บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์พิทักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์พิทักษ์
ชื่อ พงษ์พิทักษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีตระกูลคอยปกป้อง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-พิ-ทัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Phi Thak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ พงษ์พิทักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์พิทักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พิทักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พงษ์พิทักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พิทักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษ์พิทักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สัญญพงศ์ 45 สัน-ยะ-พง San Ya Phong ชาย -
พงศ์พสิน 50 พง-พะ-สิน Phong Pha Sin ชาย ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
สุทธ์พงษ์ 45 สุด-พง Sut Phong ชาย -
พงษ์อวัช 41 พง-อะ-วัด Phong A Wat ชาย ผู้ไม่มีที่ติของสกุล
ภานุพงค์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ไม่ระบุ ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
อัตถพงษ์ 37 อัด-ตะ-ถะ-พง At Ta Tha Phong ชาย -
นิธิพงศ์ 43 นิ-ทิ-พง Ni Thi Phong ชาย -
เฉลิมพงษ์ 45 ฉะ-เหลิม-พง Cha Helim Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการยกย่อง
กฤาดาพงษ์ 28 กะ-ลือ-ดา-พง Ka Lue Da Phong ไม่ระบุ -
สุรพงษ์ 35 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
ขัตติยพงษ์ 47 ขัด-ติ-ยะ-พง Khat Ti Ya Phong ไม่ระบุ เชื้อสายกษัตริย์
สืบพงษ์ 39 สืบ-พง Suep Phong ชาย -
ณฐพงค์ 37 นะ-ถะ-พง Na Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
ฉัตรพงษ์ 39 ฉัด-พง Chat Phong ชาย ผู้เป็นร่มเงาของตระกูล
นพพงษ์ 36 นบ-พง Nop Phong ชาย -
เผ่าพงศ์ 38 เผ่า-พง Phao Phong ชาย เชื้อสาย, ตระกูล
พงษ์กิต 31 พง-กิด Phong Kit ไม่ระบุ -
ณัฎฐพงษ์ 46 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ณันทพงศ์ 41 นัน-ทะ-พง Nan Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งความสุข
พงศธง 23 พง-สะ-ทง Phong Sa Thong ไม่ระบุ -
เชษฐพงศ์ 43 เชด-พง Chet Phong ชาย เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
จักรพงค์ 38 จัก-พง Chak Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระนารายณ์
พงษ์อนันต์ 55 พง-อะ-นัน Phong A Nan ชาย ป่าไม้ที่กว้างใหญ่
ชูติพงษ์ 34 ชู-ติ-พง Chu Ti Phong ไม่ระบุ -
ภาณุพงค์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
พงศ์ชยนต์ 53 พง-ชะ-ยน Phong Cha Yon ชาย ผู้ผลักดันชัยชนะของตระกูล, ผู้นำตระกูลไปสู่ชัยชนะ
กานตพงศ์ 36 กาน-ตะ-พง Kan Ta Phong ชาย มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
ศศิพงษ์ 41 สะ-สิ-พง Sa Si Phong ชาย เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์
พงศ์กฤต 31 พง-กริด Phong Krit ชาย ยุคทองของตระกูล
รัชช์ชาพงศ์ 50 รัด-ชะ-ชา-พง Rat Cha Cha Phong ชาย -
วัชรพง 26 วัด-ชะ-ระ-พง Wat Cha Ra Phong ไม่ระบุ ตระกูลขายเพชร, ตระกูลแห่งเพชร
นันทัชพงศ์ 47 นัน-ทัด-พง Nan That Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เกิดความยินดี
ทัศนพงษ์ 40 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความคิด
พงศ์พิชิต 47 พง-พิ-ชิด Phong Phi Chit ไม่ระบุ -
พงษ์ดนัย 41 พง-ดะ-นัย Phong Da Nai ชาย -
กริตษณพงษ์ 44 กริด-สะ-นะ-พง Krit Sa Na Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระกฤษณะ
ภานุพงศ์ 34 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย เผ่าพันธุ์ของผู้สว่างไสว
หัสธพงษ์ 43 หัด-ทะ-พง Hat Tha Phong ชาย -
กฤติพงค์ 32 กริด-ติ-พง Krit Ti Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ฉลาด
ดิฐพงษ์ 37 ดิด-ทะ-พง Dit Tha Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่ตั้งมั่นอยู่