บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรรณรัตน์
ชื่อ พรรณรัตน์ ความหมาย แปลว่า ผิวพรรรณผ่องใสยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-นะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Na Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรรณรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ พรรณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรรณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรรณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรรณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรรณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประพัน 27 ประ-พัน Pra Phan ชาย ผูกติด, แต่งเรื่อง
บทม์พันธุ์ 48 บด-ทะ-พัน Bot Tha Phan ชาย พระอาทิตย์
พรรณธิภา 31 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พรรณทิกา 28 พัน-ทิ-กา Phan Thi Ka ไม่ระบุ ผู้มีความผูกพัน
ยศพันธ์ 45 ยด-พัน Yot Phan ไม่ระบุ -
พันเพ็ชร 41 พัน-เพ็ด Phan Phet ไม่ระบุ -
สุพรรณิการ์ 48 สุ-พัน-นิ-กา Su Phan Ni Ka หญิง -
หนูพรรณ 33 หนู-พัน Nu Phan หญิง -
พรรรวรท 31 พัน-วะ-รด Phan Wa Rot หญิง ให้พรคือผิวพรรณงาม
พรรณ์ 30 พัน-ระ Phan Ra ชาย -
พรร 16 พัน Phan ชาย -
จรูญพรรณ 37 จะ-รูน-พัน Cha Run Phan หญิง ผิวพรรณงาม
พรภรรณ์ 35 พอน-พัน Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดี
พรรณรินทร์ 48 พัน-ริน Phan Rin ไม่ระบุ -
กมลพันธุ์ 43 กะ-มน-พัน Ka Mon Phan ชาย ใจที่ผูกพัน
พรรณ 21 พัน Phan หญิง -
ระพีพรรณ์ 53 ระ-พี-พัน-ระ Ra Phi Phan Ra หญิง -
ถนอมพรรณ์ 47 ถะ-หนอม-พัน-ระ Tha Hon-Om Phan Ra หญิง -
กนกพันธ์ 37 กะ-หนก-พัน Ka Nok Phan ชาย ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ
เดชพันธุ์ 36 เดด-พัน Det Phan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ลดาพรรณ 29 ละ-ดา-พัน La Da Phan ไม่ระบุ -
อัตถพรรณ 35 อัด-ตะ-ถะ-พัน At Ta Tha Phan ชาย -
พรรณทิภา 28 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
ไชยพันธุ์ 50 ชัย-พัน Chai Phan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เจริญกว่า
พชรพรรณ 35 พด-ชะ-ระ-พัน Phot Cha Ra Phan หญิง ผิวพรรณงดงามดุจเพชร, วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
ประพรรณ์ 40 ประ-พัน-ระ Pra Phan Ra ชาย -
พรรทิภา 23 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พรรลอง 30 พัน-ลอง Phan Long หญิง -
ภูริพันธ์ 41 พู-ริ-พัน Phu Ri Phan ไม่ระบุ -
ชินพันธ์ 41 ชิน-พัน Chin Phan ไม่ระบุ ชัยชนะที่ต่อเนื่องกัน
พรรณอภา 29 พัน-อะ-พา Phan A Pha หญิง -
พัรทิพา 30 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
ภัณนี 22 พัน-นี Phan Ni หญิง คำอธิบาย
สิรพรรณ 36 สิน-พัน Sin Phan หญิง -
ถนอมพรรณ 38 ถะ-หนอม-พัน Tha Hon-Om Phan ไม่ระบุ -
พันธ์ธีรา 46 พัน-ที-รา Phan Thi Ra ไม่ระบุ -
นันทภัรณ์ 38 นัน-ทะ-พัน Nan Tha Phan หญิง -
ยุวพรรณ 36 ยุ-วะ-พัน Yu Wa Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณอ่อนเยาว์
พรรณวดี 35 พัน-นะ-วะ-ดี Phan Na Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
พรรณวิกา 33 พัน-วิ-กา Phan Wi Ka ไม่ระบุ -