บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์ศฎา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์ศฎา
ชื่อ พงษ์ศฎา ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของตระกูลทั้งแปด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-สะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Sa Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์ศฎา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์ศฎา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์ศฎา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์ศฎา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พงษ์ศฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์ศฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์ศฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงษ์ศฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์ศฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พงษ์ศฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัฒนพงษ์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
เฉลิมพงศ์ชัย 62 ฉะ-เหลิม-พง-ชัย Cha Helim Phong Chai ไม่ระบุ -
ทัตตพงษ์ 34 ทัด-ตะ-พง That Ta Phong ไม่ระบุ -
จิฐิพงศ์ 49 จิ-ถิ-พง Chi Thi Phong ไม่ระบุ -
ศรัณยพงศ์ 54 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
วิษณุพงษ์ 43 วิด-สะ-นุ-พง Wit Sa Nu Phong ชาย -
ดวงอภิพงษ์ 43 ดวง-อะ-พิ-พง Duang A Phi Phong หญิง -
นวพงษ์ 34 นะ-วะ-พง Na Wa Phong ชาย -
ประดิฐพงษ์ 47 ประ-ดิด-พง Pra Dit Phong ชาย -
กฤตพงศ์ 31 กริด-ตะ-พง Krit Ta Phong ชาย เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
ชลิตพงศ์ 41 ชะ-ลิด-พง Cha Lit Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้รุ่งเรืองแล้ว
พงษ์พณิช 42 พง-พะ-นิด Phong Pha Nit ชาย -
ณฐพงค์ 37 นะ-ถะ-พง Na Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
จิรัฐพงศ์ 53 จิ-รัด-พง Chi Rat Phong ชาย -
ภัทรพงษ์ 33 พัด-ทะ-ระ-พง Phat Tha Ra Phong ชาย -
จิตตพงศ์ 42 จิด-พง Chit Phong ไม่ระบุ จิตใจของเชื้อสาย
ทัศพงษ์ 35 ทัด-สะ-พง That Sa Phong ไม่ระบุ -
นิพงธ์ 32 นิ-พง Ni Phong ไม่ระบุ -
พฤทธิ์พงษ์ 50 พริด-พง Phrit Phong ไม่ระบุ -
รัตนพงษ์ 39 รัด-ตะ-นะ-พง Rat Ta Na Phong ชาย -
พงศ์พิเชษฐ 55 พง-พิ-เชด Phong Phi Chet ไม่ระบุ -
เจษฎาพงษ์ 41 เจด-สะ-ดา-พง Chet Sa Da Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ฐปนพงษ์ 39 ถะ-ปะ-นะ-พง Tha Pa Na Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
พงษ์ประดิษฐ์ 60 พง-ประ-ดิด Phong Pra Dit ไม่ระบุ -
พงศพล 31 พง-สะ-พะ-ละ Phong Sa Pha La ชาย -
วีระพงค์ 44 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
พงษ์พันฒ์ 52 พง-พัน Phong Phan ไม่ระบุ พี่น้องที่สืบสายสกุลเดียวกัน
จุลพงษ์ 36 จุน-พง Chun Phong ไม่ระบุ วงศ์ย่อย
สมัตพงษ์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ไม่ระบุ -
ณัตพงษ์ 35 นัด-พง Nat Phong ชาย ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
สิทธพงศ์ 42 สิด-ทะ-พง Sit Tha Phong ไม่ระบุ -
รัชช์ชาพงศ์ 50 รัด-ชะ-ชา-พง Rat Cha Cha Phong ไม่ระบุ -
จักรพงศ์ทรัพย์ 75 จัก-พง-ซับ Chak Phong Sap ไม่ระบุ เชื้อสายผู้หมุนเวียนทรัพย์
พิพัฒน์พงศ์ 67 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
นฤพงศ์ 32 นะ-รึ-พง Na Rue Phong ชาย -
พงษ์ไท 33 พง-ทัย Phong Thai ชาย -
พงศ์พิริยะ 58 พง-พิ-ริ-ยะ Phong Phi Ri Ya ชาย -
พิศพง 29 พิด-พง Phit Phong หญิง ตระกูลนักปราชญ์
พัฒนพงค์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
นัฐพงค์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์