บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์สุวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์สุวรรณ
ชื่อ พงษ์สุวรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื่อสายที่มีค่าดุจทอง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-สุ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Su Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์สุวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์สุวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์สุวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์สุวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 135 หรือ 35
หมายเลข 35 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของคนรอบข้าง เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดปัญหากับบุคคลรอบตัว โดยเฉพาะสังคมเพื่อนฝูงและหุ้นส่วน อย่าไว้ใจใครง่ายๆ รวมถึงคู่ครองด้วย มักจะมีมือที่สาม มีความรักแบบหลบๆ ซ่อนๆ ชีวิตจะประสบความสำเร็จก็เพราะได้การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ แต่กว่าจะเติบโตเป็นเจ้าคนนายคน จะต้องโดนผู้ใหญ่กดขี่ ข่มเหง หลอกใช้งานอย่างหนักน่วงถึงจะได้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เรื่องสุขภาพให้ระวังโรคตับ ไม่เกรน กระดูก
ชื่อ พงษ์สุวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์สุวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์สุวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงษ์สุวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อดิเชษฐพงศ์ 54 อะ-ดิ-เชด-ทะ-พง A Di Chet Tha Phong ชาย เชื้อสายที่ดีเลิศกว่าพี่ชาย
พงศพิชิต 38 พง-สะ-พิ-ชิด Phong Sa Phi Chit ไม่ระบุ -
พงษ์พิสุทธิ 52 พง-พิ-สุด-ทิ Phong Phi Sut Thi ไม่ระบุ -
พงศ์อรัญ 44 พง-อะ-รัน Phong A Ran ชาย -
กนิษฐพงษ์ 46 กะ-นิด-ถะ-พง Ka Nit Tha Phong ชาย -
เสริฐติพงศ์ 59 เสิด-ติ-พง Soet Ti Phong ไม่ระบุ -
ยุทธพงษ์ 37 ยุด-พง Yut Phong ชาย เชื้อสายนักรบ
วุฒพงษ์ 33 วุด-ทะ-พง Wut Tha Phong ชาย -
ณวพงศ์ 37 นะ-วะ-พง Na Wa Phong ไม่ระบุ -
พงเดช 15 พง-เดด Phong Det ชาย ตระกูลเรืองอำนาจ
พงษ์เดช 28 พง-เดด Phong Det ชาย ตระกูลเรืองอำนาจ
รัชต์พงษ์ 45 รัด-ชะ-พง Rat Cha Phong ไม่ระบุ -
ณัฐพงศ์ 44 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย วงศ์วานของผู้คงแก่เรียน
กัณพงศ์ 36 กัน-พง Kan Phong ไม่ระบุ มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
พงศ์พลิน 49 พง-พะ-ลิน Phong Pha Lin ชาย ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
พงษญากร 24 พง-สะ-ยา-กอน Phong Sa Ya Kon ไม่ระบุ -
วัชรพงค์ 39 วัด-ชะ-ระ-พง Wat Cha Ra Phong ชาย ตระกูลขายเพชร, ตระกูลแห่งเพชร
ไชยพงศกร 41 ชัย-พง-สะ-กอน Chai Phong Sa Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างเชื้อสายอันประเสริฐที่สุด, ผู้สร้างวงศ์ตระกูลให้ดีกว่า
พงษกฤต 19 พง-สก-ริด Phong Sok Rit ไม่ระบุ -
ชิตษณุพงค์ 42 ชิด-สะ-หนุ-พง Chit Sa Hanu Phong ชาย -
ยุทติพงษ์ 40 ยุด-ติ-พง Yut Ti Phong ชาย -
พงศ์วิช 38 พง-วิด Phong Wit ชาย -
พงศ์ภพ 35 พง-พบ Phong Phop ชาย สืบเชื้อสายจากเผ่าพันธุ์ดีสกุลสูง
เชิดพงค์ 32 เชิด-พง Choet Phong ไม่ระบุ เชิดชูเชื้อสาย
ดวงอภิพงษ์ 43 ดวง-อะ-พิ-พง Duang A Phi Phong หญิง -
สิทธิ์ภิพงษ์ 57 สิด-พิ-พง Sit Phi Phong ไม่ระบุ -
จิตนุพงศ์ 45 จิด-นุ-พง Chit Nu Phong ไม่ระบุ -
พงส์พิสุทธิ์ 64 พง-พิ-สุด Phong Phi Sut ไม่ระบุ มีสกุลไม่ด่างพร้อย
เจริญพงศ์ 46 จะ-เริน-พง Cha Roen Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เจริญ
จิฐิพงศ์ 49 จิ-ถิ-พง Chi Thi Phong ไม่ระบุ -
กริษณพงษ์ 41 กริ-สะ-นะ-พง Kri Sa Na Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระกฤษณะ
มนัฐพงศ์ 49 มะ-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
ธันยพงศ์ 47 ทัน-ยะ-พง Than Ya Phong ชาย วงศ์ตระกูลอันโชคดี
พงษ์พิทักษุ์ 55 พง-พิ-ทัก Phong Phi Thak ชาย -
เชิดพงศ์ 35 เชิด-พง Choet Phong ชาย เชิดชูเชื้อสาย
ศสิพงษ์ 41 สะ-สิ-พง Sa Si Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศรุติพงศ์ 45 สุ-ติ-พง Su Ti Phong ไม่ระบุ -
พัชรพงษ์ 41 พัด-ชะ-ระ-พง Phat Cha Ra Phong ไม่ระบุ -
ณัทพงศ์ 36 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
ปัทฐพงษ์ 39 ปัด-ทะ-พง Pat Tha Phong ชาย -