บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์พรหม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์พรหม
ชื่อ พงษ์พรหม ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-พม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Phom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กษมพงศ์ 36 กะ-สม-พง Ka Som Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความอดทนอดกลั้น
ศักดิ์ติพงษ์ 56 สัก-ติ-พง Sak Ti Phong ชาย -
จักรพงค์ 38 จัก-พง Chak Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระนารายณ์
พงศ์ยศ 41 พง-ยด Phong Yot ชาย ผู้มีเกียรติของตระกูล
กัณฑ์ญาติพงศ์ 60 กัน-ยา-ติ-พง Kan Ya Ti Phong ไม่ระบุ -
พงศ์พิเชษฐ 55 พง-พิ-เชด Phong Phi Chet ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
ศรัณพงศ์ 46 สะ-รัน-พง Sa Ran Phong ชาย วงศ์ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง
พงเจตน์ 35 พง-เจ Phong Che ไม่ระบุ -
อนุพงศ์ 38 อะ-นุ-พง A Nu Phong ชาย วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
ปภัสพงษ์ 37 ปะ-พัด-พง Pa Phat Phong ไม่ระบุ -
ศิริพงษ์ 42 สิ-หริ-พง Si Ri Phong ชาย -
ประพงค์ 33 ประ-พง Pra Phong ชาย -
พงศ์พัฒน์ 55 พง-พัด Phong Phat ชาย ดำรงเชื้อสาย
ธนพงค์ 32 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย -
พงษ์พยุง 42 พง-พะ-ยุง Phong Pha Yung หญิง -
สุทธิพงศ์ 43 สุด-ทิ-พง Sut Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์
ประถมพงษ์ 39 ประ-ถม-พง Pra Thom Phong ไม่ระบุ -
จิตติพงศ์ 46 จิด-ติ-พง Chit Ti Phong ชาย ตระกูลมีเกียรติ
พงศภัท 23 พง-สะ-พัด Phong Sa Phat หญิง เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พุทธพงษ์ 37 พุด-ทะ-พง Phut Tha Phong ชาย -
วีระพงษ์ 44 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
ภานุพงธ์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
ปรีชาพงษ์ 39 ปรี-ชา-พง Pri Cha Phong ไม่ระบุ -
พงศ์สยาม 47 พง-สะ-หยาม Phong Sa Yam ไม่ระบุ -
ทัตธนพงษ์ 40 ทัด-ทน-พง That Thon Phong ชาย -
อิศรพงศ์ 47 อิด-พง It Phong ชาย -
พรพงษ์ 35 พอน-พง Phon Phong ชาย -
จระพงษ์ 37 จอ-ระ-พง Cho Ra Phong ไม่ระบุ -
พรทัศนพงษ์ 52 พอน-ทัด-สะ-นะ-พง Phon That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความคิดอันประเสริฐ
ชิษนุพงษ์ 39 ชิด-นุ-พง Chit Nu Phong ชาย เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
จิรพงษ์ 37 จิ-ระ-พง Chi Ra Phong หญิง เชื้อสายอันยั่งยืน
พงศ์พินิจ 53 พง-พิ-นิด Phong Phi Nit ชาย -
พงษ์พิชญ์ 50 พง-พิด Phong Phit ชาย ตระกูลนักปราชญ์
พงค์พยัคฆ์ 59 พง-พะ-ยัก Phong Pha Yak ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญดุจเสือโคร่ง
กนิษฐพงษ์ 46 กะ-นิด-ถะ-พง Ka Nit Tha Phong ชาย น้องสุดท้องของเชื้อสาย
จุลพงศ์ 39 จุน-ละ-พง Chun La Phong ชาย ตระกูลเล็ก
นิติพงศ์ 42 นิ-ติ-พง Ni Ti Phong ชาย -
ธีรพงศ์ 41 ที-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์นักปราชญ์
ธนพงศ์ 35 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย -
กิจจาพงษ์ 41 กิด-จา-พง Kit Cha Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีการงาน