บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรพชรมน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรพชรมน
ชื่อ พรพชรมน ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-พะ-ชะ-ระ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Pha Cha Ra Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพชรมน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรพชรมน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพชรมน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรพชรมน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พรพชรมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรพชรมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพชรมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรพชรมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพชรมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรพชรมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรพชรมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรพชรมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐฏ์ภรณ์ 55 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
ชุติมาภรณ์ 35 ชุ-ติ-มา-พอน Chu Ti Ma Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง, ผู้ประดับด้วยความรุ่งเรือง
ภรภัท 11 พอน-พัด Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
พิมพาพร 38 พิม-พา-พอน Phim Pha Phon หญิง มีรูปร่างงดงาม
กมลภร 17 กะ-มน-พอน Ka Mon Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนดอกบัว, ผู้ค้ำจุนจิตใจ
กิตติพร 27 กิด-ติ-พอน Kit Ti Phon ชาย มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
มีนาภร 23 มี-นา-พอน Mi Na Phon หญิง ผู้เลี้ยงดูเดือนมีนาคม
กัญญภร 18 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งหญิงที่ดี
ธิทิพร 25 ทิ-ทิ-พอน Thi Thi Phon หญิง -
รัตดาภรณ์ 32 รัด-ดา-พอน Rat Da Phon หญิง -
ธิราพร 25 ทิ-รา-พอน Thi Ra Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พาพร 21 พา-พอน Pha Phon ไม่ระบุ -
กัญญาภรณ์ 33 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง เครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม
ธัตาภรณ์ 31 ทัด-ตา-พอน That Ta Phon ไม่ระบุ ทรงเครื่องประดับ
กฤษฏาพร 28 กริด-ตา-พอน Krit Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ค้ำจุนความสำเร็จ
จาตรีพร 33 จา-ตรี-พอน Cha Tri Phon หญิง -
ประสพพร 37 ประ-สบ-พอน Pra Sop Phon ชาย -
ภรสุดา 15 พอน-สุ-ดา Phon Su Da หญิง สตรีผู้ให้การค้ำจุน
วัชรภรณ์ 35 วัด-ชะ-ระ-พอน Wat Cha Ra Phon หญิง -
วชราภรณ์ 32 วด-รา-พอน Wot Ra Phon ไม่ระบุ -
ณัฐฐิณีภรณ์ 62 นัด-ถะ-ถิ-นี-พอน Nat Tha Thi Ni Phon หญิง -
เกศราภรณ์ 34 เกด-สะ-รา-พอน Ket Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับผม
พรพินิต 36 พอน-พิ-นิด Phon Phi Nit ชาย ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
นำพร 18 นัม-พอน Nam Phon หญิง -
สรัลพร 33 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
อาทิตยาภรณ์ 43 อา-ทิด-ยา-พอน A Thit Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์, เครื่องประดับตะวัน
นันท์ภรณ์ 43 นัน-พอน Nan Phon หญิง -
พรพิชญุตม์ 48 พอน-พิ-ชะ-ยุด Phon Phi Cha Yut ไม่ระบุ -
นันท์ชพร 38 นัน-ชะ-พอน Nan Cha Phon หญิง ผู้ประเสริฐน่ายินดี
ณัฏฐิญาภรณ์ 55 นัด-ถิ-ยา-พอน Nat Thi Ya Phon หญิง ผู้เต็มไปด้วยความรู้ดังนักปราชญ์
นปภรณ์วรรณ 45 นบ-พอน-วัน Nop Phon Wan หญิง -
นิลพร 27 นิน-พอน Nin Phon ไม่ระบุ -
สุรีพร 31 สุ-รี-พอน Su Ri Phon หญิง พระอาทิตย์
ทัชชภร 14 ทัด-ชะ-พอน That Cha Phon หญิง ผู้ให้การค้ำจุน
รำพร 17 รัม-พอน Ram Phon หญิง -
วะลัยพร 40 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
ทิพยาภรณ์ 41 ทิบ-ยา-พอน Thip Ya Phon หญิง -
จันธิราพร 40 จัน-ทิ-รา-พอน Chan Thi Ra Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
พรทิพภา 27 พอน-ทิบ-พา Phon Thip Pha หญิง -
มุจลินท์พร 49 มุด-ลิน-พอน Mut Lin Phon ไม่ระบุ -