บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรหทัยภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรหทัยภัทร
ชื่อ พรหทัยภัทร ความหมาย แปลว่า จิตใจที่ดีงามและประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-หะ-ทัย-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Ha Thai Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรหทัยภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรหทัยภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรหทัยภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรหทัยภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ พรหทัยภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรหทัยภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรหทัยภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรหทัยภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรหทัยภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรหทัยภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรหทัยภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรหทัยภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พูลพร 28 พูน-พอน Phun Phon ไม่ระบุ -
ธันยพร 33 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง มีโชคอันประเสริฐ
นัทภรณ์ 29 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรประทาน 29 พอน-ประ-ทาน Phon Pra Than ชาย -
เพิ่มพร 32 เพิ่ม-พอน Phoem Phon ไม่ระบุ -
วรัญญภรณ์ 41 วะ-รัน-ยะ-พอน Wa Ran Ya Phon หญิง -
สุถาพร 22 สุ-ถา-พอน Su Tha Phon ไม่ระบุ -
ปราณีพร 31 ปรา-นี-พอน Pra Ni Phon หญิง -
อราภรณ์ 30 อะ-รา-พอน A Ra Phon หญิง -
ธีมาพร 29 ที-มา-พอน Thi Ma Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรรรรพ 32 พอน-รน-รบ Phon Ron Rop ไม่ระบุ -
กาญดาพร 20 กาน-ดา-พอน Kan Da Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนผู้เป็นที่รัก
จันดาพร 29 จัน-ดา-พอน Chan Da Phon ไม่ระบุ -
ศิลาพร 30 สิ-ลา-พอน Si La Phon หญิง -
ณัฐพร 30 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
จริญาภรณ์ 38 จะ-ริ-ยา-พอน Cha Ri Ya Phon ไม่ระบุ ความประพฤติดี
ชุดาภรณ์ 24 ชุ-ดา-พอน Chu Da Phon ไม่ระบุ แสงสว่างจากเครื่องประดับ
พจพร 26 พด-จะ-พอน Phot Cha Phon หญิง -
จิรัชติญาภรณ์ 51 จิ-รัด-ติ-ยา-พอน Chi Rat Ti Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ที่เกิดมามีความยั่งยืนและค้ำจุนความรู้ 3 ประการ
ภัทรภรวินัย 42 พัด-ทะ-ระ-พอน-วิ-นัย Phat Tha Ra Phon Wi Nai หญิง -
ธิติภรณ์ 34 ทิ-ติ-พอน Thi Ti Phon หญิง -
จันทร์จิราภรณ์ 63 จัน-จิ-รา-พอน Chan Chi Ra Phon หญิง ประเสริฐตลอดกาลเหมือนพระจันทร์
นฤภรณ์ 25 นะ-รึ-พอน Na Rue Phon ไม่ระบุ แข็งแรง
ณภัทร์พร 36 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon ไม่ระบุ ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
ชญาดาภร 14 ชะ-ยา-ดา-พอน Cha Ya Da Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
พรเจตน์ 37 พอน-เจด Phon Chet ชาย -
สใบพร 27 สะ-บัย-พอน Sa Bai Phon หญิง -
กัญชพร 23 กัน-ชะ-พอน Kan Cha Phon หญิง ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
วไลภรณ์ 40 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
พรเยาวี 36 พอน-เยา-วี Phon Yao Wi หญิง -
พรธิภา 22 พอน-ทิ-พา Phon Thi Pha หญิง กลางวันอันประเสริฐ
รัฐฎาภรณ์ 42 รัด-ดา-พอน Rat Da Phon หญิง -
ประมาพร 28 ประ-มา-พอน Pra Ma Phon หญิง -
พาพร 21 พา-พอน Pha Phon ไม่ระบุ -
สิริยาภรณ์ 47 สิ-หริ-ยา-พอน Si Ri Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
ศิริญนญาพร 45 สิ-หริ-ยน-ยา-พอน Si Ri Yon Ya Phon ไม่ระบุ -
กิตยาภรณ์ 36 กิด-ตะ-ยา-พอน Kit Ta Ya Phon ไม่ระบุ มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ
บุณยพร 28 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง ประเสริฐด้วยความดี
อุษณีพร 35 อุ-สะ-นี-พอน U Sa Ni Phon หญิง -
ทิราภรณ์ 29 ทิ-รา-พอน Thi Ra Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ