บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พงศ์ยศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พงศ์ยศ
ชื่อ พงศ์ยศ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเกียรติของตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พง-ยด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phong Yot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์ยศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พงศ์ยศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์ยศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พงศ์ยศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ พงศ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พงศ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พงศ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พงศ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พงศ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พงศ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รามพงษ์ 33 ราม-พง Ram Phong ชาย ตระกูลของความพอดี, เชื้อสายแห่งความงาม
ไชยพงศกร 41 ชัย-พง-สะ-กอน Chai Phong Sa Kon ชาย ผู้สร้างเชื้อสายอันประเสริฐที่สุด, ผู้สร้างวงศ์ตระกูลให้ดีกว่า
รัชพงษ์ 33 รัด-ชะ-พง Rat Cha Phong ชาย -
พุฒิพงค์ 39 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พิชญ์พงศ์ 53 พิด-พง Phit Phong ชาย ตระกูลนักปราชญ์
นัทธพงษ์ 37 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
พงค์นารถ 34 พง-นาด Phong Nat หญิง -
วีระพงษ์ 44 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
พีระพงษ์ 46 พี-ระ-พง Phi Ra Phong ชาย ผู้มีความกล้าหาญแห่งวงศ์ตระกูล
พงศ์พนิดา 45 พง-พะ-นิ-ดา Phong Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้มีตระกูล
อัฐพงศ์ 45 อัด-ถะ-พง At Tha Phong ชาย ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง , แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน, แปด)
ชวินพงษ์ 40 ชะ-วิน-พง Cha Win Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเชาวน์ปัญญา
พุทธิพงศ์ 44 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เหล่ากอผู้มีปัญญา
พงษ์สุวรรณ 50 พง-สุ-วัน Phong Su Wan ชาย -
พงศ์กร 31 พง-กอน Phong Kon ชาย -
ธนาพงษ์ 33 ทะ-นา-พง Tha Na Phong ชาย -
ธาดาพงศ์ 33 ทา-ดา-พง Tha Da Phong ชาย -
พงศ์พิชญ์ 53 พง-พิด Phong Phit ชาย ตระกูลนักปราชญ์
พงษ์เพ็ชร์ 56 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย -
อณัฐพงษ์ 47 อะ-นัด-ถะ-พง A Nat Tha Phong ชาย -
วิสิทธิ์พงษ์ 62 วิ-สิด-พง Wi Sit Phong ไม่ระบุ -
สิทธิพงค์ 43 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย -
ชัยพงศ์ 40 ชัย-พง Chai Phong ชาย เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
กัณณพงค์ 38 กัน-นะ-พง Kan Na Phong ชาย -
พงศ์ศาสตร์ 57 พง-สาด Phong Sat ไม่ระบุ -
กัณฑ์พงษ์ 45 กัน-พง Kan Phong ชาย เชื้อสายที่น่ารัก
ศิริพงศ์ 45 สิ-หริ-พง Si Ri Phong ชาย -
จารุพงษ์ 35 จา-รุ-พง Cha Ru Phong ชาย เชื้อสายผู้งดงาม
พงศ์ธรรต 41 พง-ทอน-ระ-ตะ Phong Thon Ra Ta ชาย -
พิพัฒน์พงค์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
สงพงษ์ 32 สง-พง Song Phong ไม่ระบุ -
นิภาพง 21 นิ-พา-พง Ni Pha Phong ไม่ระบุ -
อัฐพงษ์ 42 อัด-ถะ-พง At Tha Phong ชาย ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง , แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน, แปด)
จักรภัทพงศ์ 47 จัก-พัด-พง Chak Phat Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
พร้อมพงศ์ 51 พร้อม-พง Phrom Phong ชาย ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
ปัทฐพงษ์ 39 ปัด-ทะ-พง Pat Tha Phong ชาย -
รุจน์พงษ์ 48 รุด-พง Rut Phong ไม่ระบุ -
กนกพงศ์ 33 กะ-หนก-พง Ka Nok Phong ไม่ระบุ เชื้อสายทองคำ
ชิษณุพงศ์ 42 ชิด-สะ-นุ-พง Chit Sa Nu Phong ชาย เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
พงศ์พันธ์ 56 พง-พัน Phong Phan ชาย พี่น้องที่สืบสายสกุลเดียวกัน