บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรสวัสดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรสวัสดิ์
ชื่อ พรสวัสดิ์ ความหมาย แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-สะ-หวัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Sa Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรสวัสดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรสวัสดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรสวัสดิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรสวัสดิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ พรสวัสดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรสวัสดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรสวัสดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรสวัสดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรสวัสดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรสวัสดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อภินทร์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
ภรธิดา 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
พาวรินทร์พร 54 พา-วะ-ริน-พอน Pha Wa Rin Phon หญิง -
ธัยพร 28 ทัย-พอน Thai Phon ไม่ระบุ -
พรนิกา 23 พอน-นิ-กา Phon Ni Ka ไม่ระบุ -
กุมพร 19 กุม-พอน Kum Phon ชาย ผู้ครอบครองพรอันประเสริฐ
ธรรมาพร 30 ทัม-มา-พอน Tham Ma Phon ไม่ระบุ -
เพชรราภรณ์ 40 เพ็ด-รา-พอน Phet Ra Phon หญิง -
ธันย์ฐิตาพร 59 ทัน-ถิ-ตา-พอน Than Thi Ta Phon หญิง ผู้มีความตั้งมั่นอันประเสริฐและโชคดี
พัฒน์พร 41 พัด-พอน Phat Phon หญิง -
จิตตาภรณ์ 36 จิด-ตา-พอน Chit Ta Phon หญิง ประดับความคิด
อุบลพร 27 อุ-บน-พอน U Bon Phon หญิง -
เกษมณีพร 36 กะ-เสม-นี-พอน Ka Sem Ni Phon หญิง ดวงแก้วที่ประเสริฐสุด
กฤษฏาพร 28 กริด-ตา-พอน Krit Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ค้ำจุนความสำเร็จ
เกศนีภร 27 เกด-นี-พอน Ket Ni Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนหญิงที่มีผมงาม
สินทร์ภร 35 สิน-พอน Sin Phon หญิง -
วิมลภรณ์ 40 วิ-มน-พอน Wi Mon Phon หญิง เครื่องประดับอันบริสุทธิ์
ทัตภร 13 ทัด-พอน That Phon ไม่ระบุ ได้รับการประทานพร, ได้รับพร
เผดิมพร 32 ผะ-เดิม-พอน Pha Doem Phon ชาย พรครั้งแรก
ณพิมพ์พร 51 นะ-พิม-พอน Na Phim Phon หญิง ผู้เป็นแม่แบบทีดี
คัมภีราภรณ์ 45 คัม-พี-รา-พอน Kham Phi Ra Phon หญิง หนังสือดุจเครื่องประดับตน
กิจจาพร 30 กิด-จา-พอน Kit Cha Phon หญิง สิ่งที่พึงกระทำอันดี
ภรณ์ธิดา 29 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง -
รัตพร 23 รัด-พอน Rat Phon หญิง ผู้ยินดีในพร, ผู้ชอบใจในพร
คนัมภรณ์ 37 คะ-นัม-พอน Kha Nam Phon ไม่ระบุ -
ญาราภรณ์ 29 ยา-รา-พอน Ya Ra Phon หญิง มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
ณัฐติญาพร 42 นัด-ติ-ยา-พอน Nat Ti Ya Phon หญิง พรของผู้มีปัญญามั่นคง ๓ ประการ
พนิตพร 32 พะ-นิด-พอน Pha Nit Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
นิรัชพร 31 นิ-รัด-ชะ-พอน Ni Rat Cha Phon หญิง บริสุทธิ์และประเสริฐ
อาทิตย์ติยาพร 60 อา-ทิด-ติ-ยา-พอน A Thit Ti Ya Phon หญิง -
ยุพาพร 30 ยุ-พา-พอน Yu Pha Phon หญิง หญิงสาวผู้มีพรสวรรค์
อานุภาพร 27 อา-นุ-พา-พอน A Nu Pha Phon หญิง ผู้มีพลังแสงสว่างแห่งถ้อยคำอวยพร
สวราภรณ์ 37 สะ-วะ-รา-พอน Sa Wa Ra Phon หญิง -
รัชพรสุขฐิ์ 54 รัด-ชะ-พอน-สุก Rat Cha Phon Suk หญิง -
พรธันวา 32 พอน-ทัน-วา Phon Than Wa หญิง -
พรพิพัฒน์ 53 พอน-พิ-พัด Phon Phi Phat ชาย เจริญด้วยพร
นัทภรณ์ 29 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรประภัสสร 45 พอน-ประ-พัด-สอน Phon Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราวของคำอวยพร
พรวิเชียร 45 พอน-วิ-เชียน Phon Wi Chian หญิง -
ชุมพร 20 ชุม-พอน Chum Phon หญิง ชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง, จังหวัดชุมพร