย-ระ-มัย Phloi Ra Mai ไม่ระบุ พลอยอันงดงาม
พลอยรุ้ง 37 พลอย-รุ้ง Phloi Rung หญิง -
น้องพลอย 43 น้อง-พลอย Nong Phloi ไม่ระบุ -
พลอยเดช 33 พลอย-เดด Phloi Det ชาย ด้วยอำนาจ
พลอยไพริน 58 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin หญิง -
วงพลอย 36 วง-พลอย Wong Phloi หญิง -
พลอยเพชรัตน์ 65 พลอย-เพด-รัด Phloi Phet Rat หญิง -
พลอยฉัตร 44 พลอย-ฉัด Phloi Chat หญิง -
พลอยกาญจน์ 54 พลอย-กาน Phloi Kan หญิง พลอยและทองคำ , พลอยจากจังหวัดกาญจนบุรี
พลอยกมล 40 พลอย-กะ-มน Phloi Ka Mon หญิง -
พลอยลดา 36 พลอย-ละ-ดา Phloi La Da หญิง เชื้อสายแห่งพลอย, พลอยแห่งความรุ่งเรือง