บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงศ์ศรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงศ์ศรัณย์
ชื่อ พงศ์ศรัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงศ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์ศรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์ศรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ พงศ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงศ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงศ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงศ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธิติพงศ์ 41 ทิ-ติ-พง Thi Ti Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความเพียร
กฤาดาพงษ์ 28 กะ-ลือ-ดา-พง Ka Lue Da Phong ไม่ระบุ -
สุวิพงษ์ 41 สุ-วิ-พง Su Wi Phong ชาย -
พงศ์ปกรณ์ 47 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
จีระพงศ์ 47 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
พงศ์พิศ 45 พง-พิด Phong Phit ชาย ตระกูลนักปราชญ์
เฉลิมพงษ์ 45 ฉะ-เหลิม-พง Cha Helim Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการยกย่อง
พงษ์ชัย 37 พง-ชัย Phong Chai ชาย ป่าแห่งชัยชนะ
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
นันธพงศ์ 44 นัน-ทะ-พง Nan Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งความสุข
อดิเชษฐพงศ์ 54 อะ-ดิ-เชด-ทะ-พง A Di Chet Tha Phong ชาย เชื้อสายที่ดีเลิศกว่าพี่ชาย
ณภัทร์ชยพงศ์ 60 นะ-พัด-ชะ-ยะ-พง Na Phat Cha Ya Phong ชาย -
เสริมพงค์ 45 เสิม-พง Soem Phong ชาย -
พิทักษ์พงษ์ 54 พิ-ทัก-พง Phi Thak Phong ชาย ผู้พิทักษ์ตระกูล
จารุพงค์ 35 จา-รุ-พง Cha Ru Phong ชาย เชื้อสายทองคำ
พงษ์วิทย์ 51 พง-วิด Phong Wit ชาย ผู้มีเชื่อสายแห่งความรู้
พรทัศนพงษ์ 52 พอน-ทัด-สะ-นะ-พง Phon That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความคิดอันประเสริฐ
รธีพงษ์ 38 ระ-ที-พง Ra Thi Phong ชาย -
ธัญญาพงษ์ 40 ทัน-ยา-พง Than Ya Phong ได้ทั้งชายและหญิง -
พงษ์พิสุทธิ์ 61 พง-พิ-สุด Phong Phi Sut ชาย มีสกุลไม่ด่างพร้อย
พงศ์ภานุ 34 พง-พา-นุ Phong Pha Nu ชาย ความรุ่งเรืองของตระกูล
พงศ์ศรัณย์ 63 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย -
ศักดิ์ติพงษ์ 56 สัก-ติ-พง Sak Ti Phong ชาย -
พงษ์เจริญ 43 พง-จะ-เริน Phong Cha Roen ชาย -
พงศ์พิศณุ 51 พง-พิด-สะ-นุ Phong Phit Sa Nu ชาย ตระกูลของพระนารายณ์
เพชรพงศ์พันธ์ 72 เพ็ด-พง-พัน Phet Phong Phan ไม่ระบุ -
พรีพงษ์ 42 พรี-พง Phri Phong ชาย -
สุทธิพงศ์ 43 สุด-ทิ-พง Sut Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์
เจษฎาพงศ์ 44 เจด-สะ-ดา-พง Chet Sa Da Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เจริญที่สุด
จิตนุพงศ์ 45 จิด-นุ-พง Chit Nu Phong ชาย -
เลิศพงษ์ 42 เลิด-พง Loet Phong ชาย -
จีระพงษ์ 44 จี-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
กฤษฏิพงศ์ 45 กริด-ติ-พง Krit Ti Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ณัฏฐพงศ์ 53 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
อนันตพงษ์ 46 อะ-นัน-ตะ-พง A Nan Ta Phong ชาย -
พงศ์บัณฑิต 47 พง-บัน-ดิด Phong Ban Dit ชาย -
เสาวพงศ์ 42 เสา-วะ-พง Sao Wa Phong หญิง -
กฤษณะพงศ์ 41 กริด-สะ-นะ-พง Krit Sa Na Phong ชาย เชื้อสายพระกฤษณะ
กนกพงศ์ 33 กะ-หนก-พง Ka Nok Phong ไม่ระบุ เชื้อสายทองคำ
ลำพงษ์ 30 ลัม-พง Lam Phong ไม่ระบุ -