บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปองศักดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปองศักดิ์
ชื่อ ปองศักดิ์ ความหมาย แปลว่า มุ่งหวังในอำนาจ, มุ่งหวังในความสามารถ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปอง-สัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pong Sak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปองศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปองศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปองศักดิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปองศักดิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ปองศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปองศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปองศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ปองศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปองศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปองศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปอง 10 ปอง Pong ชาย -
ปองเดช 15 ปอง-เดด Pong Det ชาย มุ่งหมายอำนาจ
ปองขวัญ 26 ปอง-ขวัน Pong Khwan ไม่ระบุ -
ปองรมณ 24 ปอง-ระ-มน Pong Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขอันน่าปรารถนา
คูปอง 16 คู-ปอง Khu Pong ไม่ระบุ -
ปองกานต์ 29 ปอง-กาน Pong Kan หญิง เป็นที่รักที่หมายปอง
ปองรักษ์ 32 ปอง-รัก Pong Rak ไม่ระบุ มุ่งหวังในความรัก
ปองสม 22 ปอง-สม Pong Som ชาย สมปอง
ปองวิไล 35 ปอง-วิ-ลัย Pong Wi Lai หญิง -
สทปอง 18 สด-ปอง Sot Pong ไม่ระบุ -
ปองภพ 19 ปอง-พบ Pong Phop ชาย ปรารถนาความเจริญ
ปองใจ 22 ปอง-จัย Pong Chai ชาย -
ปองหทัย 28 ปอง-หะ-ทัย Pong Ha Thai หญิง -
ปองวุฒิ 24 ปอง-วุด Pong Wut ชาย -
ปองแก้ว 21 ปอง-แก้ว Pong Kaeo หญิง -
ปองศักดิ์ 36 ปอง-สัก Pong Sak ชาย มุ่งหวังในอำนาจ, มุ่งหวังในความสามารถ
ปองทิพย์ 40 ปอง-ทิบ Pong Thip หญิง หวังสิ่งที่ดีงาม
สมปอง 22 สม-ปอง Som Pong ชาย ผู้ที่ได้รับสิ่งที่หมายปอง
ปุนปอง 18 ปุน-ปอง Pun Pong หญิง -
ปองรัตน์ 35 ปอง-รัด Pong Rat หญิง -
ปองรำไพ 32 ปอง-รัม-พัย Pong Ram Phai หญิง -
ลำปอง 17 ลัม-ปอง Lam Pong ไม่ระบุ -
คำปอง 15 คัม-ปอง Kham Pong หญิง -
ปองรัก 19 ปอง-รัก Pong Rak หญิง มุ่งหวังในความรัก
บุญปอง 17 บุน-ปอง Bun Pong ไม่ระบุ -
สปอง 17 สะ-ปอง Sa Pong หญิง -
ปองธรรม 27 ปอง-ทัม Pong Tham ชาย หวังคุณความดี
ปองจันทร์ 39 ปอง-จัน Pong Chan หญิง -
ปองยล 24 ปอง-ยน Pong Yon ชาย ผู้เป็นที่น่ามองน่าปรารถนา
ปองพล 24 ปอง-พน Pong Phon ชาย มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปองพิศ 29 ปอง-พิด Pong Phit หญิง -
ปองคุณ 20 ปอง-คุน Pong Khun ชาย มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปองพิเชษฐ์ 48 ปอง-พิ-เชด Pong Phi Chet หญิง -
ปองณภัทร 25 ปอง-นะ-พัด Pong Na Phat ไม่ระบุ -
ปองบุญ 17 ปอง-บุน Pong Bun หญิง -