บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ผจงเกียรติ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ผจงเกียรติ
ชื่อ ผจงเกียรติ ความหมาย แปลว่า ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ผะ-จง-เกียด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Chong Kiat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ผจงเกียรติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ผจงเกียรติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ผจงเกียรติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ผจงเกียรติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ผะอง 20 ผะ-อง Pha Ong หญิง -
ผะอบ 20 ผะ-อบ Pha Op หญิง ภาชนะสำหรับใส่ของ มีเชิง ฝาครอบมียอด มักทำด้วยโลหะหรือไม้กลึงเป็นต้น
ผิวผอ่ง 35 ผิว-ผะ-อ่ง Phio Pha Ong หญิง -
พันธุ์ผกา 41 พัน-ผะ-กา Phan Pha Ka หญิง -
ผจงจิตร 33 ผะ-จง-จิด Pha Chong Chit หญิง ความตั้งใจ
ฉันท์ผกา 34 ฉัน-ผะ-กา Chan Pha Ka หญิง -
เผจียด 32 ผะ-เจียด Pha Chiat ไม่ระบุ -
ผกาวิมล 31 ผะ-กา-วิ-มน Pha Ka Wi Mon ไม่ระบุ ดอกไม้อันบริสุทธิ์
บุปผบฏ 24 บุบ-ผะ-บด Bup Pha Bot หญิง ผ้าประดับดอกไม้
ผดุงศรี 30 ผะ-ดุง-สี Pha Dung Si หญิง -
เผด็จ 25 ผะ-เด็ด Pha Det ชาย อำนาจ
ผกาทิพย์ 40 ผะ-กา-ทิบ Pha Ka Thip หญิง ดอกไม้จากสรวงสวรรค์
ผกาวรรณ 29 ผะ-กา-วัน Pha Ka Wan หญิง ดอกไม้สีต่างๆ, ชนิดของดอกไม้
ผรัณชัย 35 ผะ-รัน-ชัย Pha Ran Chai ชาย มีชัยชนะไปทั่ว
ผดุงลาภ 20 ผะ-ดุง-ลาบ Pha Dung Lap ชาย มีลาภคำจุนไว้
ผอบ 16 ผะ-อบ Pha Op หญิง ภาชนะสำหรับใส่ของ มีเชิง ฝาครอบมียอด มักทำด้วยโลหะหรือไม้กลึงเป็นต้น
เทพผดุง 23 เทบ-ผะ-ดุง Thep Pha Dung ไม่ระบุ -
ผกาพันธ์ 40 ผะ-กา-พัน Pha Ka Phan หญิง ผู้ผูกพันด้วยดอกไม้
ผณิตา 21 ผะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง -
ผกาสี 24 ผะ-กา-สี Pha Ka Si หญิง -
เผชิญพร 32 ผะ-เชิน-พอน Pha Choen Phon ชาย -
ผกานิษฐ์ 41 ผะ-กา-นิด Pha Ka Nit หญิง ดอกไม้ที่สมบูรณ์
หน่อแผะและ 43 หน่อ-แผะ-และ No Phae Lae หญิง -
เผชิญ 20 ผะ-เชิน Pha Choen ชาย ประเชิญ ชนกัน ปะทะกัน ต่อกัน
เผดิมวุฒิ 34 ผะ-เดิม-วุด Pha Doem Wut ชาย เริ่มต้นความงอกงาม
ผดุงสิทธิ์ 41 ผะ-ดุง-สิด Pha Dung Sit ชาย อุดหนุนความสำเร็จ
ผจงภักดิ์ 36 ผะ-จง-พัก Pha Chong Phak ชาย เกิดผล
ช่อผกา 19 ช่อ-ผะ-กา Cho Pha Ka หญิง ช่อดอกไม้
เผดิมพร 32 ผะ-เดิม-พอน Pha Doem Phon ชาย พรครั้งแรก
ผจงจิต 29 ผะ-จง-จิด Pha Chong Chit หญิง ความตั้งใจ
ผการัตน์ 35 ผะ-กา-รัด Pha Ka Rat หญิง ดอกไม้แก้ว
ผกาณัฏฐ์ 46 ผะ-กา-นัด Pha Ka Nat หญิง ดอกไม้ของนักปราชญ์
สร้อยผกา 37 ซ่อย-ผะ-กา Soi Pha Ka ไม่ระบุ -
ผจิน 23 ผะ-จิน Pha Chin หญิง -
ผกายมณี 35 ผะ-กาย-มะ-นี Pha Kai Ma Ni หญิง ประกายแก้ว
บุปผธร 21 บุบ-ผะ-ทอน Bup Pha Thon หญิง ประดับดอกไม้
เพ็ญผกา 32 เพ็น-ผะ-กา Phen Pha Ka หญิง เต็มไปด้วยดอกไม้
ผไพโรจน์ 53 ผะ-พัย-พง Pha Phai Phong ไม่ระบุ -
ผกาสินี 33 ผะ-กา-สิ-นี Pha Ka Si Ni หญิง หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
ผดุงจิต 25 ผะ-ดุง-จิด Pha Dung Chit ไม่ระบุ -