บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงษธัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงษธัช
ชื่อ พงษธัช ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-สะ-ทัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Sa That
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษธัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงษธัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษธัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงษธัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ พงษธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงษธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พงษธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงษธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงษธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รพีพงศ์ 45 ระ-พี-พง Phi Phong ชาย สกุลแห่งพระอาทิตย์
อัครพงศ์ 44 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
จีระพงศ์ 47 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
พงศ์พัฒนากุล 55 พง-พัด-ทะ-นา-กุน Phong Phat Tha Na Kun ชาย -
หนูพงษ์ 35 หนู-พง Nu Phong หญิง -
พงษ์สวัสดิ์ 61 พง-สะ-หวัด Phong Sa Wat ชาย เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
พิชอตพงษ์ 46 พิ-ชอด-พง Phi Chot Phong ชาย -
ฐิติพงษ์ 43 ถิ-ติ-พง Thi Ti Phong ชาย เชื้อสายที่มีความมั่นคง
ผดุงพงศ์ 38 ผะ-ดุง-พง Pha Dung Phong ไม่ระบุ ผู้รักษาเชื้อสาย
ชัชพงศ์ 34 ชัด-ชะ-พง Chat Cha Phong ชาย เชื้อสายนักรบ
พีรพงษ์ 42 พี-ระ-พง Phi Ra Phong ชาย -
ชินณุพงค์ 40 ชิน-นุ-พง Chin Nu Phong ชาย -
ศิริพงศ์ 45 สิ-หริ-พง Si Ri Phong ชาย -
พงค์ศรันย์ 60 พง-สัน Phong San ไม่ระบุ -
อัครพงธ์ 41 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
ศิวพงษ์ 40 สิ-วะ-พง Si Wa Phong ชาย -
เทิดพงศ์ 34 เทิด-พง Thoet Phong ชาย ยกย่องเชิดชูวงศ์สกุล
รามพงษ์ 33 ราม-พง Ram Phong ชาย ตระกูลของความพอดี, เชื้อสายแห่งความงาม
พิพัฒน์พงษ์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พงศภัท 23 พง-สะ-พัด Phong Sa Phat หญิง เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ณภัทรพงศ์ 41 นะ-พัด-พง Na Phat Phong ชาย -
พงษ์ฐกร 37 พง-กอน Phong Kon ชาย -
สัญญพงศ์ 45 สัน-ยะ-พง San Ya Phong ชาย -
พิพัฒน์พงค์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พลพงศ์ 40 พน-พง Phon Phong ชาย -
พงศ์อนุตร 45 พง-อะ-นุ-ตะ-ระ Phong A Nu Ta Ra ชาย -
วุฒิพงษ 28 วุด-ทิ-พง Wut Thi Phong ชาย -
นวพงษ์ 34 นะ-วะ-พง Na Wa Phong ชาย เก้าตระกูล, ตระกูลทั้งเก้า
ฐิติพงศ์ภรณ์ 65 ถิ-ติ-พง-พอน Thi Ti Phong Phon หญิง -
ชูชัยพงศ์ 44 ชู-ชัย-พง Chu Chai Phong ไม่ระบุ -
พงศ์ลดา 34 พง-ละ-ดา Phong La Da หญิง -
วีรพงศ์ 43 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
ประดิฐพงษ์ 47 ประ-ดิด-พง Pra Dit Phong ชาย -
ทวีพงศ์ 40 ทะ-วี-พง Tha Wi Phong ชาย -
พงศ์สถิต 41 พง-สะ-ถิด Phong Sa Thit ชาย การตั้งมั่นแห่งสกุล
พิชญ์พงศ์ 53 พิด-พง Phit Phong ชาย ตระกูลนักปราชญ์
กองแพง 21 กอง-แพง Kong Phaeng หญิง เส้นทางของความรัก
นัทธพงษ์ 37 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
อิสระพงษ์ 48 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย -
ขจรพงศ์ 38 ขะ-จอน-พง Kha Chon Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่แพร่กระจายออกไป