บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พลอยพัชชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พลอยพัชชา
ชื่อ พลอยพัชชา ความหมาย แปลว่า พลอยที่ประเสริฐและเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พลอย-พัด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phloi Phat Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยพัชชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พลอยพัชชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยพัชชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พลอยพัชชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พลอยพัชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พลอยพัชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยพัชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พลอยพัชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยพัชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พลอยพัชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พลอยพัชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พลอยพัชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พลอยศรี 46 พลอย-สี Phloi Si หญิง -
แพรวพลอย 48 แพรว-พลอย Phraeo Phloi หญิง -
พลอยวรัตม์ 59 พลอย-วะ-รัด Phloi Wa Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐสุดดังพลอย
ประกายพลอย 48 ประ-กาย-พลอย Pra Kai Phloi หญิง -
พบพลอย 38 พบ-พลอย Phop Phloi ไม่ระบุ -
พลอยรุ้ง 37 พลอย-รุ้ง Phloi Rung หญิง -
แก้วพลอย 39 แก้ว-พลอย Kaeo Phloi ชาย -
พลอยทิพย์ 58 พลอย-ทิบ Phloi Thip หญิง อัญมณีของเทวดา
พลอยรวี 45 พลอย-ระ-วี Phloi Ra Wi หญิง -
พลอยระรินทร์ 63 พลอย-ระ-ริน Phloi Ra Rin หญิง พลอยของผู้เป็นใหญ่ (พระอินทร์)
พลอยเพพา 47 พลอย-เพ-พา Phloi Phe Pha หญิง -
พลอยฉัตร 44 พลอย-ฉัด Phloi Chat หญิง -
พลอยแสง 39 พลอย-แสง Phloi Saeng ไม่ระบุ -
เพชรพลอย 44 เพ็ด-พลอย Phet Phloi หญิง -
ฉัตรพลอย 44 ฉัด-พลอย Chat Phloi ไม่ระบุ -
มัชชาพลอย 42 มัด-ชา-พลอย Mat Cha Phloi หญิง -
พลอยพิม 45 พลอย-พิม Phloi Phim หญิง -
พลอยพิสุทธิ์ 66 พลอย-พิ-สุด Phloi Phi Sut ไม่ระบุ -
กะรัตพลอย 44 กะ-หรัด-พลอย Ka Rat Phloi ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักของพลอย
พลอยกมล 40 พลอย-กะ-มน Phloi Ka Mon หญิง -
ฝนพลอย 41 ฝน-พลอย Fon Phloi หญิง ฝนที่มีค่าดุจพลอย
พลอยพัชชา 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
พลอยเดช 33 พลอย-เดด Phloi Det ชาย ด้วยอำนาจ
พลอยชมพู 45 พลอย-ชม-พู Phloi Chom Phu หญิง พลอยสีชมพู
พลอยงาม 36 พลอย-งาม Phloi Ngam หญิง พลอยที่สวยงาม
พลอยรัตน์ 53 พลอย-รัด Phloi Rat หญิง ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
พลอยปภัส 42 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
แพรพลอย 42 แพร-พลอย Phrae Phloi หญิง -
พลอยนภา 35 พลอย-นะ-พา Phloi Na Pha หญิง ดั่งพลอยจากฟากฟ้า
ปกายพลอยชมพู 57 ปะ-กาย-พลอย-ชม-พู Pa Kai Phloi Chom Phu ไม่ระบุ แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
พลอยชลิดา 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
พลอยปภัสร์ 55 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่เจิดจรัส , พลอยบริสุทธิ์สดใส
พลอยนวล 45 พลอย-นวน Phloi Nuan หญิง -
พลอยกาญจน์ 54 พลอย-กาน Phloi Kan หญิง พลอยและทองคำ , พลอยจากจังหวัดกาญจนบุรี
พลอยไพลอน 62 พลอย-พัย-ลอน Phloi Phai Lon ไม่ระบุ -
พลอยวิภู 41 พลอย-วิ-พู Phloi Wi Phu หญิง ผู้เป็นเจ้าแห่งพลอย
พลอยกะรัต 44 พลอย-กะ-หรัด Phloi Ka Rat หญิง -
สุพลอย 36 สุ-พลอย Su Phloi ชาย -
พลอยไพรินทร์ 72 พลอย-พัย-ริน Phloi Phai Rin หญิง ผู้มั่นคงและซื่อสัตย์
พลอยณิศา 45 พลอย-นิ-สา Phloi Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงามดุจพลอย