บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรธิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรธิตา
ชื่อ พรธิตา ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยการให้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-ทิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Thi Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรธิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรธิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรธิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรธิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรธิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พรธิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิยาพร 26 กิ-ยา-พอน Ki Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
กษมาภรณ์ 30 กะ-สะ-มา-พอน Ka Sa Ma Phon ไม่ระบุ ผู้มีความอดทนเป็นเครื่องประดับ, ผู้ทรงไว้ซึ่งความอดทน
ผัสพร 31 ผัด-พอน Phat Phon หญิง -
ธนภรณ์ 28 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง ค้ำจุนทรัพย์, รักษาทรัพย์
วัชรีย์ภรณ์ 59 วัด-ชะ-รี-พอน Wat Cha Ri Phon หญิง พระอินทร์
อวัสดาภรณ์ 44 อะ-หวัด-สะ-ดา-พอน A Wat Sa Da Phon หญิง -
พรนิชา 24 พอน-นิ-ชา Phon Ni Cha หญิง -
พรวิภา 24 พอน-วิ-พา Phon Wi Pha หญิง ผู้มีความประเสริฐงดงาม
คาราพร 22 คา-รา-พอน Kha Ra Phon ไม่ระบุ -
มนทิราพร 32 มน-ทิ-รา-พอน Mon Thi Ra Phon ไม่ระบุ -
จุไรภรณ์ 39 จุ-รัย-พอน Chu Rai Phon หญิง สิ่งประเสริฐอันสูงสุด
พรทิพย์ 42 พอน-ทิบ Phon Thip หญิง -
พรวิสิทธิ์ 51 พอน-วิ-สิด Phon Wi Sit ชาย -
เศรษฐิภรณ์ 49 เสด-ถิ-พอน Set Thi Phon ไม่ระบุ -
อัฉราภรณ์ 39 อัด-ชะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง -
พรพรรรษา 37 พอน-พอน-รน-สา Phon Phon Ron Sa ไม่ระบุ -
ทิฑัมพร 29 ทิ-ทัม-พอน Thi Tham Phon หญิง -
สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ 146 สะ-หัด-สะ-กอน-พอน-พัน-สิ-วิ-ลัย-ทัย-ประ-เสิด Sa Hat Sa Kon Phon Phan Si Wilai Thai Pra Soet ไม่ระบุ ผู้ถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพ ที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรือง
ตวงพร 23 ตวง-พอน Tuang Phon หญิง รับพร
ทิมาพร 23 ทิ-มา-พอน Thi Ma Phon ไม่ระบุ -
ศิริอัมพร 46 สิ-หริ-อัม-พอน Si Ri Am Phon หญิง -
ชญาภรญ์ 25 ชะ-ยา-พอน Cha Ya Phon หญิง รอบรู้ที่ทรงปัญญา
พรกรัณย์ 43 พอน-กะ-รัน Phon Ka Ran ชาย มีการกระทำอันประเสริฐ, มีกิจการอันประเสริฐ
พรธวัล 32 พอน-ทะ-วัน Phon Tha Wan ไม่ระบุ ประเสริฐและบริสุทธิ์
เอมพร 25 เอม-พอน Em Phon หญิง -
อรชพร 24 อะ-ระ-ชะ-พอน A Ra Cha Phon หญิง บริสุทธิ์ยิ่ง
ศิริภรณ์ 38 สิ-หริ-พอน Si Ri Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความงาม, ผู้ค้ำจุนสิ่งที่เป็นมงคล
อำภาพร 21 อัม-พา-พอน Am Pha Phon หญิง พรจากแสงสว่าง
พรวดี 26 พอน-วะ-ดี Phon Wa Di หญิง รั้วอันประเสริฐ
สุพรชัย 34 สุ-พอน-ชัย Su Phon Chai ชาย -
ศิภาพร 25 สิ-พา-พอน Si Pha Phon หญิง -
คณพรณ์ 35 คะ-นะ-พอน Kha Na Phon หญิง บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ
ธันย์ฐิตาพร 59 ทัน-ถิ-ตา-พอน Than Thi Ta Phon หญิง ผู้มีความตั้งมั่นอันประเสริฐและโชคดี
รัชชนัญพร 37 รัด-ชะ-นัน-พอน Rat Cha Nan Phon ไม่ระบุ -
ภาภรณี 19 พา-พอน-นี Pha Phon Ni หญิง -
อชิพร 24 อะ-ชิ-พอน A Chi Phon หญิง -
จินตาพร 31 จิน-ดา-พอน Chin Da Phon หญิง แก้วอันประเสริฐ
จันทร์จิราภรณ์ 63 จัน-จิ-รา-พอน Chan Chi Ra Phon หญิง ประเสริฐตลอดกาลเหมือนพระจันทร์
สุพรพิศ 39 สุ-พอน-พิด Su Phon Phit หญิง -
ปิยภรณ์ 33 ปิ-ยะ-พอน Pi Ya Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง