บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรภวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรภวิทย์
ชื่อ พรภวิทย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พร-พะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Pha Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรภวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรภวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรภวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรภวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พรภวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรภวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรภวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรภวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรภวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรภวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรภวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรภวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ไพรงาม 29 พรัย-งาม Phrai Ngam ชาย -
ไพรสน 33 พรัย-สน Phrai Son ชาย -
พรรณพฤกษา 36 พัน-พรึก-สา Phan Phruek Sa หญิง -
พริ้ม 23 พริ้ม Phrim หญิง -
กนกแพรว 27 กะ-หนก-แพรว Ka Nok Phraeo ไม่ระบุ ทองคำอันแวววาว
พระคุ้มครอง 44 พระ-คุ้ม-ครอง Phra Khum Khrong ไม่ระบุ -
ศิริพรหมมา 47 สิ-หริ-พรม-มา Si Ri Phrom Ma หญิง -
ลำพรวน 30 ลัม-พรวน Lam Phruan หญิง -
ไพรฑูรย์ 47 พรัย-ทูน Phrai Thun ชาย -
เตโชพฤต 23 เต-โช-พรึด Te Cho Phruet ชาย พฤติกรรมอันแกล้วกล้า
ไพรริน 34 พรัย-ริน Phrai Rin หญิง -
รุ่งไพร 29 รุ่ง-พรัย Rung Phrai ชาย -
พรหมา 23 พรม-มา Phrom Ma ชาย -
พฤฒินันทน์ 45 พรึด-ทิ-นัน Phruet Thi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดีในความเจริญ
ไพรทูรย์ 45 พรัย-ทูน Phrai Thun ชาย -
ณัฐพฤต 30 นัด-ถะ-พรึด Nat Tha Phruet ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เจริญ
พรวญ 22 พรวน Phruan ไม่ระบุ -
พฤนทาร 20 พริน-ทาน Phrin Than ชาย ชื่อเรียกเทวดา
มนต์ไพร 43 มน-พรัย Mon Phrai ชาย ป่าเวทมนตร์
พฤติกร 21 พรึด-ติ-กอน Phruet Ti Kon ชาย เอื้อแก่ความเป็นอยู่
มนไพร 31 มน-พรัย Mon Phrai ชาย -
แพรววัน 35 แพรว-วัน Phraeo Wan หญิง -
ณฐพฤฒ 26 นะ-ถะ-พรึด Na Tha Phruet ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เจริญ
พรหมสุรินทร์ 57 พรม-สุ-ริน Phrom Su Rin ไม่ระบุ -
เดชพริษฐ์ 43 เดด-พริด Det Phrit ชาย -
พริมปพน 36 พริม-ปะ-พน Phrim Pa Phon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้บริสุทธิ์และมีความประเสริฐ,บริสุทธิ์และสวย
ไพรลี 34 พรัย-ลี Phrai Li หญิง -
ประกายพฤกษ์ 43 ประ-กาย-พรึก Pra Kai Phruek ไม่ระบุ -
ชิดแพร 21 ชิด-แพร Chit Phrae หญิง -
ไพรวรรณ 40 พรัย-วัน Phrai Wan หญิง ป่า
สมไพรทรัพย์ 67 สม-พรัย-ซับ Som Phrai Sap ชาย -
แพร้ว 22 แพร้ว Phraeo หญิง -
พรหมศิล 39 พรม-สิน Phrom Sin ไม่ระบุ -
ไวพรต 30 วัย-พรด Wai Phrot ชาย -
พีระพรหม 45 พี-ระ-พรม Phi Ra Phrom ชาย พระพรหมผู้กล้าหาญ
ดาวพระเสาร์ 47 ดาว-พระ-เสา Dao Phra Sao ไม่ระบุ ดาวเสาร์
พระวัชญ์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พริมโรส 36 พริม-โรด Phrim Rot หญิง -
ลำไพร 28 ลัม-พรัย Lam Phrai หญิง แนวป่า
รุ้งพราย 30 รุ้ง-พราย Rung Phrai หญิง สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา