บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปิยศักดิ์ชัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปิยศักดิ์ชัย
ชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ความหมาย แปลว่า ผู้มีอำนาจและชัยชนะในความรัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปิ-ยะ-สัก-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pi Ya Sak Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปิยศักดิ์ชัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ปิยศักดิ์ชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปิยศักดิ์ชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปิติภรณ์ 32 ปิ-ติ-พอน Pi Ti Phon หญิง -
ปิยวัจน์ 44 ปิ-ยะ-วัด Pi Ya Wat ชาย เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิ่นกมล 24 ปิ่น-กะ-มน Pin Ka Mon หญิง ปิ่นที่ทำด้วยใจ
ทองปิ่น 21 ทอง-ปิ่น Thong Pin หญิง -
ปิยะณัฏฐ์ 54 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปิยะนัฎ 32 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้น่ารัก
ปิยพงศ์ 40 ปิ-ยะ-พง Pi Ya Phong ชาย ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิ่นเพชร 28 ปิ่น-เพ็ด Pin Phet หญิง ปิ่นที่ทำด้วยเพชร
ปิยะอนงค์ 44 ปิ-ยะ-อะ-นง Pi Ya A Nong หญิง -
ปิยธิดา 24 ปิ-ยะ-ทิ-ดา Pi Ya Thi Da หญิง ลูกสาวที่น่ารัก
ปิมปา 14 ปิม-ปา Pim Pa หญิง -
ปิญชิกา 18 ปิน-ชิ-กา Pin Chi Ka ไม่ระบุ ฝ้าย
ปิ่นเงิน 25 ปิ่น-เงิน Pin Ngoen หญิง -
ปิติพงศ์ 39 ปิ-ติ-พง Pi Ti Phong ชาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิยนิต 26 ปิ-ยะ-นิด Pi Ya Nit ไม่ระบุ -
ปิติเวท 22 ปิ-ติ-เวด Pi Ti Wet ไม่ระบุ ความรุ้ที่น่ายินดี
ปิลันธิสุทธิ์ 55 ปิ-ลัน-ทิ-สุด Pi Lan Thi Sut หญิง -
ปิยะพงศ์ 44 ปิ-ยะ-พง Pi Ya Phong ชาย ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิยะนาฎ 29 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat ไม่ระบุ ผู้มีความรักเป็นที่พึง
ปิยพันธุ์ 45 ปิ-ยะ-พัน Pi Ya Phan ชาย ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
ปิ่นแก้ว 23 ปิ่น-แก้ว Pin Kaeo หญิง -
ปิ่นธิดา 22 ปิ่น-ทิ-ดา Pin Thi Da ไม่ระบุ -
คาเปย 17 คา-เปิย Kha Poei ชาย -
ปิยะศักดิ์ 44 ปิ-ยะ-สัก Pi Ya Sak ชาย -
ปิ่นมณี 29 ปิ่น-มะ-นี Pin Ma Ni หญิง ยอดมณี
ปิยพัชร 32 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ไม่ระบุ เพชรที่เป็นที่รัก
สปิน 18 สะ-ปิน Sa Pin หญิง -
ปักปิ่น 19 ปัก-ปิ่น Pak Pin หญิง -
ปิ่นปภา 16 ปิ่น-ปะ-พา Pin Pa Pha หญิง นักปราชญ์ผู้มีรัศมีของปิ่น
ปิว 12 ปิว Pio หญิง -
เปิ้ล 16 เปิ้น Poen หญิง มาจากแอปเปิ้ล
ปิ่นสุดา 22 ปิ่น-สุ-ดา Pin Su Da หญิง ยอดหญิง
ปิยนารถ 25 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat หญิง ผู้มีความรักเป็นที่พึง
ปิยจิต 27 ปิ-ยะ-จิด Pi Ya Chit หญิง ผู้มีจิตเป็นที่รัก
ปิติวัต 26 ปิ-ติ-วัด Pi Ti Wat ชาย เพิ่มพูนความรักความยินดี
ดุเปยแฮ 21 ดุ-เปิย-แฮ Du Poei Hae ชาย -
ปิยพร 26 ปิ-ยะ-พอน Pi Ya Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง
ปิยะมาด 25 ปิ-ยะ-มาด Pi Ya Mat ไม่ระบุ เดือนแห่งความรัก
ปิติวุฒิ 27 ปิ-ติ-วุด Pi Ti Wut ไม่ระบุ -
ปิณทยา 21 ปิน-ทะ-ยา Pin Tha Ya หญิง -