บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรพักตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรพักตร์
ชื่อ พรพักตร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทิราพร 22 ทิ-รา-พอน Thi Ra Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สิตาภรณ์ 34 สิ-ตา-พอน Si Ta Phon ไม่ระบุ ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
จิภาพร 24 จิ-พา-พอน Chi Pha Phon หญิง -
วรรณภาภรณ์ 40 วัน-นะ-พา-พอน Wan Na Pha Phon หญิง -
ศิริอัมพร 46 สิ-หริ-อัม-พอน Si Ri Am Phon หญิง -
เกสราภรณ์ 34 เกด-สะ-รา-พอน Ket Sa Ra Phon ไม่ระบุ ผู้ประดับตนด้วยเกสรดอกไม้
มยุรพร 30 มะ-ยุ-ระ-พอน Ma Yu Ra Phon หญิง -
เจษฎาพร 30 เจด-สะ-ดา-พอน Chet Sa Da Phon ไม่ระบุ เป็นผู้ใหญ่อันประเสริฐ, พรอันยิ่งใหญ่
วะไลภรณ์ 44 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon ไม่ระบุ กำไลที่งดงาม
ธิติพร 27 ทิ-ติ-พอน Thi Ti Phon หญิง -
พิมปภรณ์ 38 พิม-ปะ-พอน Phim Pa Phon ชาย -
เอื้องพร 37 เอื้อง-พอน Ueang Phon ไม่ระบุ -
สุพรรัก 29 สุ-พอน-รัก Su Phon Rak หญิง -
ทวิพร 23 ทะ-วิ-พอน Tha Wi Phon หญิง -
ภคภร 10 พะ-คะ-พอน Pha Kha Phon ไม่ระบุ มีโชคเป็นพร
หฤทัยพร 31 หะ-รึ-ทัย-พอน Ha Rue Thai Phon ไม่ระบุ ผู้มีใจประเสริฐ
ทิตติพร 27 ทิด-ติ-พอน Thit Ti Phon ไม่ระบุ รุ่งเรืองดี
อำพร 19 อัม-พอน Am Phon หญิง ท้องฟ้า
นัฐชยาภรณ์ 48 นัด-ถะ-ชะ-ยา-พอน Nat Tha Cha Ya Phon หญิง เครื่องประดับปราชญ์ปราชญ์ผู้มีชัย
ภัศราพร 29 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon ไม่ระบุ รัศมีของเครื่องประดับ
ชุติมาพร 28 ชุ-ติ-มา-พอน Chu Ti Ma Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความรุ่งเรือง
วิไลภรณ์ 44 วิ-ลัย-พอน Wi Lai Phon หญิง งามและประเสริฐ
ปรัชญาภรณ์ 36 ปรัด-ยา-พอน Prat Ya Phon หญิง -
พรชาย 23 พอน-ชาย Phon Chai ชาย -
วิลาพร 29 วิ-ลา-พอน Wi La Phon หญิง -
กรพัชรพร 35 กอน-พัด-ชะ-ระ-พอน Kon Phat Cha Ra Phon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งเพชรอันประเสริฐ
ศรัณย์ภรณ์ 56 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
กัณภร 15 กัน-พอน Kan Phon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
พรพัชญา 31 พอน-พัด-ยา Phon Phat Ya ไม่ระบุ -
ภัชรพร 23 พัด-ระ-พอน Phat Ra Phon หญิง -
พีรพร 31 พี-ระ-พอน Phi Ra Phon หญิง พรของผู้กล้า
รติยาภรณ์ 39 ระ-ติ-ยา-พอน Ra Ti Ya Phon หญิง เครื่องประดับของที่รัก
เบญจภรณ์ 33 เบน-จะ-พอน Ben Cha Phon หญิง การชุบเลี้ยงด้วยของ5อย่าง
วัทนพร 28 วัด-ทะ-นะ-พอน Wat Tha Na Phon ไม่ระบุ ใบหน้าสวยพูดดี
พรนภัส 29 พอน-นะ-พัด Phon Na Phat หญิง พรสวรรค์, ฟ้างาม
ปัฐธวีภรณ์ 51 ปัด-ทะ-วี-พอน Pat Tha Wi Phon หญิง -
วีรพรรณา 39 วี-ระ-พอน-ระ-นา Wi Ra Phon Ra Na หญิง -
พรเชฐ 25 พอน-เชด Phon Chet ไม่ระบุ -
โสพร 23 โส-พอน So Phon ชาย -
ญาราภรณ์ 29 ยา-รา-พอน Ya Ra Phon หญิง มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ