บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปัดถา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปัดถา
ชื่อ ปัดถา ความหมาย แปลว่า แล่ง กอบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปัด-ถา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pat Tha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปัดถา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 9
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปัดถา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปัดถา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปัดถา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปัฐวิการณ์ 45 ปัด-วิ-กาน Pat Wi Kan หญิง -
ปัฐยารัตน์ 49 ปัด-ยา-รัด Pat Ya Rat หญิง -
ปัทธียา 27 ปัด-ทะ-ที-ยา Pat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
ปัฐมวรรณ 39 ปัด-มะ-วัน Pat Ma Wan ไม่ระบุ -
คำปัด 12 คัม-ปัด Kham Pat ไม่ระบุ -
ปัฐยาวุฒิ 38 ปัด-ยา-วุด Pat Ya Wut ไม่ระบุ -
ปัทมินี 28 ปัด-ทะ-มิ-นี Pat Tha Mi Ni หญิง ดอกบัว, กอบัว
วาริณญ์ปัด 40 วา-ริน-ปัด Wa Rin Pat หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ปัด 7 ปัด Pat หญิง การอ่าน, การพูด
ศศิธรพงษ์ปัจ 61 สะ-สิ-ทอน-พง-ปัด Sa Si Thon Phong Pat หญิง -
ปัทธมล 22 ปัด-ทะ-ทะ-มน Pat Tha Tha Mon ไม่ระบุ -
ปัทมโกษ 21 ปัด-ทะ-มะ-โกด Pat Tha Ma Kot หญิง พุ่มบัว
ธนาปัติ 23 ทะ-นา-ปัด Tha Na Pat ชาย การได้สมบัติ
ปัทมธร 20 ปัด-ทะ-มะ-ทอน Pat Tha Ma Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
ปัทมวรรณ 31 ปัด-ทะ-มะ-วัน Pat Tha Ma Wan หญิง ผิวงามดังดอกบัว
ปัทมพันธุ์ 43 ปัด-ทะ-มะ-พัน Pat Tha Ma Phan หญิง พระอาทิตย์
ปัทกานต์ 26 ปัด-ทะ-กาน Pat Tha Kan หญิง บัวอันเป็นที่รัก
ปัทมนิภา 23 ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา Pat Tha Ma Ni Pha หญิง เปรียบได้ดังดอกบัว
ปัจฉรา 22 ปัด-ฉะ-รา Pat Cha Ra ไม่ระบุ -
ปัทมกร 17 ปัด-ทะ-มะ-กอน Pat Tha Ma Kon หญิง มืองามดังดอกบัว, คือชื่อพระลักษมีเทวีแห่งโชค
สุปัตย์ 34 สุ-ปัด Su Pat ไม่ระบุ -
ปัถยา 16 ปัด-ทะ-ยา Pat Tha Ya หญิง ผู้เหมาะสม
กัญญปัตนิ์ 40 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นคู่ครอง หญิงที่เป็นหุ้นส่วน
ปัดสา 15 ปัด-สา Pat Sa หญิง -
ปัทมเนตร 26 ปัด-ทะ-มะ-เนด Pat Tha Ma Net หญิง ตางามดังดอกบัว
ปัทมเวษ 24 ปัด-ทะ-มะ-เวด Pat Tha Ma Wet หญิง ชื่อบุคคล
ปัฎวาส 25 ปัด-ตะ-วาด Pat Ta Wat ชาย แป้งหอม
ปัทมาวดี 27 ปัด-ทะ-มา-วะ-ดี Pat Tha Ma Wa Di หญิง ชื่อพระลักษมี
ปัตนอย 28 ปัด-นอย Pat Noi ไม่ระบุ -
ปัทนา 13 ปัด-ทะ-นา Pat Tha Na ไม่ระบุ -
ปัทธ์ 20 ปัด Pat ไม่ระบุ การอ่าน, การพูด
ปัทมาสน์ 34 ปัด-ทะ-มาด Pat Tha Mat หญิง ฐานบัว
ธรรมปัต 26 ทัม-ปัด Tham Pat ไม่ระบุ -
ปัทมากร 18 ปัด-ทะ-มา-กอน Pat Tha Ma Kon หญิง กอบัว
ปัฏเทวี 31 ปัด-ตะ-เท-วี Pat Ta The Wi หญิง เจ้าหญิงทรงชฎา
ตปัสวัต 29 ตะ-ปัด-สะ-วัด Ta Pat Sa Wat ชาย บำเพ็ญตบะ
ปัทมครรภ 25 ปัด-ทะ-มะ-คับ Pat Tha Ma Khap ชาย เกิดจากดอกบัว
ปัฐมาภรณ์ 40 ปัด-ถะ-มา-พอน Pat Tha Ma Phon หญิง เครื่องประดับชั้นต้น
ปัฐน์มณีกานต์ 65 ปัด-มะ-นี-กาน Pat Ma Ni Kan หญิง ผู้น่ารักและมีค่าในการพูด
ปัจราภรณ์ 36 ปัด-รา-พอน Pat Ra Phon หญิง -