บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงศ์สัณห์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงศ์สัณห์
ชื่อ พงศ์สัณห์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-สัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong San
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์สัณห์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงศ์สัณห์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์สัณห์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์สัณห์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ พงศ์สัณห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงศ์สัณห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์สัณห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงศ์สัณห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์สัณห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงศ์สัณห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์สัณห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พงศ์สัณห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จารุพงศ์ 38 จา-รุ-พง Cha Ru Phong ชาย เชื้อสายทองคำ
พงษ์กร 28 พง-กอน Phong Kon ไม่ระบุ -
อนุพงษ 26 อะ-นุ-พง A Nu Phong ชาย วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
พัฒน์ติพงศ์ 62 พัด-ติ-พง Phat Ti Phong ชาย -
ปณัฐพงศ์ 46 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
พุทธพงษ์ 37 พุด-ทะ-พง Phut Tha Phong ชาย -
นัทธพงศ์ 40 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายอันมั่นคง, วงศ์ที่ผูกพัน
ภัทพงษ์ 29 พัด-ทะ-พง Phat Tha Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
ศศิพงศ์ 44 สะ-สิ-พง Sa Si Phong ชาย เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์
พิชิตพงศ์ 47 พิ-ชิด-พง Phi Chit Phong ชาย -
เสมอพงษ์ 43 สะ-เหมอ-พง Sa Hemo Phong ชาย -
ชัยณพงศ์ 45 ชัย-นะ-พง Chai Na Phong ชาย ชัยชนะของวงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
วีพงษ์ 36 วี-พง Wi Phong ชาย -
พัฒนพงษ์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
ปฐมพงค์ 39 ปะ-ถม-พง Pa Thom Phong ไม่ระบุ ต้นตระกูล ตระกูลดั้งเดิม
พฤทธิพงศ์ 44 พะ-รึ-ทะ-ทิ-พง Pha Rue Tha Thi Phong ชาย -
พงสภัค 26 พง-สะ-พัก Phong Sa Phak ไม่ระบุ เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี, โชคดีของวงศ์ตระกูล
ก่อพงษ์ 31 ก่อ-พง Ko Phong ไม่ระบุ -
พงษ์สรินทร์ 57 พง-สะ-ริน Phong Sa Rin ชาย -
พงษ์พัน 40 พง-พัน Phong Phan หญิง พี่น้องที่สืบสายสกุลเดียวกัน
ปัตพงษ์ 32 ปัด-พง Pat Phong ชาย -
สิตยิ์พงศ์ 61 สิ-ตะ-พง Si Ta Phong ชาย -
ฐาปนพงษ์ 40 ถา-ปน-พง Tha Pon Phong ชาย -
พงษ์ภาส 32 พง-พาด Phong Phat ไม่ระบุ -
พงษ์สุวรรณ 50 พง-สุ-วัน Phong Su Wan ชาย -
พันทิพงษ์ 45 พัน-ทิ-พง Phan Thi Phong ชาย -
เฉลิมพงษ์ 45 ฉะ-เหลิม-พง Cha Helim Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการยกย่อง
สิริพงศ์ 45 สิ-หริ-พง Si Ri Phong ชาย ผู้เป็นสิริมงคลแห่งวงศ์ตระกูล
พงศ์ชัย 40 พง-ชัย Phong Chai ชาย ป่าแห่งชัยชนะ
เชาว์พงศ์ 46 เชา-พง Chao Phong ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญา
เกียรติพงศ์ 55 เกียด-พง Kiat Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการสรรเสริญ
สทธิพงษ์ 39 สด-ทิ-พง Sot Thi Phong ไม่ระบุ -
ณัฐชนพงศ์ 51 นัด-ถะ-ชน-พง Nat Tha Chon Phong ชาย วงศ์ตระกูลของผู้ที่เป็นนักปราชญ์
อนุพงศ์ 38 อะ-นุ-พง A Nu Phong ชาย วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
ขาวพงษ์ปวน 45 ขาว-พง-ปวน Khao Phong Puan หญิง -
ศิวพงษ์ 40 สิ-วะ-พง Si Wa Phong ชาย -
เชษฐพงศ์ 43 เชด-พง Chet Phong ชาย เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
พงษ์เดช 28 พง-เดด Phong Det ชาย ตระกูลเรืองอำนาจ
สฤษฎ์พงศ์ 52 สะ-หริด-พง Sa Rit Phong ไม่ระบุ -
สุพงษ์ 31 สุ-พง Su Phong ชาย -