บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณจรัญพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรรณจรัญพร
ชื่อ พรรณจรัญพร ความหมาย แปลว่า ผู้มีความประพฤติอันประเสริฐด้วยผิวพรรณ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-จะ-รัน-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Cha Ran Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณจรัญพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรรณจรัญพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณจรัญพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรรณจรัญพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ พรรณจรัญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรรณจรัญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณจรัญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรรณจรัญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณจรัญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรรณจรัญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรรณจรัญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรรณจรัญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สมพรพรรณ 45 สม-พอน-พัน Som Phon Phan หญิง -
กัญรภาพันธุ์ 46 กัน-ระ-พา-พัน Kan Ra Pha Phan หญิง หญิงที่มีเชื้อสายแห่งความรุ่งเรือง
พัฒน์พันธิน 59 พัด-พัน-ทิน Phat Phan Thin ชาย ผู้ผูกพันความเจริญ
อัมพาพันธ์ 54 อัม-พา-พัน Am Pha Phan หญิง หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
พิมลพันธ์ 53 พิ-มน-พัน Phi Mon Phan ไม่ระบุ -
สุพรรณดา 31 สุ-พัน-ดา Su Phan Da หญิง -
อัมพรพรรณ 48 อัม-พอน-พัน Am Phon Phan หญิง -
พรรณรังสี 45 พัน-รัง-สี Phan Rang Si หญิง แสงสว่างจากกาย
ไผ่พรรณ 39 ผั่ย-พัน Phai Phan ไม่ระบุ -
พัชร์พัณณี 56 พัด-พัน-นี Phat Phan Ni หญิง ผู้ได้รับคำพรรณาอันมีคุณค่าดุจเพชร
อภัญญา 20 อะ-พัน-ยา A Phan Ya ไม่ระบุ -
พัณณ์ชนุตม์ 56 พัน-ชะ-นุด Phan Cha Nut หญิง ผู้มีผิวพรรณเหนือผู้อื่น
พรรนา 22 พัน-นา Phan Na ไม่ระบุ -
พรร 16 พัน Phan ชาย -
พันธพงษ์ 44 พัน-ทะ-พง Phan Tha Phong ไม่ระบุ -
ปฏิพันธ์ 45 ปะ-ติ-พัน Pa Ti Phan ชาย -
พรรณพฤกษา 36 พัน-พรึก-สา Phan Phruek Sa หญิง -
ปริญญาพรรณ 40 ปะ-ริน-ยา-พัน Pa Rin Ya Phan หญิง ผู้มีความหยั่งรู้ในเรื่องของผิวพรรณ
เจตนิพันธ์ 50 เจด-นิ-พัน Chet Ni Phan ชาย สิ่งที่คิดประพันธ์
ดำพันธ์ 32 ดัม-พัน Dam Phan ไม่ระบุ -
นภันต์ 27 นะ-พัน Na Phan หญิง สุดขอบฟ้า
พินทธ์พันธ์ 61 พิ-นด-พัน Phi Not Phan หญิง -
ชนม์ณิพัณณ์ 61 ชน-นิ-พัน Chon Ni Phan ไม่ระบุ -
พันระณี 37 พัน-ระ-นี Phan Ra Ni หญิง -
อำพัน 24 อัม-พัน Am Phan หญิง -
ภันธิสา 26 พัน-ทิ-สา Phan Thi Sa หญิง เจ้าแห่งพันธะ
ชัยพงศ์พันธุ์ 71 ชัย-พง-พัน Chai Phong Phan ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
นิพาพรรณ 39 นิ-พา-พัน Ni Pha Phan ไม่ระบุ ผู้มีความงามเสมอ
พันทิพย์ 47 พัน-ทิบ Phan Thip หญิง ความงามเป็นของเทวดา
พรรรปพร 34 พัน-รบ-พอน Phan Rop Phon ไม่ระบุ -
พรรณทิพย์ 51 พัน-ทิบ Phan Thip หญิง ความงามเป็นของเทวดา
นีราพรรณ 38 นี-รา-พัน Ni Ra Phan หญิง สีน้ำ
สุพรรณิกา 35 สุ-พัน-นิ-กา Su Phan Ni Ka หญิง -
ศิริพันธุ์ 50 สิ-หริ-พัน Si Ri Phan หญิง วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทองพรรณ 30 ทอง-พัน Thong Phan หญิง -
รัตนภาพรรณ 39 รัด-ตะ-นะ-พา-พัน Rat Ta Na Pha Phan หญิง -
จิระพันธ์ 48 จิ-ระ-พัน Chi Ra Phan ชาย เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
ยุพาพรรณ 39 ยุ-พา-พัน Yu Pha Phan หญิง หญิงสาวผู้ผูกพัน
นิพาพันธ์ 48 นิ-พา-พัน Ni Pha Phan ไม่ระบุ ผู้มีความงามเสมอ
แพรพรรณ 35 แพร-พัน Phrae Phan ไม่ระบุ -