บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์พิทักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์พิทักษ์
ชื่อ พงษ์พิทักษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีตระกูลคอยปกป้อง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-พิ-ทัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Phi Thak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พิทักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ พงษ์พิทักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์พิทักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พิทักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พงษ์พิทักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พิทักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษ์พิทักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงศ์ภีระ 42 พง-พี-ระ Phong Phi Ra ชาย วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
พงลักษณ์ 39 พง-ลัก Phong Lak หญิง -
สุรพงศ์ 38 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
ประดิฐพงษ์ 47 ประ-ดิด-พง Pra Dit Phong ชาย -
รัชต์พงษ์ 45 รัด-ชะ-พง Rat Cha Phong ไม่ระบุ -
พงค์พิพัฒน์ 64 พง-พิ-พัด Phong Phi Phat ชาย -
พงศิยา 30 พง-สิ-ยา Phong Si Ya ไม่ระบุ -
กฤษดาพงษ์ 31 กริด-สะ-ดา-พง Krit Sa Da Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีอภินิหาร
นวุฒธิพงษ์ 46 นะ-วุด-ทิ-พง Na Wut Thi Phong ชาย ที่แห่งวงศ์ตระกูลที่มีความรู้
กาญจนพงศ์ 43 กาน-จน-พง Kan Chon Phong ไม่ระบุ เชื้อสายแห่งทอง
พงษ์ชนก 31 พง-ชะ-นก Phong Cha Nok ไม่ระบุ -
วัฒนะพงษ์ 45 วัด-ทะ-นะ-พง Wat Tha Na Phong ไม่ระบุ -
พงษ์ทวี 37 พง-ทะ-วี Phong Tha Wi ไม่ระบุ -
พงษธร 22 พง-สะ-ทอน Phong Sa Thon ชาย ผู้สืบสกุล, ผู้ดำรงวงศ์สกุล
พรรณแพง 33 พัน-แพง Phan Phaeng หญิง -
พงศ์ธวัช 42 พง-ทะ-วัด Phong Tha Wat ชาย -
จรัญพงษ์ 41 จะ-รัน-พง Cha Ran Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้ในการเดินทาง
สิทธิพงศ์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย -
ชนะพงษ์ 34 ชะ-นะ-พง Cha Na Phong ชาย เชื้อสายผู้ชนะ
เสฐียรพงศ์ 63 สะ-เถียน-พง Sa Thian Phong ไม่ระบุ -
กิฐพงษ์ 37 กิด-พง Kit Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีหน้าที่
ภูมิพงษ์ 35 พูม-พง Phum Phong ชาย -
หัสพงษ์ 39 หัด-สะ-พง Hat Sa Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความสุข
ฮุนพง 21 ฮุน-พง Hun Phong ไม่ระบุ -
ยุทติพงษ์ 40 ยุด-ติ-พง Yut Ti Phong ชาย -
พงศธง 23 พง-สะ-ทง Phong Sa Thong ไม่ระบุ -
อัครพงส์ 44 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
กิจจาพงษ์ 41 กิด-จา-พง Kit Cha Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีการงาน
ชิตพงษ์ 32 ชิด-พง Chit Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
เชิดพงษ์ 32 เชิด-พง Choet Phong ชาย เชิดชูเชื้อสาย
พงษ์เมธา 35 พง-เม-ทา Phong Me Tha ไม่ระบุ -
ธัญญาพงษ์ 40 ทัน-ยา-พง Than Ya Phong ไม่ระบุ -
ทศพงกช 21 ทด-พง-กด Thot Phong Kot ไม่ระบุ -
กิตติณัฐพงษ์ 56 กิด-ติ-นัด-ถะ-พง Kit Ti Nat Tha Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
พงศกรณ์ 36 พง-สะ-กอน Phong Sa Kon ไม่ระบุ สร้างตระกูลวงศ์, สร้างเผ่าพันธุ์
กฤษฎ์พงษ์ 43 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
ภุสพงษ์ 32 พุด-พง Phut Phong ไม่ระบุ -
ดาราพง 17 ดา-รา-พง Da Ra Phong หญิง -
พงศ์พัศแดง 50 พง-พัด-สะ-แดง Phong Phat Sa Daeng ไม่ระบุ -
กฤษฏ์พงศ์ 50 กริด-พง Krit Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของวงศ์ตระกูล