บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรพักตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรพักตร์
ชื่อ พรพักตร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพักตร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุพรเพ็ญ 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุริยาพร 37 สุ-ริ-ยา-พอน Su Ri Ya Phon หญิง พระอาทิตย์อันประเสริฐ
อรพร 22 ออ-ระ-พอน O Ra Phon หญิง -
ลำพร 19 ลัม-พอน Lam Phon หญิง -
ณภัทร์ศราภรณ์ 55 นะ-พัด-สะ-รา-พอน Na Phat Sa Ra Phon หญิง ผู้ประดับด้วยมงคลในความดีงาม
อัฐธิพร 39 อัด-ถะ-ทิ-พอน At Tha Thi Phon หญิง -
ศิริอาภรณ์ 45 สิ-หริ-อา-พอน Si Ri A Phon หญิง -
วชาภรณ์ 28 วะ-ชา-พอน Wa Cha Phon หญิง -
หัตถาภรณ์ 33 หัด-ถา-พอน Hat Tha Phon ไม่ระบุ สร้อยมือ
วานิพร 28 วา-นิ-พอน Wa Ni Phon ไม่ระบุ -
อังคณาพร 34 อัง-คะ-นา-พอน Ang Kha Na Phon หญิง -
จริญาภรณ์ 38 จะ-ริ-ยา-พอน Cha Ri Ya Phon ไม่ระบุ ความประพฤติดี
กชภรณ์ 22 กด-ชะ-พอน Kot Cha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนดอกบัว
กัญตพร 24 กัน-ตะ-พอน Kan Ta Phon หญิง น่ารักและประเสริฐ
จิติพร 29 จิ-ติ-พอน Chi Ti Phon ไม่ระบุ ความคิดประเสริฐ
วรรษพร 30 วัด-พอน Wat Phon หญิง -
เพิ่มพร 32 เพิ่ม-พอน Phoem Phon ไม่ระบุ -
ภรมนัส 26 พอน-มะ-นัด Phon Ma Nat ไม่ระบุ ผู้ปลอบใจ
จีระพาพร 42 จี-ระ-พา-พอน Chi Ra Pha Phon หญิง -
อินทิพร 32 อิน-ทิ-พอน In Thi Phon หญิง ดอกบัว, ดอกราชพฤษ์
ปฎิพร 23 ปะ-ติ-พอน Pa Ti Phon หญิง -
รัชภรณ์ 29 รัด-ชะ-พอน Rat Cha Phon หญิง -
กัญภร 14 กัน-พอน Kan Phon หญิง ผู้ค้ำจุนสตรี
พรณิตา 25 พอน-นิ-ตา Phon Ni Ta ไม่ระบุ -
วรางค์ภรณ์ 45 วะ-ราง-พอน Wa Rang Phon หญิง ผู้พึ่งพาความสวยงาม
พิมณัฐพร 47 พิม-นัด-ถะ-พอน Phim Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
ปรภาภรณ์ 27 ปอ-ระ-พา-พอน Po Ra Pha Phon ไม่ระบุ -
รัตญาพร 28 รัด-ยา-พอน Rat Ya Phon หญิง -
สิรินพร 36 สิ-ริน-พอน Si Rin Phon หญิง -
สิตาภรณ์ 34 สิ-ตา-พอน Si Ta Phon ไม่ระบุ ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
พรศิริ 31 พอน-สิ-หริ Phon Si Ri หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
เพ็ญลยาภรณ์ 56 เพ็น-ละ-ยา-พอน Phen La Ya Phon หญิง เครื่องประดับของดวงจันทร์
สพร 19 สะ-พอน Sa Phon หญิง -
ดิษฐพร 30 ดิด-พอน Dit Phon หญิง -
ยศพรธ์ 40 ยด-สะ-พอน Yot Sa Phon ชาย ผู้มียศอันประเสริฐ
พรภนท์ 28 พอน-พน Phon Phon ไม่ระบุ -
นพภาภรณ์ 34 นบ-พา-พอน Nop Pha Phon ไม่ระบุ -
อภิมลพร 34 อะ-พิ-มน-พอน A Phi Mon Phon หญิง -
ภรนรา 15 พอน-นะ-รา Phon Na Ra หญิง -
อัญยาภรณ์ 42 อัน-ยา-พอน An Ya Phon หญิง -