บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์พจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์พจน์
ชื่อ พงษ์พจน์ ความหมาย แปลว่า คำพูดของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-พด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Phot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์พจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์พจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ พงษ์พจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงษ์พจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พงษ์พจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษ์พจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษ์พจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุริพงษ์ 39 สุ-ริ-พง Su Ri Phong ไม่ระบุ -
สทธิพงษ์ 39 สด-ทิ-พง Sot Thi Phong ไม่ระบุ -
เฉลิมพงษ์ 45 ฉะ-เหลิม-พง Cha Helim Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการยกย่อง
พงศ์พิณันป์ 63 พง-พิ-นัน Phong Phi Nan ชาย ผู้ยินดียิ่งในวงศ์ตระกูล
พงษ์ณภัทร 38 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้ของตระกูล
ภานุพงษ์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
ธิติพงษ์ 38 ทิ-ติ-พง Thi Ti Phong ชาย -
กิตติพงษ์ 38 กิด-ติ-พง Kit Ti Phong ชาย เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
จุลพงศ์ 39 จุน-ละ-พง Chun La Phong ชาย ตระกูลเล็ก
พงษ์ประเสริฐ 59 พง-ประ-เสิด Phong Pra Soet ชาย ตระกูลอันประเสริฐ
ชัยพงศ์ 40 ชัย-พง Chai Phong ชาย เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
อมรพงษ์ 38 อะ-มอน-พง A Mon Phong ไม่ระบุ -
ธวัชพงษ์ 39 ทะ-วัด-พง Tha Wat Phong ไม่ระบุ -
ชลิตพงศ์ 41 ชะ-ลิด-พง Cha Lit Phong ชาย เชื้อสายผู้รุ่งเรืองแล้ว
พัชรพงศ์ 44 พัด-ชะ-ระ-พง Phat Cha Ra Phong ชาย ตระกูลที่มีค่าดั่งเพชร
พงศ์ภัชชา 36 พง-พัด-ชา Phong Phat Cha ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พงษ์พิศ 42 พง-พิด Phong Phit หญิง ตระกูลนักปราชญ์
ภานุพงค์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ไม่ระบุ ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
รัสพงศ์ภัทร 51 หรัด-พง-พัด Rat Phong Phat ชาย -
ฤทธิ์พงษ์ 42 ริด-พง Rit Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
กฤษฎิพงษ์ 38 กริด-ดิ-พง Krit Di Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ฉลาด
กฤตพงศ์ 31 กริด-ตะ-พง Krit Ta Phong ชาย เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
พัฒน์พงศ์ 55 พัด-พง Phat Phong ชาย -
พงษ์สุดา 33 พง-สุ-ดา Phong Su Da หญิง น้องสาวในตระกูล
พงศพัฒน์ 46 พง-สะ-พัด Phong Sa Phat ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
ทานุพงษ์ 31 ทา-นุ-พง Tha Nu Phong ชาย -
พิทักษ์พงศ์ 57 พิ-ทัก-พง Phi Thak Phong ชาย ผู้พิทักษ์ตระกูล
พงอนันต์ 42 พง-อะ-นัน Phong A Nan ชาย ป่าไม้ที่กว้างใหญ่
เอกพงศ์ 35 เอก-พง Ek Phong ชาย -
พงษ์สรัญ 42 พง-สัน Phong San ชาย -
พงศ์ณพรรฐ์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
สวัสดิพงษ์ 52 สะ-หวัด-ดิ-พง Sa Wat Di Phong ชาย -
ณภัทร์ชยพงศ์ 60 นะ-พัด-ชะ-ยะ-พง Na Phat Cha Ya Phong ชาย -
พงษ์พัณน์ 54 พง-พัน Phong Phan ชาย พี่น้องที่สืบสายสกุลเดียวกัน
พงศ์นิรัตน์ 60 พง-นิ-รัด Phong Ni Rat ไม่ระบุ -
สุธีพงศ์ 45 สุ-ที-พง Su Thi Phong ชาย -
พงค์พิพัฒน์ 64 พง-พิ-พัด Phong Phi Phat ชาย -
พงค์ 23 พง Phong หญิง -
พิชิตพงษ์ 44 พิ-ชิด-พง Phi Chit Phong ชาย -
ศสิพงษ์ 41 สะ-สิ-พง Sa Si Phong ชาย เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์