บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปารย์ชวิชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปารย์ชวิชญ์
ชื่อ ปารย์ชวิชญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปาน-ชะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pan Cha Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปารย์ชวิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปารย์ชวิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปารย์ชวิชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปารย์ชวิชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ปารย์ชวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปารย์ชวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปารย์ชวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปารย์ชวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปารย์ชวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปารย์ชวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปารย์ชวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปารย์ชวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปานศักดิ์ 34 ปาน-สัก Pan Sak ชาย คล้ายอำนาจ
ปาลกร 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
ปาลิณีย์ 42 ปา-ลิ-นี Pa Li Ni หญิง หญิงผู้ถูกคุ้มครอง
ปาวติภา 18 ปาว-ติ-พา Pao Ti Pha ไม่ระบุ -
ปาลี 16 ปา-ลี Pa Li หญิง ผู้ปกครอง, ผู้รักษา
กาญจนาปานดำ 28 กาน-จะ-นา-ปาน-ดัม Kan Cha Na Pan Dam หญิง -
ปาราวตี 24 ปา-ราว-ตี Pa Rao Ti หญิง -
ปาสิตา 18 ปา-สิ-ตา Pa Si Ta ไม่ระบุ -
ปารินดา 18 ปา-ริน-ดา Pa Rin Da หญิง -
ปารีณมัย 36 ปา-รี-นะ-มัย Pa Ri Na Mai หญิง ผู้ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ถึงฝั่งแล้ว
ปารย์ชวิชญ์ 51 ปา-ระ-ชะ-วิด Pa Ra Cha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
กรปารมี 24 กอน-ปา-ระ-มี Kon Pa Ra Mi ชาย ทำให้เกิดบารมี บ่อเกิดของบารมี
ปารรุต 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
ปานกินรี 29 ปาน-กิน-รี Pan Kin Ri ไม่ระบุ -
ปาณฉัตร 24 ปา-นะ-ฉัด Pa Na Chat หญิง -
ทองปาง 14 ทอง-ปาง Thong Pang ชาย -
ปารวี 20 ปา-ระ-วี Pa Ra Wi ชาย ผู้มีจุดหมาย
ปานฉัตร 24 ปาน-ฉัด Pan Chat หญิง ผู้เป็นดั่งร่มเงา
ปารเมศวร์ 40 ปา-ระ-เมด Pa Ra Met ชาย บารมี
ปาณิกา 14 ปา-นิ-กา Pa Ni Ka หญิง ผู้รักษาคุ้มครอง
ณัฐปาณี 33 นัด-ถะ-ปา-นี Nat Tha Pa Ni หญิง ฝีมือนักปราชญ์
กุลปานษร 24 กุน-ปาน-สอน Kun Pan Son หญิง -
ปาอีซะ 27 ปา-อี-ซะ Pa I Sa หญิง -
ปาวดี 17 ปา-วะ-ดี Pa Wa Di หญิง -
ปารณัท 17 ปา-ระ-นัด Pa Ra Nat ไม่ระบุ ผู้ให้ความยินดี
ปาภาพร 17 ปา-พา-พอน Pa Pha Phon ไม่ระบุ -
ปาริดา 13 ปา-ริ-ดา Pa Ri Da หญิง -
ปารย์กมล 36 ปาน-กะ-มน Pan Ka Mon หญิง ดวงใจอันเหมาะสม, เหมาะสมเป็นดวงใจ
ปาลีรัฐ 33 ปา-ลี-รัด Pa Li Rat ไม่ระบุ ผู้ปกป้องประเทศ
ปาริชา 14 ปา-ริ-ชา Pa Ri Cha หญิง ต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
ปาจรีย์ 37 ปา-จะ-รี Pa Cha Ri หญิง อาจารย์ผู้ประเสริฐ
ปาณิสา 20 ปา-นิ-สา Pa Ni Sa หญิง เจ้าแห่งชีวิต
ปานัดดา 15 ปา-นัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
ปารี 14 ปา-รี Pa Ri หญิง -
ปานรินทร์ 35 ปาน-ริน Pan Rin ชาย -
พรปานตา 24 พอน-ปาน-ตา Phon Pan Ta หญิง เสมือนดวงตาอันประเสริฐ
ปานชนก 16 ปาน-ชะ-นก Pan Cha Nok หญิง เหมือนพ่อ
ปุณปาณัสม์ 41 ปุน-ปา-นัด Pun Pa Nat ชาย ผู้เป็นที่รักอย่างเต็มเปี่ยม
นลินปรานต์ 44 นะ-ลิน-ปาน Na Lin Pan หญิง ดอกบัวที่ดีที่สุด
ปาน 8 ปาน Pan หญิง ผู้สามารถ, เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ