บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปุญชรัศมิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปุญชรัศมิ์
ชื่อ ปุญชรัศมิ์ ความหมาย แปลว่า สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปุน-ชะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pun Cha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปุญชรัศมิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปุญชรัศมิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปุญชรัศมิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปุญชรัศมิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ปุญชรัศมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปุญชรัศมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปุญชรัศมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปุญชรัศมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปุญชรัศมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปุญชรัศมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปุณยวัฑฒ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณณ์ปวีณ 42 ปุน-ปะ-วีน Pun Pa Win ชาย ปราชญ์อันประเสริฐ, ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ปุรติกานต์ 33 ปุน-ติ-กาน Pun Ti Kan ชาย -
กัลย์ปุณภัทร์ 55 กัน-ละ-ปุน-พัด Kan La Pun Phat ชาย -
ปุณณวิช 25 ปุน-นะ-วิด Pun Na Wit ชาย ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยม
คำปุ่น 14 คัม-ปุ่น Kham Pun หญิง ทองคำเนื้อดีบริสุทธิ์
ปุณฑรา 16 ปุน-ดะ-รา Pun Da Ra หญิง อ้อยแดง, รอยเจิม
ปุนปอง 18 ปุน-ปอง Pun Pong หญิง -
ปุณณโรจน์ 41 ปุน-นะ-โรด Pun Na Rot ชาย -
ปุญชรัศมิ์ 42 ปุ-ยด-รัด Pu Yot Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
ปุณญาภา 15 ปุน-ยา-พา Pun Ya Pha หญิง -
ปุณปาณัสม์ 41 ปุน-ปา-นัด Pun Pa Nat ชาย ผู้เป็นที่รักอย่างเต็มเปี่ยม
ปุรชัย 21 ปุน-ชัย Pun Chai ชาย -
ปุญชะวรรธก์ 41 ปุน-ชะ-วัด Pun Cha Wat ชาย ผู้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ, ผู้มีความเจริญอย่างรวดเร็วด้วยบุญ
ปุญญิศา 23 ปุน-ยิ-สา Pun Yi Sa หญิง ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณวัฒน์ 35 ปุน-วัด Pun Wat ชาย มีบุญพระดุจเพชร
ปุญญตา 15 ปุ-ยน-ตา Pu Yon Ta หญิง -
ปุริม 16 ปุ-ริด Pu Rit ชาย หัวหน้า, เป็นใหญ่
ปุณณนิดา 24 ปุน-นะ-นิ-ดา Pun Na Ni Da หญิง ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีและเต็มเปี่ยม
กฤตปุญญา 17 กริด-ตะ-ปุน-ยา Krit Ta Pun Ya ไม่ระบุ กระทำความดี
ปุษยา 16 ปุด-สะ-ยา Put Sa Ya หญิง สะอาด, บริสุทธิ์
ปุญณภัค 21 ปุน-นะ-พัก Pun Na Phak ไม่ระบุ โชคที่เกิดจากความรู้และความดี
ปุณณะวิชญ์ 42 ปุน-นะ-วิด Pun Na Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรงภูมิปัญญาอันบริบูรณ์
ปุณยวีย์ 46 ปุน-ยะ-วี Pun Ya Wi ชาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปุญญาภรณ์ 31 ปุน-ยา-พอน Pun Ya Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับด้วยความดี
ปุณณ์ชิสา 36 ปุน-ชิ-สา Pun Chi Sa หญิง หญิงสาวผู้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์และมีอำนาจวาสนา
ปุณกันต์ 30 ปุน-กัน Pun Kan ชาย -
ปุณณมา 19 ปุน-นะ-มา Pun Na Ma หญิง จันทร์เพ็ญ
ปุญชรัสมิ์ 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง รัศมีเป็นกลุ่ม, รัศมีพวยพุ่ง
ปุลิน 18 ปุ-ลิน Pu Lin หญิง กว้างขวาง, ไปศาล, หาดทราย
ปุณพิชญ์ 35 ปุน-นะ-พิด Pun Na Phit ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปุญชิดา 15 ปุน-ชิ-ดา Pun Chi Da หญิง ผู้มีบุญที่ได้รับชัยชนะ
ปุยฝ้าย 30 ปุย-ฟ่าย Pui Fai หญิง -
ปุณณารีย์ 42 ปุน-นา-รี Pun Na Ri หญิง ผู้เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปัณมนัส 32 ปุน-มะ-นัด Pun Ma Nat ชาย มีใจสะอาด
ปุณณานันท์ 38 ปุน-นา-นัน Pun Na Nan หญิง เทพผู้สูงสุด
ปุณณมี 25 ปุน-นะ-มี Pun Na Mi ไม่ระบุ -
ปุณยานุชย์ 42 ปุน-ยา-นุด Pun Ya Nut หญิง -
ปุณวรุตม์ 36 ปุน-วะ-รุด Pun Wa Rut ชาย ผู้มีความรู้ มีความประเสริฐสูงสุด
เก่ปุเก่ 11 เก่-ปุ-เก่ Ke Pu Ke ชาย -