บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ผจงเกียรติ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ผจงเกียรติ
ชื่อ ผจงเกียรติ ความหมาย แปลว่า ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ผะ-จง-เกียด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Chong Kiat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ผจงเกียรติ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ผจงเกียรติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ผจงเกียรติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ผจงเกียรติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ผจงเกียรติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ผกาลินี 32 ผะ-กา-ลิ-นี Pha Ka Li Ni หญิง หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
บุปผชาติ 23 บุบ-ผะ-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้สีแดง
ผดุงเกียรติ์ 50 ผะ-ดุง-เกียด Pha Dung Kiat ชาย รักษาเกียรติ
ผดุงเดดช 18 ผะ-ดุง-เด-ดด Pha Dung De Dot ไม่ระบุ -
บุปผชาด 17 บุบ-ผะ-ชาด Bup Pha Chat ไม่ระบุ ดอกไม้สีแดง
บุปผคนธ์ 35 บุบ-ผะ-คน Bup Pha Khon หญิง กลิ่นดอกไม้หอม
วันเผด็จ 40 วัน-ผะ-เด็ด Wan Pha Det ชาย -
ผไทธรรม 35 ผะ-ทัย-ทัม Pha Thai Tham ชาย แผ่นดินธรรม
ผกาย 18 ผะ-กาย Pha Kai ไม่ระบุ แสงที่เป็นประกาย
บุปผกา 15 บุบ-ผะ-กา Bup Pha Ka ไม่ระบุ -
ผอบศรี 34 ผะ-อบ-สี Pha Op Si หญิง -
ผลิตเดช 26 ผะ-หลิด-เดด Pha Lit Det ไม่ระบุ -
ผอูน 21 ผะ-อูน Pha Un หญิง น้องหญิง
ผกายพรรณ 39 ผะ-กาย-พัน Pha Kai Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณงามผุดผ่อง
ผจญ 18 ผะ-จน Pha Chon ชาย -
ฉัตรผกา 26 ฉัด-ผะ-กา Chat Pha Ka ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งดอกไม้
ผกานิรมล 34 ผะ-กา-นิ-ระ-มน Pha Ka Ni Ra Mon หญิง ดอกไม้บริสุทธิ์
ผอบ 16 ผะ-อบ Pha Op หญิง ภาชนะสำหรับใส่ของ มีเชิง ฝาครอบมียอด มักทำด้วยโลหะหรือไม้กลึงเป็นต้น
ผไพโรจน์ 53 ผะ-พัย-พง Pha Phai Phong ไม่ระบุ -
อัมผลิน 38 อัม-ผะ-ลิน Am Pha Lin หญิง -
เผดิมยศ 35 ผะ-เดิม-ยด Pha Doem Yot ชาย เริ่มต้นด้วยยศศักดิ์
ผะดล 19 ผะ-ดน Pha Don ชาย อุดหนุนให้ถึงที่สุด
โยผกา 22 โย-ผะ-กา Yo Pha Ka หญิง -
ผลิน 23 ผะ-ลิน Pha Lin หญิง มีผลงาน
ผกามาศ 23 ผะ-กา-มาด Pha Ka Mat หญิง ดอกไม้ทอง
ไผทภักดิ์ 38 ผะ-ทัย-พัก Pha Thai Phak ไม่ระบุ จงรักในแผ่นดิน
ชาอผกา 19 ชา-อะ-ผะ-กา Cha A Pha Ka หญิง -
ผะเด็จศักดิ์ 55 ผะ-เด็ด-สัก Pha Det Sak ไม่ระบุ -
ผนินทร 27 ผะ-นิน-ทอน Pha Nin Thon ชาย พญานาค
เผดิมพร 32 ผะ-เดิม-พอน Pha Doem Phon ชาย พรครั้งแรก
ผจงเกียรติ 45 ผะ-จง-เกียด Pha Chong Kiat ชาย -
ผกาณัฏฐ์ 46 ผะ-กา-นัด Pha Ka Nat ไม่ระบุ ดอกไม้ของนักปราชญ์
ผดุสิทธิ์ 39 ผะ-ดุ-สิด Pha Du Sit ชาย -
ผลินี 30 ผะ-ลิ-นี Pha Li Ni หญิง มีผลงาน
ผกาพันธ์ 40 ผะ-กา-พัน Pha Ka Phan หญิง ผู้ผูกพันด้วยดอกไม้
ดวงผกา 19 ดวง-ผะ-กา Duang Pha Ka หญิง -
ผจงจิตร 33 ผะ-จง-จิด Pha Chong Chit หญิง ความตั้งใจ
ผิวผอ่ง 35 ผิว-ผะ-อ่ง Phio Pha Ong หญิง -
ผกาภรณ์ 29 ผะ-กา-พอน Pha Ka Phon หญิง ค้ำจุนดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้
ผกาวรรณ 29 ผะ-กา-วัน Pha Ka Wan หญิง ดอกไม้สีต่างๆ, ชนิดของดอกไม้