บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พนิดาพัทธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พนิดาพัทธ์
ชื่อ พนิดาพัทธ์ ความหมาย แปลว่า สตรีผู้มีความผูกพัน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-นิ-ดา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ni Da Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พนิดาพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พนิดาพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พนิดาพัทธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พนิดาพัทธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พนิดาพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พนิดาพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พนิดาพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พนิดาพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พนิดาพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พนิดาพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พนิดาพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พนิดาพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พนิดาพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พนิดาพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พลิศร 29 พะ-ลิ-สอน Pha Li Son ชาย ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
ทิพย์พวัน 53 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan หญิง ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
ภษิต 12 พะ-สิด Pha Sit ไม่ระบุ ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
นภปฏล 23 นบ-พะ-ปะ-ตน Nop Pha Pa Ton ไม่ระบุ -
ศุภวิชณ์ 35 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
ภวิล 17 พะ-วิน Pha Win ชาย ความเป็นอยู่, ดำรงอยู่ตลอดกาล
ศุภทิน 19 สุ-พะ-ทิน Su Pha Thin ชาย วันมงคล
ภคพัฒน์ 34 พะ-คะ-พัด Pha Kha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยโชค
ศุภนิมิต 30 สุบ-พะ-นิ-มิด Sup Pha Ni Mit ไม่ระบุ -
ศุภรางศุ์ 33 สุ-พะ-ราง Su Pha Rang หญิง มีรัศมีนวลงาม, พระจันทร์, การบูร
ศุภวัตร 26 สุบ-พะ-วัด Sup Pha Wat ชาย -
นพภดล 21 นบ-พะ-ดน Nop Pha Don ชาย ฤกษ์ทั้งเก้า เก้าชั้น
ศุภเดช 14 สุบ-พะ-เดด Sup Pha Det หญิง อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
นพพธู 27 นบ-พะ-ทู Nop Pha Thu ไม่ระบุ เจ้าสาว
พะวัน 27 พะ-วัน Pha Wan หญิง กลุ่มดาว
พนาวัฒน์ 41 พะ-นา-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าแห่งความเจริญ
ศุภธร 17 สุ-พะ-ทอน Su Pha Thon ไม่ระบุ มีสิริมงคล
ศุภเศรษฐ์ 44 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ไม่ระบุ -
กัญญ์ภวิศรา 45 กัน-พะ-วิด-รา Kan Pha Wit Ra หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในโลก
พนาสันต์ 42 พะ-นา-สัน Pha Na San ชาย -
ภฤดา 4 พะ-รึ-ดา Pha Rue Da หญิง ได้รับการอุปถัมภ์บำรุง
ศุภรินทร์ 36 สุบ-พะ-ริน Sup Pha Rin หญิง -
พะมี 24 พะ-มี Pha Mi ชาย -
ภะนา 11 พะ-นา Pha Na หญิง -
ภวินท์ 26 พะ-วิน Pha Win ชาย เจ้าแห่งภพ, เป็นใหญ่ในโลก
พนิตนาฎ 31 พะ-นิด-นาด Pha Nit Nat หญิง -
ตรีทิพยนิภา 46 ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา Tri Thip Pha Ya Ni Pha หญิง เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ศุภเมฆา 20 สุบ-พะ-เม-คา Sup Pha Me Kha ไม่ระบุ เมฆที่นำมาซึ่งความเจริญ
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
สุภทรา 15 สุ-พะ-ทรา Su Pha Thra หญิง -
พชรกร 19 พะ-ชะ-ระ-กอน Pha Cha Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งเพชร
พลัฐฐ์ 45 พะ-ลัด Pha Lat ชาย ตั้งอยู่ในกำลังทรงพลัง
ภคมน 15 พะ-คะ-มน Pha Kha Mon หญิง ผู้มีโชคทางใจ
พสุ 16 พะ-สุ Pha Su ไม่ระบุ เทวดาจําพวกหนึ่ง ทรัพย์ สมบัติ ความมั่ง
เทพยาน 25 เทบ-พะ-ยาน Thep Pha Yan ชาย สู่สวรรค์
สุภณัฎฐ์ 41 สุ-พะ-นัด Su Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภวรรธน์ 41 สุบ-พะ-วัด Sup Pha Wat ชาย -
พะนุแก 21 พะ-นุ-แก Pha Nu Kae ชาย -
บุพภา 13 บุบ-พะ-พา Bup Pha Pha ไม่ระบุ -
พนมศักดิ์ 44 พะ-นม-สัก Pha Nom Sak ชาย -