บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปัดถา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปัดถา
ชื่อ ปัดถา ความหมาย แปลว่า แล่ง กอบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปัด-ถา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pat Tha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปัดถา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 9
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปัดถา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปัดถา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปัดถา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปัดถา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปัดถา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปัตมาพร 27 ปัด-มา-พอน Pat Ma Phon หญิง -
ปัทมเวษ 24 ปัด-ทะ-มะ-เวด Pat Tha Ma Wet หญิง ชื่อบุคคล
สุปัจท์ 30 สุ-ปัด Su Pat ไม่ระบุ -
ปัจจรี 29 ปัด-จะ-รี Pat Cha Ri หญิง แพ
ปัฐวี 28 ปัด-วี Pat Wi ไม่ระบุ -
ฐานปัทย์ 39 ถาน-ปัด Than Pat ไม่ระบุ -
ปัจราภรณ์ 36 ปัด-รา-พอน Pat Ra Phon หญิง -
ปัทฏิมาพร 38 ปัด-ทะ-ติ-มา-พอน Pat Tha Ti Ma Phon หญิง -
ปัทรีมา 24 ปัด-ทะ-รี-มา Pat Tha Ri Ma ไม่ระบุ สุขใต้ร่มโพธิ์
ปัฐวิท 26 ปัด-วิด Pat Wit ไม่ระบุ -
ปัทมาพร 25 ปัด-ทะ-มะ-พอน Pat Tha Ma Phon หญิง บัวประเสริฐ
ปัสวี 26 ปัด-วี Pat Wi หญิง -
อธิปัตย์ 40 อะ-ทิ-ปัด A Thi Pat ชาย ความเป็นใหญ่
ปัฐชา 18 ปัด-ชา Pat Cha ไม่ระบุ -
ปัทมเกสร์ 35 ปัด-ทะ-มะ-เกด Pat Tha Ma Ket หญิง เกสรบัว
อธิปปัตย์ 42 อะ-ทิบ-ปะ-ปัด A Thip Pa Pat ชาย -
ปัฐน์ 29 ปัด Pat ชาย การอ่าน, การพูด
ปัทวรรณ 26 ปัด-ทะ-วัน Pat Tha Wan ไม่ระบุ -
ปัจฉรา 22 ปัด-ฉะ-รา Pat Cha Ra ไม่ระบุ -
ปัฐพี 30 ปัด-พี Pat Phi ชาย -
นิลปัทม์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง -
ปัชชาร์ 24 ปัด-ชา Pat Cha ชาย -
ปัสริญณา 31 ปัด-ริน-นา Pat Rin Na หญิง -
ปัทมาภา 15 ปัด-ทะ-มา-พา Pat Tha Ma Pha หญิง -
ปัทมากรณ์ 32 ปัด-ทะ-มา-กอน Pat Tha Ma Kon หญิง กอบัว
วิปัสยา 32 วิ-ปัด-ยา Wi Pat Ya ไม่ระบุ -
ปัฐมาภรณ์ 40 ปัด-มา-พอน Pat Ma Phon ไม่ระบุ -
ปัจจุบัน 30 ปัด-จุ-บัน Pat Chu Ban ไม่ระบุ -
ปัทฐพงษ์ 39 ปัด-ทะ-พง Pat Tha Phong ชาย -
ปัฐวิกรณ์ 44 ปัด-วิ-กอน Pat Wi Kon หญิง -
ปัดถา 9 ปัด-ถา Pat Tha ชาย -
ปัฐวิภา 27 ปัด-วิ-พา Pat Wi Pha หญิง -
คำปัด 12 คัม-ปัด Kham Pat ไม่ระบุ -
ปัจรีย์ 40 ปัด-รี Pat Ri หญิง -
ปัทธ์ 20 ปัด Pat ไม่ระบุ การอ่าน, การพูด
ปัฐมาวดี 35 ปัด-มา-วะ-ดี Pat Ma Wa Di ไม่ระบุ เป็นที่หนึ่ง
ปัฐเรขา 24 ปัด-เร-ขา Pat Re Kha ไม่ระบุ -
กัญญปัตนิ์ 40 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat ไม่ระบุ หญิงที่เป็นคู่ครอง หญิงที่เป็นหุ้นส่วน
ฐานุปัติ 29 ถา-นุ-ปัด Tha Nu Pat ไม่ระบุ เกิดทันควัน
ปัฐธวีภรณ์ 51 ปัด-ทะ-วี-พอน Pat Tha Wi Phon ไม่ระบุ -