บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์พรหม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์พรหม
ชื่อ พงษ์พรหม ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-พม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Phom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พรหม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษ์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิษณุพงศ์ 48 พิด-นุ-พง Phit Nu Phong ชาย -
พงศ์เจริญ 46 พง-จะ-เริน Phong Cha Roen ชาย -
สว่างพงษ์ 40 สะ-หว่าง-พง Sa Wang Phong ชาย -
พงศ์วิช 38 พง-วิด Phong Wit ชาย -
พงษ์ชัย 37 พง-ชัย Phong Chai ชาย ป่าแห่งชัยชนะ
ชินณุพงศ์ 43 ชิน-นุ-พง Chin Nu Phong ไม่ระบุ -
ณฐพงษ์ 37 นะ-ถะ-พง Na Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
ธีระพงศ์ 45 ที-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์นักปราชญ์
พงษ์ภอภัทร 40 พง-พอ-พัด Phong Pho Phat ชาย -
ชูติพงษ์ 34 ชู-ติ-พง Chu Ti Phong ไม่ระบุ -
ธุรพงษ์ 32 ทุ-ระ-พง Thu Ra Phong ชาย -
พัฒนพงศ์ 46 พัด-นะ-พง Phat Na Phong ชาย -
สนั่นพงศ์ 48 สะ-หนั่น-พง Sa Nan Phong ไม่ระบุ ตระกูลที่มีชื่อเสียงกึกก้อง
ธีรพงษ์ 38 ที-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์นักปราชญ์
พงษ์พร 35 พง-พอน Phong Phon ชาย ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
รักษ์พงษ์ 45 รัก-พง Rak Phong ชาย -
สุรพงษ์ 35 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
วีรพงษ์ 40 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
พงษ์รัตน์ 48 พง-รัด Phong Rat ชาย -
พงษ์สันติ 46 พง-สัน-ติ Phong San Ti ชาย -
พุทธิพงศ์ 44 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เหล่ากอผู้มีปัญญา
อัครพงษ์ 41 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
พงษ์ 23 พง Phong หญิง -
ทพงษ์ 24 ทะ-พง Tha Phong ชาย -
ทัตพงศ์ 34 ทัด-พง That Phong ชาย ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
พงศนาถ 24 พง-สะ-นาด Phong Sa Nat ชาย ที่พึ่งแห่งสกุล
ชีวพงศ์ 41 ชี-วะ-พง Chi Wa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีลมหายใจ, ผู้เป็นดั่งลมหายใจของวงศ์ตระกูล
สุทธิพงธ์ 40 สุด-ทิ-พง Sut Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
พรีพงษ์ 42 พรี-พง Phri Phong ชาย -
สิทธิพงค์ 43 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย -
รามพงษ์ 33 ราม-พง Ram Phong ชาย ตระกูลของความพอดี, เชื้อสายแห่งความงาม
พงษ์สวัสดิ์ 61 พง-สะ-หวัด Phong Sa Wat ชาย เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
ทวีพงศ์ 40 ทะ-วี-พง Tha Wi Phong ชาย -
ถนอมพงศ์ 43 ถะ-หนอม-พง Tha Hon-Om Phong ไม่ระบุ -
ลำพงค์ 30 ลัม-พง Lam Phong หญิง -
พงศ์อนุกรม 48 พง-อะ-นุ-กรม Phong A Nu Krom ชาย ลำดับเชื้อสาย
ภีมพงษ์ 36 พี-มะ-พง Phi Ma Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของความกลัว
อนุพงศ์ 38 อะ-นุ-พง A Nu Phong ชาย วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
อติพงศ์ 39 อะ-ติ-พง A Ti Phong ชาย -
สมพงศ์ศักดิ์ 64 สม-พง-สัก Som Phong Sak ชาย การรวมตัวของตระกูลที่มีอำนาจ