บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์ศรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์ศรัณย์
ชื่อ พงษ์ศรัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 60
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์ศรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์ศรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ พงษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (60) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ถนอมพงษ์ 40 ถะ-หนอม-พง Tha Hon-Om Phong ชาย -
เฉลิมพงศ์ 48 ฉะ-เหลิม-พง Cha Helim Phong ชาย ยกย่องวงค์ตระกูล
พงศ์ภวัน 42 พง-พะ-วัน Phong Pha Wan ชาย การกำเนิดในวงศ์สกุล
พงษ์พิทักษ์ 54 พง-พิ-ทัก Phong Phi Thak ชาย ผู้มีตระกูลคอยปกป้อง
นิธิพงศ์ 43 นิ-ทิ-พง Ni Thi Phong ชาย -
จุลพงศ์ 39 จุน-ละ-พง Chun La Phong ชาย ตระกูลเล็ก
สมพงศ์ 38 สม-พง Som Phong ชาย การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธีคํานวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่
คณิตพงษ์ 39 คะ-นิด-พง Kha Nit Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลนักคำนวณ
เกียรติพงศ์ 55 เกียด-พง Kiat Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการสรรเสริญ
ไชยพงศ์ 45 ชัย-พง Chai Phong ชาย ผู้ดีกว่าเชื้อสาย
เลอพงศ์ 40 เลอ-พง Loe Phong ชาย ผู้มีตระกูลสูงส่ง
กฤชพงศ์ 30 กริด-ปะ-พง Krit Pa Phong ชาย ตระกูลหรือเชื้อสายที่มีปัญญาเฉียบแหลม
ภัทรพงษ์ 33 พัด-ทะ-ระ-พง Phat Tha Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
ฤทธานุพงษ์ 36 ริด-ทา-นุ-พง Rit Tha Nu Phong ชาย -
ธนัชญ์พงศ์ 54 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
ธนินพงษ์ 41 ทะ-นิน-พง Tha Nin Phong ชาย เชื้อสายผู้มีทรัพย์
พงค์วุฒิ 37 พง-วุด Phong Wut ชาย -
เสริมพงค์ 45 เสิม-พง Soem Phong ชาย -
สุรพงศ์ 38 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
จีระพงษ์ 44 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
วีรพงษ์ 40 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
รัสพงศ์ภัทร 51 หรัด-พง-พัด Rat Phong Phat ชาย -
ทวีพงศ์ 40 ทะ-วี-พง Tha Wi Phong ชาย -
พงษ์พยุง 42 พง-พะ-ยุง Phong Pha Yung หญิง -
โชติพงศ์ 39 โชด-พง Chot Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
พรนุพงษ์ 41 พอน-นุ-พง Phon Nu Phong ชาย -
จีระพงค์ 44 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ไม่ระบุ เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
ฐาปนพงค์ 40 ถา-ปน-พง Tha Pon Phong ชาย -
ฉัตรพงศ์ 42 ฉัด-พง Chat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่เป็นร่มเงา
พงษ์พจน์ 51 พง-พด Phong Phot ชาย -
พงปภา 14 พง-ปะ-พา Phong Pa Pha ชาย -
ภัคพงษ์ 32 พัก-คะ-พง Phak Kha Phong ชาย เชื้อสายผู้มีโชค
รัฐพงศ์ 43 รัด-ทะ-พง Rat Tha Phong ชาย -
ถิรพงศ์ 35 ถิ-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ธันยพงศ์ 47 ทัน-ยะ-พง Than Ya Phong ชาย วงศ์ตระกูลอันโชคดี
ปงศ์ปณต 30 พง-ปะ-นด Phong Pa Not ชาย เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
ศักดิพงษ์ 40 สัก-ดิ-พง Sak Di Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งอำนาจ
ณัฐพงศ์ 44 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย วงศ์วานของผู้คงแก่เรียน
มานัสพงษ์ 45 มา-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
จีรพงศ์ 43 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล