บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปิยศักดิ์ชัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปิยศักดิ์ชัย
ชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ความหมาย แปลว่า ผู้มีอำนาจและชัยชนะในความรัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปิ-ยะ-สัก-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pi Ya Sak Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ปิยศักดิ์ชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปิยศักดิ์ชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปิยวัตร์ 40 ปิ-ยะ-หวัด Pi Ya Wat ชาย -
ปิติพงค์ 36 ปิ-ติ-พง Pi Ti Phong ชาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
กุลปิยาภรณ์ 42 กุน-ละ-ปิ-ยา-พอน Kun La Pi Ya Phon หญิง เชื้อสายผู้ค้ำจุนความรัก
ปิยวิทย์ 42 ปิ-ยะ-วิด Pi Ya Wit ชาย ผู้รักวิชาความรู้
ปิยธดา 20 ปิ-ยะ-ทะ-ดา Pi Ya Tha Da หญิง -
ปิยะพัฒน์ 47 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยะกูร 25 ปิ-ยะ-กูน Pi Ya Kun ชาย -
ฐปิยา 24 ถะ-ปิ-ยา Tha Pi Ya หญิง เป็นที่รักอันมั่นคง
น่อปิลลิ 34 น่อ-ปิ-ละ-ลิ No Pi La Li หญิง -
ปิยวิศว์ 46 ปิ-ยะ-วิด Pi Ya Wit ชาย เป็นที่รักของคนทั้งปวง
ปิ่นใจ 24 ปิ่น-จัย Pin Chai หญิง -
ปิยวรรณ 33 ปิ-ยะ-วัน Pi Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รัก, ชนชั้นอันเป็นที่รัก
ปิยปาณ 22 ปิ-ยะ-ปาน Pi Ya Pan ชาย เป็นที่รักปานชีวิต, รักดังลมปราณ, รักเสมอชีวิต
สมเปิง 22 สม-เปิง Som Poeng ชาย -
ปิติวัฒณ์ 40 ปิ-ติ-วัด Pi Ti Wat ชาย ความรักอันเพิ่มพูน, ความยินดี
ปิ่นเกตุ 19 ปิ่น-เกด Pin Ket หญิง -
นอมปิ่น 28 นอม-ปิ่น Nom Pin หญิง -
ปิยณรงค์ 38 ปิ-ยะ-นะ-รง Pi Ya Na Rong ชาย -
ปิ่นแก้ว 23 ปิ่น-แก้ว Pin Kaeo หญิง -
ปิยศักดิ์ 40 ปิ-ยะ-สัก Pi Ya Sak ชาย -
ปิยกานต์ 33 ปิ-ยะ-กาน Pi Ya Kan ไม่ระบุ เป็นที่รัก
ปิยะดา 20 ปิ-ยะ-ดา Pi Ya Da หญิง ความเป็นที่รัก
ปิยะเดช 23 ปิ-ยะ-เดด Pi Ya Det ชาย ลูกศรอันเป็นที่รัก
ปิ่นเพชร 28 ปิ่น-เพ็ด Pin Phet หญิง ปิ่นที่ทำด้วยเพชร
ปิณัฐ 24 ปิ-นัด Pi Nat ชาย -
ปิ๊แอ๊ะ 32 ปิ๊-แอ๊ะ Pi Ae หญิง -
ฐปิตา 19 ถะ-ปิ-ตา Tha Pi Ta หญิง ตั้งมั่นแล้ว
ปิยกมล 26 ปิ-ยะ-กะ-มน Pi Ya Ka Mon ไม่ระบุ -
ปิยปราชญ์ 36 ปิ-ยะ-ปาด Pi Ya Pat ชาย ผู้รอบรู้อันเป็นที่รัก
ปิยภา 16 ปิ-ยะ-พา Pi Ya Pha ไม่ระบุ ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
ปิยะนัฎ 32 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้น่ารัก
ปิยวัจน์ 44 ปิ-ยะ-วัด Pi Ya Wat ชาย เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิ๋ว 15 ปิ๋ว Pio หญิง -
คำปิ่น 17 คัม-ปิ่น Kham Pin หญิง -
ปิยะอนงค์ 44 ปิ-ยะ-อะ-นง Pi Ya A Nong หญิง -
ปิยะ 18 ปิ-ยะ Pi Ya ชาย เป็นที่รัก
ปิยะเนตร 32 ปิ-ยะ-เนด Pi Ya Net หญิง -
ปิยพงศ์ 40 ปิ-ยะ-พง Pi Ya Phong ชาย ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิยะนัทธ์ 41 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ชาย ปราชญ์ผู้น่ารัก
ปิยะนาถ 25 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat หญิง ผู้มีความรักเป็นที่พึง