บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรธิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรธิตา
ชื่อ พรธิตา ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยการให้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-ทิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Thi Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรธิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรธิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรธิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรธิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนกชพร 24 ทะ-นก-ชะ-พอน Tha Nok Cha Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐดุจดอกบัวเป็นสมบัติ
รัตนาภร 22 รัด-ตะ-นา-พอน Rat Ta Na Phon หญิง แก้วมณีที่เป็นเครื่องประดับ เช่น เพชรพลอย
พรมณี 29 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง อัญมณีอันประเสริฐ
รัมภาพร 27 รัม-พา-พอน Ram Pha Phon ไม่ระบุ เทพธิดาผู้ประเสริฐ
วิชราภรณ์ 36 วิด-รา-พอน Wit Ra Phon หญิง -
ศรัณย์พร 49 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ที่พึ่งอันประเสริฐ
ปัณณพร 28 ปัน-นะ-พอน Pan Na Phon หญิง ประเสริฐทางหนังสือ
ธัญยภรณ์ 39 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความดี
พรปรีย์ 42 พอน-ปรี Phon Pri หญิง -
อาณัฐพร 37 อา-นัด-ถะ-พอน A Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
พัสตราภรณ์ 46 พัด-สะ-ตรา-พอน Phat Sa Tra Phon หญิง -
กัญญาพร 26 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง หญิงสาวผู้เป็นคนดี
ปฤษฐพร 28 ปลิด-สะ-ถะ-พอน Plit Sa Tha Phon ไม่ระบุ -
เจษฎาภรณ์ 37 เจด-สะ-ดา-พอน Chet Sa Da Phon ชาย ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
พรสรา 24 พอน-สะ-รา Phon Sa Ra หญิง ผู้กล้าหาญและประเสริฐ
พรพรรรษา 37 พอน-พอน-รน-สา Phon Phon Ron Sa ไม่ระบุ -
สุภรญา 18 สุ-พอน-ยา Su Phon Ya หญิง -
รัตน์พร 37 รัด-พอน Rat Phon หญิง -
ดุษฎีพร 30 ดุด-สะ-ดี-พอน Dut Sa Di Phon ไม่ระบุ -
ปัณฑราภรณ์ 38 ปัน-ทะ-รา-พอน Pan Tha Ra Phon ไม่ระบุ -
ฐิตาภร 22 ถิ-ตา-พอน Thi Ta Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ชนิฎาพร 29 ชะ-นิ-ดา-พอน Cha Ni Da Phon หญิง พ่อผู้ประเสริฐ
พรตะวัน 34 พอน-ตะ-วัน Phon Ta Wan ชาย -
พรศักดิ์ 38 พอน-สัก Phon Sak ชาย -
พรพิน 29 พอน-พิน Phon Phin หญิง -
เจรียงพร 41 จะ-เรียง-พอน Cha Riang Phon หญิง -
ดวงภร 14 ดวง-พอน Duang Phon หญิง ดวงดี, มีโชคสมปรารถนา
กนิษภร 19 กะ-นิด-พอน Ka Nit Phon หญิง ผู้เกื้อหนุนน้อง
เกษมณีพร 36 กะ-เสม-นี-พอน Ka Sem Ni Phon หญิง ดวงแก้วที่ประเสริฐสุด
สุขุมาภรณ์ 36 สุ-ขุ-มา-พอน Su Khu Ma Phon หญิง -
กุสุมาพร 28 กุ-สุ-มา-พอน Ku Su Ma Phon ไม่ระบุ ประเสริฐเหมือนดอกไม้
รพินพร 33 ระ-พิน-พอน Ra Phin Phon หญิง -
พนิตพร 32 พะ-นิด-พอน Pha Nit Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
มิ่งพร 24 มิ่ง-พอน Ming Phon หญิง มิ่งขวัญประเสริฐ
ชีวาภร 21 ชี-วา-พอน Chi Wa Phon หญิง ผู้มีอันดำรง
กรณภรณ์ 29 กอน-นะ-พอน Kon Na Phon ไม่ระบุ การกระทำที่ค้ำจุน
กันยาภร 24 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุน
ชมาพร 20 ชะ-มา-พอน Cha Ma Phon ไม่ระบุ แมวที่ประเสริฐ
ธีรพร 27 ที-ระ-พอน Thi Ra Phon หญิง นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
สุทาพร 22 สุ-ทา-พอน Su Tha Phon ไม่ระบุ -