บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์เพ็ชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์เพ็ชร์
ชื่อ พงษ์เพ็ชร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นดั่งเพชรของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-เพ็ด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Phet
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์เพ็ชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์เพ็ชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์เพ็ชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์เพ็ชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 106 หรือ 16
หมายเลข 16 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเหนื่อยยากและปัญหาของชีวิต เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมักหักเหกลางคัน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสำเร็จก็มักจะถูกโค่นลงด้วยอำนาจบางอย่างเสมอ นอกจากนี้ยังไปลบพลังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรัก มักจะมีเรื่องให้ผิดหวังในความรักทุกรูปแบบ ชีวิตมักประสบโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จ อีกทั้งยังต้องระวังโรคภัยที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เหงื่อและสิว ระบบย่อยอาหาร
ชื่อ พงษ์เพ็ชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงษ์เพ็ชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์เพ็ชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษ์เพ็ชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วัฒนพงค์ 41 วัด-ทะ-นะ-พง Wat Tha Na Phong ชาย -
ธาดาพงศ์ 33 ทา-ดา-พง Tha Da Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพรหม
พรพงษ์ 35 พอน-พง Phon Phong ชาย -
อัครพงส์ 44 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
วัฒนะพงษ์ 45 วัด-ทะ-นะ-พง Wat Tha Na Phong ชาย -
พงศธร 25 พง-สะ-ทอน Phong Sa Thon ชาย ผู้สืบสกุล, ผู้ดำรงวงศ์สกุล
รัชพงษ์ 33 รัด-ชะ-พง Rat Cha Phong ชาย -
พงษ์ชาติ 33 พง-ชาด Phong Chat ไม่ระบุ -
พงษ์สิริ 42 พง-สิ-หริ Phong Si Ri ได้ทั้งชายและหญิง -
ฤทธิพงศ์ 36 ริด-ทิ-พง Rit Thi Phong ชาย เชื้อสายผู้มีอำนาจวิเศษ
ฐานุพงศ์ 42 ถา-นุ-พง Tha Nu Phong ชาย -
พัชรพงค์ 41 พัด-ชะ-ระ-พง Phat Cha Ra Phong ชาย -
วุฒพงษ์ 33 วุด-ทะ-พง Wut Tha Phong ชาย -
ดาวพงษ์พันธ์ 61 ดาว-พง-พัน Dao Phong Phan หญิง ผู้ผูกพันเกี่ยวเนื่องกับตระกูลแห่งดวงดาว
หนูพงษ์ 35 หนู-พง Nu Phong หญิง -
พงษ์สิทธิ์ 52 พง-สิด Phong Sit ชาย -
ครรนิตพงษ์ 47 คัน-นิด-พง Khan Nit Phong ไม่ระบุ -
พงษ์สุริยา 48 พง-สุ-ริ-ยา Phong Su Ri Ya ชาย -
ธนัสพงษ์ 43 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ไม่ระบุ -
เศรฐพงศ์ 48 เสด-พง Set Phong ไม่ระบุ -
เลอพงศ์ 40 เลอ-พง Loe Phong ชาย ผู้มีตระกูลสูงส่ง
ฉัตรพงศ์ 42 ฉัด-พง Chat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่เป็นร่มเงา
วัฒชพงศ์ 41 วัด-ทะ-ชะ-พง Wat Tha Cha Phong ชาย -
ชาญศิษฏ์พงษ์ 63 ชาน-สิด-พง Chan Sit Phong ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญาและมีความชำนาญ
สมพงศ์ 38 สม-พง Som Phong ชาย การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธีคํานวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่
อิสรพงศ์ 47 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความอิสระ
เกียรติพงษ์ 52 เกียด-พง Kiat Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีเกียรติ
ล้อมพงศ์ 45 ล้อม-พง Lom Phong ชาย -
ปิติพงค์ 36 ปิ-ติ-พง Pi Ti Phong ชาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
คำพง 15 คัม-พง Kham Phong ชาย -
อณัฐพงษ์ 47 อะ-นัด-ถะ-พง A Nat Tha Phong ชาย -
นัทธพงศ์ 40 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายอันมั่นคง, วงศ์ที่ผูกพัน
ณัฏฐพงศ์ 53 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
สมพงษ์ 35 สม-พง Som Phong หญิง การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธีคํานวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่
ระพงษ์ 31 ระ-พง Ra Phong หญิง -
อรุพงศ์ 37 อะ-รุ-พง A Ru Phong ชาย -
พงศ์ธร 34 พง-ทอน Phong Thon ชาย ผู้สืบสกุล
กนกพงษ์ 30 กะ-หนก-พง Ka Nok Phong ชาย เชื้อสายแห่งทอง
จีระพงค์ 44 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ไม่ระบุ เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
ชัยพงศ์พันธุ์ 71 ชัย-พง-พัน Chai Phong Phan ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ