บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษ์นิวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษ์นิวัฒน์
ชื่อ พงษ์นิวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-นิ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Ni Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์นิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษ์นิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์นิวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษ์นิวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ พงษ์นิวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงษ์นิวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงสิทธิ์ 39 พง-สิด Phong Sit ไม่ระบุ -
ล้อมพงศ์ 45 ล้อม-พง Lom Phong ชาย -
ชิตษณุพงค์ 42 ชิด-สะ-หนุ-พง Chit Sa Hanu Phong ชาย -
เอนกพงษ์ 37 อะ-เหนก-พง A Nenk Phong ชาย ผู้เป็นสุดยอดของตระกูล
จิราพงษ์ 38 จิ-รา-พง Chi Ra Phong ชาย -
สกุลพงษ์ 38 สะ-กุน-พง Sa Kun Phong ชาย -
อธิพงศ์ 40 อะ-ทิ-พง A Thi Phong ชาย ตระกูลใหญ่
พงลักษณ์ 39 พง-ลัก Phong Lak หญิง -
แพงสี 26 แพง-สี Phaeng Si หญิง -
ปิติพงศ์ 39 ปิ-ติ-พง Pi Ti Phong ชาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ศรัณยพงษ์ 51 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
กรัสพงศ์ 42 กรัด-พง Krat Phong ชาย -
เทิดพงศ์ 34 เทิด-พง Thoet Phong ชาย ยกย่องเชิดชูวงศ์สกุล
กรวิทย์พงศ์ 59 กอน-วิด-พง Kon Wit Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
มานัสพงษ์ 45 มา-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
วิพงษ์ 33 วิ-พง Wi Phong ชาย -
นิรพงษ์ 36 นิ-ระ-พง Ni Ra Phong ชาย -
ทัตธนพง 27 ทัด-ทน-พง That Thon Phong ไม่ระบุ -
ปริยพงศ์ 44 ปะ-ริ-ยะ-พง Pa Ri Ya Phong ชาย -
ณัตพงษ์ 35 นัด-พง Nat Phong ชาย ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
ธีระพงษ์ 42 ที-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์นักปราชญ์
กฤษฏ์พงศ์ 50 กริด-พง Krit Phong ชาย เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
อัตถพงษ์ 37 อัด-ตะ-ถะ-พง At Ta Tha Phong ชาย -
พงศ์เลิศ 45 พง-เลิด Phong Loet ชาย -
เสถียรพงษ์ 52 สะ-เถียน-พง Sa Thian Phong ไม่ระบุ -
เด่นพงศ์ 35 เด่น-พง Den Phong ชาย ตระกูลสูงเผ่าพันธุ์ดี
บัวแพง 24 บัว-แพง Bua Phaeng หญิง -
สุริพงษ์ 39 สุ-ริ-พง Su Ri Phong ไม่ระบุ -
พงศ์เสริฐ 52 พง-เสิด Phong Soet ไม่ระบุ -
จิรพงค์ 37 จิ-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายผู้ยั่งยืน
พุฒิพงค์ 39 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พงษ์เมธา 35 พง-เม-ทา Phong Me Tha ไม่ระบุ -
ปณัฐพงษ์ 43 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
กรพงษ์ 28 กอน-พง Kon Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้สร้าง
ธนุพงษ์ 33 ทะ-นุ-พง Tha Nu Phong ชาย ผู้ทะนุถนอมตระกูล, ผู้เป็นอาวุธของตระกูล
พงศ์กฤต 31 พง-กริด Phong Krit ชาย ยุคทองของตระกูล
เจตน์พงศ์ 51 เจด-พง Chet Phong ชาย ความคิดความตั้งใจของวงศ์สกุล
พงศ์ชพัฒน์ 57 พง-พัด Phong Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
ภูริพงษ์ 34 พู-ริ-พง Phu Ri Phong ไม่ระบุ -
ดลพงษ์ 30 ดน-พง Don Phong ชาย -