บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรณัฐมญช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรณัฐมญช์
ชื่อ พรณัฐมญช์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้งามและประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-นัด-ถะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Nat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดุษฎีพร 30 ดุด-สะ-ดี-พอน Dut Sa Di Phon ไม่ระบุ -
ปรัชญาพร 29 ปรัด-ยา-พอน Prat Ya Phon หญิง -
ทรงพร 19 ซง-พอน Song Phon หญิง ทรงไว้ซึ่งพร, มีพร, มีความประเสริฐ
ชิตญาภรณ์ 33 ชิด-ยา-พอน Chit Ya Phon ไม่ระบุ -
พัชรีพร 37 พัด-ชะ-รี-พอน Phat Cha Ri Phon หญิง ผู้ได้รับพรที่มีค่าดั่งเพชร
ภศพร 20 พด-พอน Phot Phon ไม่ระบุ รัศมีความประเสริฐ
อิฐชยาพร 42 อิด-ชะ-ยา-พอน It Cha Ya Phon หญิง -
พรสนาน 30 พอน-สะ-หนาน Phon Sa Nan หญิง -
พรปัญญา 27 พอน-ปัน-ยา Phon Pan Ya ไม่ระบุ -
พรเพชร 28 พอน-เพ็ด Phon Phet ชาย -
พรฐิตา 29 พอน-ถิ-ตา Phon Thi Ta ไม่ระบุ -
สัตตราภรณ์ 41 สัด-ตะ-รา-พอน Sat Ta Ra Phon หญิง -
ดลยภรณ์ 34 ดน-ยะ-พอน Don Ya Phon หญิง ผู้ประดับแผ่นดิน
ถิราภรณ์ 29 ถิ-รา-พอน Thi Ra Phon หญิง -
ศิณีภรณ์ 42 สิ-นี-พอน Si Ni Phon หญิง -
กัญญภัสสราภรณ์ 56 กัน-ยะ-พัด-สะ-รา-พอน Kan Ya Phat Sa Ra Phon หญิง หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
ละไมพร 36 ละ-มัย-พอน La Mai Phon หญิง -
พิศพร 31 พิด-พอน Phit Phon ชาย -
รัฐชฏาพร 41 รัด-ทะ-ชะ-ดา-พอน Rat Tha Cha Da Phon หญิง -
ฐิติวราภรณ์ 50 ถิ-ติ-วะ-รา-พอน Thi Ti Wa Ra Phon หญิง ผู้มีความมั่นคงในเครื่องประดับอันประเสริฐ
ภัชฎาพร 25 พัด-ชะ-ดา-พอน Phat Cha Da Phon หญิง พรอันประเสริฐจากชฎา
ศิริญาภรณ์ 43 สิ-หริ-ยา-พอน Si Ri Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
ณัจชดาภรณ์ 38 นัด-ชะ-ดา-พอน Nat Cha Da Phon หญิง -
พรปรียา 34 พอน-ปรี-ยา Phon Pri Ya หญิง -
สถิพร 24 สะ-ถิ-พอน Sa Thi Phon หญิง -
พรรวษา 27 พอน-ระ-วะ-สา Phon Ra Wa Sa หญิง -
ศิวพร 29 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
เรืองพร 33 เรือง-พอน Rueang Phon ไม่ระบุ -
ญาราภรณ์ 29 ยา-รา-พอน Ya Ra Phon หญิง มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
พรมามา 24 พอน-มา-มา Phon Ma Ma หญิง -
ปภพร 15 ปะ-พะ-พอน Pa Pha Phon หญิง ผู้มีความประเสริบเป็นรัศมี
ศิริพร 31 สิ-หริ-พอน Si Ri Phon ชาย ผู้มีพรอันเป็นมงคล
พงษ์พร 35 พง-พอน Phong Phon ชาย ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
เอมพร 25 เอม-พอน Em Phon หญิง -
พลาพร 27 พลา-พอน Phla Phon ไม่ระบุ -
พรทกานต์ 32 พอน-ทะ-กาน Phon Tha Kan หญิง -
พรจรินทร์ 45 พอน-จะ-ริน Phon Cha Rin หญิง -
มันทพร 27 มัน-ทะ-พอน Man Tha Phon หญิง มีพรคือความรัก
พรศิรารัตน์ 53 พอน-สิ-รา-รัด Phon Si Ra Rat หญิง -
พรรณพร 33 พัน-พอน Phan Phon หญิง -