บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรณัฐมญช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พรณัฐมญช์
ชื่อ พรณัฐมญช์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้งามและประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-นัด-ถะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Nat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พรณัฐมญช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พรณัฐมญช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พรณัฐมญช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พรวิสุทธิ์ 48 พอน-วิ-สุด Phon Wi Sut ไม่ระบุ -
พีระพร 35 พี-ระ-พอน Phi Ra Phon หญิง ผู้กล้าอันประเสริฐ
ภรวิภา 17 พอน-วิ-พา Phon Wi Pha หญิง -
สัมราภรณ์ 40 สัม-รา-พอน Sam Ra Phon หญิง -
ชมัยภรณ์ 38 ชะ-มัย-พอน Cha Mai Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนทั้งสอง
พังพรพม่า 41 พัง-พอน-พะ-ม่า Phang Phon Pha Ma ชาย -
ณัฏฐฎาพร 45 นัด-ถะ-ดา-พอน Nat Tha Da Phon หญิง นักปราชญ์ที่มีความประเสริฐ
ชัชฏาภรณ์ 37 ชัด-ชะ-ตา-พอน Chat Cha Ta Phon หญิง -
ทิฏฐ์ธันยพร 65 ทิด-ทัน-ยะ-พอน Thit Than Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐและโชคในชาตินี้
ดวงภรณ์ 28 ดวง-พอน Duang Phon หญิง ดวงดี, มีโชคสมปรารถนา
ลักษณ์พร 41 ลัก-สะ-พอน Lak Sa Phon หญิง ผู้มัลักษณะอันประเสริฐ
ฉัตรชฎาพร 36 ฉัด-ชะ-ดา-พอน Chat Cha Da Phon หญิง ร่มเงาแห่งพระมหากษัตริย์อันประเสริฐ
พรวิดา 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง -
พันธ์นลัทพร 58 พัน-นะ-หลัด-พอน Phan Na Lat Phon หญิง -
วชิราพร 29 วะ-ชิ-รา-พอน Wa Chi Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ยุทธิพร 30 ยุด-ทิ-พอน Yut Thi Phon ไม่ระบุ -
จุริภรณ์ 34 จุ-ริ-พอน Chu Ri Phon ไม่ระบุ -
ปริศดาพร 31 ปริด-สะ-ดา-พอน Prit Sa Da Phon ไม่ระบุ -
ศศิภรณ์ 37 สะ-สิ-พอน Sa Si Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจดวงจันทร์
ทัศนาภรณ์ 37 ทัด-สะ-นา-พอน That Sa Na Phon หญิง -
พรปรีณัน 39 พอน-ปรี-นัน Phon Pri Nan ไม่ระบุ เป็นที่ยินดีเป็นเลิศ
นุชพร 20 นุด-พอน Nut Phon หญิง -
เพ็ญพร 34 เพ็น-พอน Phen Phon หญิง พระจันทร็เต็มดวง
พรลภัส 30 พอน-ละ-พัด Phon La Phat หญิง มีลาภอันประเสริฐ
พรพิชญ์ 39 พอน-พิด Phon Phit ไม่ระบุ -
สราพร 24 สะ-รา-พอน Sa Ra Phon หญิง -
กชพรพรรณ 36 กด-ชะ-พอน-พัน Kot Cha Phon Phan หญิง เชื้อสายผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว
ศิลาภรณ์ 37 สิ-ลา-พอน Si La Phon หญิง -
จุรีภร 23 จุ-รี-พอน Chu Ri Phon หญิง ศาสตราวุธที่ค้ำจุน
วสราภรณ์ 37 วะ-สะ-รา-พอน Wa Sa Ra Phon หญิง -
อิศวีร์ภรณ์ 62 อิด-สะ-วี-พอน It Sa Wi Phon หญิง ผู้ที่มีเทพคุ้มครอง
กัญญ์ธนภรณ์ 50 กัน-ทะ-นะ-พอน Kan Tha Na Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนทรัพย์
อภินทร์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
อำภาพร 21 อัม-พา-พอน Am Pha Phon หญิง -
พลอยพมลพร 59 พลอย-พะ-มน-พอน Phloi Pha Mon Phon หญิง ผู้เป็นคู่ประเสริฐดังพลอย
ชุดาพร 17 ชุ-ดา-พอน Chu Da Phon หญิง ผู้รุ่งเรืองด้วยพรอันประเสริฐ
วัชรพร 28 วัด-ชะ-ระ-พอน Wat Cha Ra Phon หญิง -
ศิณีภรณ์ 42 สิ-นี-พอน Si Ni Phon หญิง -
ณัฐญภรณ์ 41 นัด-ยะ-พอน Nat Ya Phon หญิง สตรีผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับตน
ปัญจาภรณ์ 36 ปัน-จา-พอน Pan Cha Phon หญิง -