บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงศ์วรัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงศ์วรัชญ์
ชื่อ พงศ์วรัชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์วรัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงศ์วรัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์วรัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์วรัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ พงศ์วรัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงศ์วรัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์วรัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงศ์วรัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์วรัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงศ์วรัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงศอนุตร์ 45 พง-สอ-นุด-ตะ Phong So Nut Ta ชาย -
จิรายุพงศ์ 50 จิ-รา-ยุ-พง Chi Ra Yu Phong ชาย เชื้อสายผู้มีอายุยืน
พงษ์สรินทร์ 57 พง-สะ-ริน Phong Sa Rin ชาย -
ธนะพงค์ 36 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย -
ชิณพงษ์ 34 ชิน-พง Chin Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
สิทธิพงษ์ 43 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
กัญญพงศ์ 39 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong หญิง -
ศิวพงษ์ 40 สิ-วะ-พง Si Wa Phong ชาย -
กฤตัชญ์พงศ์ 50 กริ-ตัด-พง Kri Tat Phong ชาย ตระกูลของผู้มีความกตัญญู
ศุภพงษ์ 32 สุบ-พะ-พง Sup Pha Phong ชาย สายตระกูลที่ดีงาม
เอนกพงษ์ 37 อะ-เหนก-พง A Henok Phong ชาย -
กฤษฎาพงศ์ 38 กริด-สะ-ดา-พง Krit Sa Da Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
พงศ์กฤษณ์ 46 พง-กริด Phong Krit ชาย ยุคทองของตระกูล
พงษ์ชัย 37 พง-ชัย Phong Chai ชาย ป่าแห่งชัยชนะ
พงษ์พิสุทธิ 52 พง-พิ-สุด-ทิ Phong Phi Sut Thi ไม่ระบุ -
พงษ์ณภัทร 38 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้ของตระกูล
ฐานะพงศ์ 45 ถา-นะ-พง Tha Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีตำแหน่งหน้าที่
พงศิยา 30 พง-สิ-ยา Phong Si Ya ไม่ระบุ -
ภัคคพงษ์ 36 พัก-คะ-พง Phak Kha Phong ชาย เชื้อสายผู้มีโชค
พงษ์ไท 33 พง-ทัย Phong Thai ชาย -
พงศ์พิเชต 45 พง-พิ-เชด Phong Phi Chet ชาย -
เดชพงษ์ 28 เดด-พง Det Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พงศ์หฤษฎ์ 50 พง-หะ-ริด Phong Ha Rit ชาย ความชื่นชมยินดีในวงศ์ตระกูล
กรัสพงศ์ 42 กรัด-พง Krat Phong ชาย -
จุลจักรพงษ์ 51 จุน-จัก-พง Chun Chak Phong ชาย ตระกูลของเจ้าชาย
ชิรพงศ์ 36 ชิ-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย ตระกูลที่เก่ง
พรพงษ์ 35 พอน-พง Phon Phong ชาย -
กรพงษ์ 28 กอน-พง Kon Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้สร้าง
พงค์นที 36 พง-นะ-ที Phong Na Thi ชาย -
ณัฐพงษ์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
สิทธิพงศ์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย -
พงศ์ตระกูล 46 พง-ตระ-กูน Phong Tra Kun ชาย -
ภัทดิพงษ์ 34 พัด-ดิ-พง Phat Di Phong ชาย -
พงษ์นที 36 พง-นะ-ที Phong Na Thi ชาย -
พงษ์เจริญ 43 พง-จะ-เริน Phong Cha Roen ชาย -
ปิติพงศ์ 39 ปิ-ติ-พง Pi Ti Phong ชาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
มานพพงศ์ 45 มา-นบ-พง Ma Nop Phong ชาย -
อิสรพงศ์ 47 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ไม่ระบุ -
กัณณพงค์ 38 กัน-นะ-พง Kan Na Phong ชาย -