บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรวิภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรวิภา
ชื่อ พรวิภา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความประเสริฐงดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-วิ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Wi Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรวิภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรวิภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรวิภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรวิภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พรวิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรวิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรวิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรวิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรวิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรวิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรวิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรวิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรวิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรวิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิสิฐพร 44 พิ-สิด-พอน Phi Sit Phon ชาย -
พรดี 20 พอน-ดี Phon Di หญิง -
พรอานันท์ 43 พอน-อา-นัน Phon A Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
จิภาพร 24 จิ-พา-พอน Chi Pha Phon หญิง -
พบพร 22 พบ-พอน Phop Phon หญิง ประสบกับสิ่งประเสริฐ
ณัฏฐฎาพร 45 นัด-ถะ-ดา-พอน Nat Tha Da Phon ไม่ระบุ -
ยุภาภรณ์ 30 ยุ-พา-พอน Yu Pha Phon หญิง ค้ำจุนและส่งเสริมแสงสว่าง, ค้ำจุนและส่งเสริมความรุ่งเรือง
รชตภร 14 ระ-ชด-พอน Ra Chot Phon หญิง -
พรรรปพร 34 พัน-รบ-พอน Phan Rop Phon ไม่ระบุ -
ชุณาพร 21 ชุ-นา-พอน Chu Na Phon หญิง -
กฤติญาพร 26 กริด-ติ-ยา-พอน Krit Ti Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้ที่ประเสริฐ
จันทภรณ์ 35 จัน-ทะ-พอน Chan Tha Phon ไม่ระบุ พระจันทร์งาม
กัลยพร 31 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
ปรียภรณ์ 40 ปรี-ยะ-พอน Pri Ya Phon ไม่ระบุ -
ขัชพร 20 ขัด-ชะ-พอน Khat Cha Phon หญิง ของควรเคี้ยวอันประเสริฐอาหารอันประเสริฐ
โศจิพร 33 โส-จิ-พอน So Chi Phon ไม่ระบุ -
วัชรภรณ์ 35 วัด-ชะ-ระ-พอน Wat Cha Ra Phon หญิง -
จุฑาพร 23 จุ-ทา-พอน Chu Tha Phon หญิง ปิ่นที่ประเสริฐ, ความประเสริฐสูงสุด
ณัฐชยาพร 41 นัด-ถะ-ชะ-ยา-พอน Nat Tha Cha Ya Phon ไม่ระบุ -
พรธิรา 25 พอน-ทิ-รา Phon Thi Ra หญิง -
ฉัตรพร 28 ฉัด-ตระ-พอน Chat Tra Phon หญิง ฉัตรอันประเสริฐ
พรศิริ 31 พอน-สิ-หริ Phon Si Ri หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วลัยภรณ์ 43 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
ภักดิพร 23 พัก-ดิ-พอน Phak Di Phon หญิง มีความภักดีประเสริฐยิ่ง
ยุกาพร 23 ยุ-กา-พอน Yu Ka Phon หญิง -
นฤชฎาภรณ์ 33 นะ-รึ-ชะ-ดา-พอน Na Rue Cha Da Phon หญิง -
วรรณภรณ์ 38 วัน-นะ-พอน Wan Na Phon หญิง มีผิวพรรณประเสริฐ
ศรัณภรณ์ 39 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
ภรณ์พิมพา 45 พอน-พิม-พา Phon Phim Pha ไม่ระบุ -
จิรัชยาพร 41 จิ-รัด-ยา-พอน Chi Rat Ya Phon ไม่ระบุ -
วรรณาภรณ์ 39 วัน-นา-พอน Wan Na Phon ไม่ระบุ -
พรสิริ 31 พอน-สิ-หริ Phon Si Ri หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พาวรินทร์พร 54 พา-วะ-ริน-พอน Pha Wa Rin Phon หญิง -
พรฤดี 21 พอน-รึ-ดี Phon Rue Di หญิง -
ทัศน์พร 38 ทัด-สะ-พอน That Sa Phon หญิง คำอวยชัยปราถนาดี, ที่เป็นข้อคิดเห็นดีงาม
พิไลพร 39 พิ-ลัย-พอน Phi Lai Phon หญิง -
ศิริพร 31 สิ-หริ-พอน Si Ri Phon ชาย ผู้มีพรอันเป็นมงคล
พร้อมพร 37 พร้อม-พอน Phrom Phon หญิง -
นียะภรณ์ 43 นี-ยะ-พอน Ni Ya Phon หญิง -
นิรัตติยาภรณ์ 55 นิ-รัด-ติ-ยา-พอน Ni Rat Ti Ya Phon ไม่ระบุ -