บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรธน์ธวัล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรรธน์ธวัล
ชื่อ พรรธน์ธวัล ความหมาย แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
พัฒนี 27 พัด-ทะ-นี Phat Tha Ni หญิง ความเจริญ
ชุติภัส 22 ชุ-ติ-พัด Chu Ti Phat ไม่ระบุ แสงสว่างที่รุ่งเรือง
อคัมย์พัชญ์ 63 อะ-คำ-พัด A Kham Phat หญิง ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร
ยุพาลภัส 36 ยุ-พา-ละ-พัด Yu Pha La Phat หญิง หญิงสาวที่มีลาภ
กชภัท 9 กด-ชะ-พัด Kot Cha Phat ชาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
นิลพัทธ์ 41 นิน-พัด Nin Phat หญิง ชื่อตัวละครในรามเกียรติ์
จิรพัทธ์ 40 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ผูกพันตลอดกาล
ณภัสวรรณ 36 นะ-พัด-วัน Na Phat Wan หญิง สีฟ้า
ภัทรีดา 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง -
พรรธน์ชญมน 50 พัด-ชะ-ยะ-มน Phat Cha Ya Mon หญิง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
รภัสกุล 24 ระ-พัด-สะ-กุน Ra Phat Sa Kun หญิง -
จุมพลภัทร์ 45 จุม-พน-พัด Chum Phon Phat ชาย จอมทัพอันประเสริฐ
พัทรินทร์ 40 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin หญิง ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
ธรรพัฒน์ 41 ทัม-พัด Tham Phat ชาย -
พัทธรัตน์ 42 พัด-ทะ-รัด Phat Tha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าที่ผูกพัน
ณัฏฐ์นพัต 56 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความริเริ่มของนักปราชญ์
รัญช์นภัทร 38 รัน-นะ-พัด Ran Na Phat หญิง -
ธีรภัทร 25 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภูมิพัฒนา 33 พูม-พัด-ทะ-นา Phum Phat Tha Na ชาย -
ณัฐพัชร 36 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย เพชรของนักปราชญ์, เข้มแข็งเหมือนนักปราชญ์
ภัทราลัย 29 พัด-ทรา-ลัย Phat Thra Lai หญิง -
กัณฑ์ญาพัชญ์ 54 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง ส่วนของความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ภีมพัฒน์ 42 พี-มะ-พัด Phi Ma Phat ชาย ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
ลภัส 18 ละ-พัด La Phat หญิง สมบัติ, ลาภ
พงษ์พัฒน์ 52 พง-พัด Phong Phat หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
ปกรพัฒน์ 36 ปะ-กะ-ระ-พัด Pa Ka Ra Phat ชาย -
ภัทรชยา 21 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ยา Phat Tha Ra Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะและความเจริญ
จิระพัชร์ 45 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย เพชรที่มั่นคง
จีระพัตร 40 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย เครื่องแต่งกายที่มั่นคง, ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
ภัทราเรืองริน 45 พัด-ทะ-รา-เรือง-ริน Phat Tha Ra Rueang Rin หญิง ผู้สว่างและเจริญเสมอๆ
ลภัสวรรณ 37 ละ-พัด-สะ-วัน La Phat Sa Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีโชคลาภ
วัฒนพัฒน์ 47 วัด-ทะ-นะ-พัด Wat Tha Na Phat ชาย -
กรปภัช 14 กอน-ปะ-พัด Kon Pa Phat ชาย ผู้สร้างแสงสว่าง
นันต์ณภัทร 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง มีความสุขดุจสวรรค์
พัฒนกฤช 24 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย ศัสตราวุธแห่งความก้าวหน้า
สุพัชราภา 29 สุ-พัด-รา-พา Su Phat Ra Pha หญิง -
พัชราวรรณ 38 พัด-ชะ-รา-วัน Phat Cha Ra Wan หญิง -
ชยพัทย์ 40 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
กชภัชร 14 กด-ชะ-พัด Kot Cha Phat หญิง น้ำที่เป็นประกายบนดอกบัว