บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรปวร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรปวร
ชื่อ พรปวร ความหมาย แปลว่า ผู้สุดประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-ปะ-วอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Pa Won
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรปวร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรปวร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรปวร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรปวร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พรปวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรปวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรปวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรปวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรปวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรปวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรปวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรปวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรปวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรปวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรปวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรปวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤติมาพร 27 กริด-มา-พอน Krit Ma Phon หญิง พรของนักปราชญ์
ประดาพร 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง -
กัญญาภร 19 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุน
ชนิดาภรณ์ 32 ชะ-นิ-ดา-พอน Cha Ni Da Phon หญิง ผู้เลี้ยงดูบิดา, ผู้มีเครื่องประดับมาก
เพชราภรณ์ 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง -
กศมพรศ์ 41 กะ-สะ-มะ-พอน Ka Sa Ma Phon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ทิพย์อาภรณ์ 56 ทิบ-อา-พอน Thip A Phon หญิง -
คธพร 20 คะ-ทะ-พอน Kha Tha Phon หญิง ตะบองอันประเสริฐ
นัฐภรณ์ 37 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ภัตชราพร 27 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
สภาพร 21 สะ-พา-พอน Sa Pha Phon ชาย -
ภัชราภรณ์ 31 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
พชราภรณ์ 34 พะ-ชะ-รา-พอน Pha Cha Ra Phon ไม่ระบุ -
พรทวี 26 พอน-ทะ-วี Phon Tha Wi ชาย -
ทิชาพร 20 ทิ-ชา-พอน Thi Cha Phon หญิง ผู้นำความสุขมาให้
ชัฎฎาพร 29 ชัด-ดา-พอน Chat Da Phon หญิง -
ชนันพร 28 ชะ-นัน-พอน Cha Nan Phon หญิง คนที่ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
อำพรพันธ์ 49 อัม-พอน-พัน Am Phon Phan หญิง -
เกษณีภร 24 เกด-นี-พอน Ket Ni Phon หญิง ผู้ค้ำจุนหญิงที่มีผมงาม
นิชาพร 24 นิ-ชา-พอน Ni Cha Phon หญิง -
ศิริโสภาพร 44 สิ-หริ-โส-พา-พอน Si Ri So Pha Phon หญิง -
บุญยาภรณ์ 35 บุน-ยา-พอน Bun Ya Phon หญิง ดีและประเสริฐ, ประเสริฐด้วยดี
มณีภรณ์ 36 มะ-นี-พอน Ma Ni Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแก้วมณี
พรภิรม 26 พอน-พิ-รม Phon Phi Rom ชาย -
พรวิสุทธิ์ 48 พอน-วิ-สุด Phon Wi Sut ไม่ระบุ -
มีนาพร 30 มี-นา-พอน Mi Na Phon ไม่ระบุ -
พรพรรณินทร์ 56 พอน-พัน-นิน Phon Phan Nin หญิง -
มุจลินท์พร 49 มุด-ลิน-พอน Mut Lin Phon ไม่ระบุ -
รัชญาภรณ์ 34 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
จันทร์พร 41 จัน-พอน Chan Phon หญิง ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
ผดุงพร 24 ผะ-ดุง-พอน Pha Dung Phon หญิง รักษาความดีไว้
ภรณ์นภัส 36 พอน-นะ-พัด Phon Na Phat หญิง พรสวรรค์, ฟ้างาม
สมพอน 31 สม-พอน Som Phon หญิง ได้ดั่งคำที่แสดงความปรารถนา
เฉลิมพร 34 ฉะ-เหลิม-พอน Cha Helim Phon หญิง การยกย่องอันประเสริฐ
มิติพร 28 มิ-ติ-พอน Mi Ti Phon ไม่ระบุ -
พัสส์ฐพร 56 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ศิยพร 31 สิย-พอน Siy Phon หญิง -
จันดาพร 29 จัน-ดา-พอน Chan Da Phon ไม่ระบุ -
ณัฐชยาพร 41 นัด-ถะ-ชะ-ยา-พอน Nat Tha Cha Ya Phon หญิง -
พรวันเพ็ญ 49 พอน-วัน-เพ็น Phon Wan Phen หญิง -