บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรธน์ธวัล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรรธน์ธวัล
ชื่อ พรรธน์ธวัล ความหมาย แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรธน์ธวัล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรธน์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรรธน์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กษิดิ์พัฒน์ 52 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญในแผ่นดิน
วิพัด 23 วิ-พัด Wi Phat หญิง -
ภัทร์วศิน 41 พัด-วะ-สิน Phat Wa Sin ได้ทั้งชายและหญิง -
พัช 14 พัด Phat หญิง ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
ฐิติพัศ 39 ถิ-ติ-พัด Thi Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจถาวร
ณัฐชภัทร 30 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้ดีงามที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
จีระภัทร 31 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐตลอดกาล
กิจธนาพัฒน์ 50 กิด-ทะ-นา-พัด Kit Tha Na Phat ชาย งานที่ทำให้เจริญในทรัพย์
ชนนภัส 24 ชะ-นน-พัด Cha Non Phat หญิง ผู้งามจากเชื้อสาย
ภัสสรชล 31 พัด-สอ-ระ-ชน Phat So Ra Chon ไม่ระบุ รัศมีแห่งสายน้ำ
สุพิพัฒน์ 49 สุ-พิ-พัด Su Phi Phat ชาย -
ธนพิพัฒ 36 ทะ-นะ-พิ-พัด Tha Na Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญงอกงามในทรัพย์
นภัสศร 28 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
พิภพภัทร 31 พิ-พบ-พัด Phi Phop Phat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
พัฒนี่ 28 พัด-นี่ Phat Ni ไม่ระบุ -
พัชรียา 34 พัด-ชะ-รี-ยา Phat Cha Ri Ya หญิง พระอินทร์
พัทธวรรณ 36 พัด-ทะ-วัน Phat Tha Wan หญิง ผูกพันกับหนังสือ
พลปภัส 28 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ไม่ระบุ -
ธนัญญ์นภัสร 51 ทะ-นัน-นะ-พัด-สอน Tha Nan Na Phat Son หญิง แสงของความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ปริพัตร 29 ปะ-ริ-พัด Pa Ri Phat ชาย หมุนเวียน, สืบสาย
กาญจน์พัชรปพน 59 กาน-จะ-พัด-ชะ-ระ-ปะ-พน Kan Cha Phat Cha Ra Pa Phon ชาย เพชรทองอันบริสุทธิ์
สุพัฒนา 29 สุ-พัด-ทะ-นา Su Phat Tha Na หญิง มีใบหน้าสวยงาม
พรหมภัทรมน 42 พรม-พัด-ทะ-ระ-มน Phrom Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้มีดวงใจดีงามและประเสริฐ
พัสวีร์ 45 พัด-สะ-หวี Phat Sa Wi ชาย -
ณฐภัส 26 นะ-ถะ-พัด Na Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ลินนภัสร์ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง -
หทัยพัชร 36 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat หญิง ใจเพชร
ณิชพัชฌ์ 39 นิด-พัด Nit Phat ไม่ระบุ -
ภัทราภร 16 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง ดีและประเสริฐยิ่ง
กัจตบพัฒน์ 45 กัด-ตบ-พัด Kat Top Phat ชาย -
ภัทษลัลฎาค์ 45 พัด-สะ-ลัน-ดา Phat Sa Lan Da หญิง -
พัทธนัน 31 พัด-ทะ-นัน Phat Tha Nan หญิง มีความสุขมั่นคง
สุพัตรา 28 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
ณัฐพัทธ์ 44 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ดีงาม
วรรณภัทร 29 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีวงศ์ตระกูลประเสริฐ
นงนภัส 24 นง-นะ-พัด Nong Na Phat หญิง นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นวพรรณภัทร 42 นะ-วะ-พัน-นะ-พัด Na Wa Phan Na Phat หญิง ผู้มีความดีงามด้วยผิวพรรณใหม่
ภัทรโชติ 23 พัด-ทะ-ระ-โชด Phat Tha Ra Chot ไม่ระบุ -
ปรียาพัศ 41 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
วสันต์พรรษ 54 วะ-สัน-พัด Wa San Phat ชาย ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ