บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณพิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรรณพิชา
ชื่อ พรรณพิชา ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-พิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Phi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณพิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรรณพิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณพิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณพิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พรรณพิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรรณพิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณพิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรรณพิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณพิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรรณพิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชูพรรณ์ 34 ชู-พัน-ระ Chu Phan Ra หญิง -
พัรทิพา 30 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
ศรีพัน 35 สี-พัน Si Phan หญิง -
พรรณวนา 33 พัน-วะ-นา Phan Wa Na หญิง ผู้งดงามในผืนป่า
ชริพันธ์ 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
พันธุ์ทิพา 45 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
คณพันธ์ 39 คะ-นะ-พัน Kha Na Phan ไม่ระบุ ให้ร่วมกัน
กัญจนพรรณ 41 กัน-จะ-นะ-พัน Kan Ja Na Phan หญิง ผิวพรรณงดงามดั่งทอง
ธีระพันธ์ 49 ที-ระ-พัน Thi Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยนักปราชญ์
จุไรพรรณ 41 จุ-รัย-พัน Chu Rai Phan หญิง -
สตีพรรณ 38 สะ-ตี-พัน Sa Ti Phan ไม่ระบุ -
คิวพันธ์ 44 คิว-พัน Khio Phan ไม่ระบุ -
พันธรัก 30 พัน-ทะ-รัก Phan Tha Rak ชาย รักที่ผูกพัน, รักที่มีความสัมพันธ์
จิระพันธ์ุกรณ์ 68 จิ-ระ-พัน-กอน Chi Ra Phan Kon ไม่ระบุ การกระทำของวงศ์ตระกูลอันยั่งยืน
พรรณ์จารีย์ 65 พัน-จา-รี Phan Cha Ri หญิง ผู้ประพฤติดีและงดงาม
พัลลพ 32 พัน-ลบ Phan Lop ชาย คนสนิท, คนโปรด
หนูพันธ์ 42 หนู-พัน Nu Phan หญิง -
กัญจนาพันธ์ 51 กัน-จะ-นา-พัน Kan Cha Na Phan หญิง ผูกพันกับทองคำ
ธีรพันธุ์ 46 ที-ระ-พัน Thi Ra Phan ชาย -
พรรณทิวา 33 พัน-ทิ-วา Phan Thi Wa หญิง -
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
จีราพรรณ 39 จี-รา-พัน Chi Ra Phan หญิง ผิวพรรณดีตลอดไป
อฤพรรณ 28 อะ-รึ-พัน A Rue Phan หญิง -
พรรณีภา 30 พัน-นี-พา Phan Ni Pha ไม่ระบุ -
ณัชชาพัณณ์ 45 นัด-ชา-พัน Nat Cha Phan หญิง คนงามที่เกิดมาให้ความรู้
ชฎาพันธ์ 38 ชะ-ดา-พัน Cha Da Phan หญิง กลุ่มชฎา
ประไพพันธ์ 57 ประ-พัย-พัน Pra Phai Phan หญิง มีผิวพรรณงดงาม
ธีรพันธ์ 45 ที-ระ-พัน Thi Ra Phan ชาย -
พรรณรัตน์ 46 พัน-นะ-รัด Phan Na Rat หญิง ผิวพรรรณผ่องใสยิ่ง
อภัญญา 20 อะ-พัน-ยา A Phan Ya ไม่ระบุ -
อารีพันธ์ 48 อา-รี-พัน A Ri Phan หญิง -
พันธ์ชิต 39 พัน-ชิด Phan Chit ชาย -
พัณวณิตา 36 พัน-วะ-นิ-ตา Phan Wa Ni Ta หญิง หญิงที่มีแผลบนผิวพรรณ
พรพรรณ์ 42 พอน-พัน-ระ Phon Phan Ra หญิง -
ทัยพรรณ 34 ทัย-พัน Thai Phan หญิง -
อำนวยพรรณ 47 อัม-นวย-พัน Am Nuai Phan หญิง -
เพ็ญอำพันธ์ 59 เพ็น-อัม-พัน Phen Am Phan หญิง อัญมณีสีเหลืองที่งามดั่งดวงจันทร์
สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ 146 สะ-หัด-สะ-กอน-พอน-พัน-สิ-วิ-ลัย-ทัย-ประ-เสิด Sa Hat Sa Kon Phon Phan Si Wilai Thai Pra Soet ไม่ระบุ ผู้ถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพ ที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรือง
จรัสพรรณ 42 จะ-หรัด-พัน Cha Rat Phan หญิง มีผิวพรรณสดใส
ประพันธุ์ 41 ประ-พัน Pra Phan ชาย ผูกติด, แต่งเรื่อง