บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปุณรดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปุณรดา
ชื่อ ปุณรดา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปุน-ระ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pun Ra Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปุณรดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปุณรดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปุณรดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปุณรดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 70
หมายเลข 70 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเวรกรรมอันแสนสาหัส เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้พบเจอกับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย นานับไม่ถ้วน เป็นเลขที่ร้ายแรงมาก จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหนักๆ เปรียบดั่งอัตนิวิบากกรรม จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องสูญสิ้น การฆ่าตัวตาย การถูกปล้น ถูกวิ่งราว ถูกกระทำจากศัตรูอย่างเหี้ยมโหด ชีวิตนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ ไม่มีใครให้การช่วยเหลือสนับสนุน จงหลบหนีอิทธิพลจากหมายเลขนี้ไปให้ไกล
ชื่อ ปุณรดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปุณรดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปุณรดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปุณรดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปุณรดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปุณรดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปุณญาดา 15 ปุน-ยา-ดา Pun Ya Da ไม่ระบุ ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปุณยวิชญ์ 41 ปุน-ยะ-วิด Pun Ya Wit ไม่ระบุ -
ปุณญาภา 15 ปุน-ยา-พา Pun Ya Pha หญิง -
ปุณฑริกา 21 ปุน-ทะ-ริ-กา Pun Tha Ri Ka หญิง -
ปุณวรุตม์ 36 ปุน-วะ-รุด Pun Wa Rut ชาย ผู้มีความรู้ มีความประเสริฐสูงสุด
ปุณพจนา 28 ปุน-นะ-พด-จะ-นา Pun Na Phot Cha Na หญิง มีคำพูดบริสุทธิ์, พูดดี
ปุณกันต์ 30 ปุน-กัน Pun Kan ชาย -
ปุณรดา 14 ปุน-ระ-ดา Pun Ra Da หญิง -
ปุรชัย 21 ปุน-ชัย Pun Chai ชาย -
ปุณณัตถ์ 30 ปุน-นัด Pun Nat ไม่ระบุ ผู้สมปรารถนา, สมประสงค์
ปุณยธร 24 ปุน-นะ-ดา Pun Na Da ชาย ทรงไว้ซึ่งบุญ, ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
ปุญญลักษณ์ 40 ปุน-ยะ-ลัก Pun Ya Lak หญิง -
ปุญญิศา 23 ปุน-ยิ-สา Pun Yi Sa หญิง ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณณารมย์ 40 ปุน-นา-รม Pun Na Rom หญิง เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุรเชษฐ 24 ปุน-เชด Pun Chet ไม่ระบุ -
ปุณยวัฒน์ 43 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
ปุญญิสา 23 ปุน-ยิ-สา Pun Yi Sa หญิง ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุรนันท์ 31 ปุน-นัน Pun Nan ไม่ระบุ -
ปุณณิกา 19 ปุน-นิ-กา Pun Ni Ka หญิง -
ปุณญิศา 24 ปุน-ยิ-สา Pun Yi Sa ไม่ระบุ ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
คำปุน 13 คัม-ปุน Kham Pun หญิง ทองคำเนื้อดีบริสุทธิ์
ปุญญิคำ 20 ปุน-ยิ-คัม Pun Yi Kham หญิง -
ปุณยนุช 24 ปุน-ยะ-นุด Pun Ya Nut หญิง หญิงสาวผู้มีโชควาสนาดี
ปุณพจน์ 36 ปุน-นะ-พด Pun Na Phot ชาย ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
ปุญญิกา 17 ปุน-ยิ-กา Pun Yi Ka ไม่ระบุ -
ปุนนาภา 16 ปุน-นา-พา Pun Na Pha หญิง -
ปุณณเมธ 24 ปุน-นะ-เมด Pun Na Met ไม่ระบุ -
ปุณณ์ศิลป์ 50 ปุน-สิน Pun Sin ไม่ระบุ มีศิลป์บริบูรณ์
ปุลวัชร 25 ปุน-ละ-วัด Pun La Wat ชาย มีเพชรมาก
ปุณย์จรีย์ 59 ปุน-จะ-รี Pun Cha Ri ไม่ระบุ -
ปุญชรัสมิ์ 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง รัศมีเป็นกลุ่ม, รัศมีพวยพุ่ง
ปุณณพัฒน์ 42 ปุน-นะ-พัด Pun Na Phat ชาย ผู้เจริญในความรู้และความดี
ปุนยวีร์ 42 ปุน-ยะ-วี Pun Ya Wi ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
กัลย์ปุณภัทร์ 55 กัน-ละ-ปุน-พัด Kan La Pun Phat ไม่ระบุ -
ปุณชญา 15 ปุน-ชะ-ยา Pun Cha Ya ไม่ระบุ -
ปุณณโรจน์ 41 ปุน-นะ-โรด Pun Na Rot ชาย -
ปุณวัฒน์ 35 ปุน-วัด Pun Wat ชาย มีบุญพระดุจเพชร
ปุญวัชร 23 ปุน-วัด Pun Wat ไม่ระบุ มีบุญพระดุจเพชร
ปุณญดา 14 ปุน-ยะ-ดา Pun Ya Da หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปุญณพัฒน์ 41 ปุน-นะ-พัด Pun Na Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญในความรู้และความดี