บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปวรัตน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปวรัตน
ชื่อ ปวรัตน ความหมาย แปลว่า ดวงแก้วที่มีค่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปวรัตน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปวรัตน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปวรัตน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปวรัตน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ปวรัตน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปวรัตน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปวรัตน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปวรัตน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปวรัตน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปวรัตน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปวรัตน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปวรัตน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปวรัตน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปวรัตน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปวีร์สิตา 43 ปะ-วี-สิ-ตา Pa Wi Si Ta ไม่ระบุ -
ปริดา 12 ปะ-ริ-ดา Pa Ri Da หญิง -
ปวัณวัฒน์ 44 ปะ-วัน-วัด Pa Wan Wat ไม่ระบุ -
ธิติ์ฐาปนีย์ 65 ทิ-ถา-ปะ-นี Thi Tha Pa Ni หญิง ผู้สร้างด้วยความเพียร
นวปฏล 28 นะ-วะ-ปะ-ตน Na Wa Pa Ton ชาย -
ปวีณวัลย์ 53 ปะ-วีน-วัน Pa Win Wan ไม่ระบุ -
นุปกรณ์ 27 นุ-ปะ-กอน Nu Pa Kon ไม่ระบุ -
ปริแอ 18 ปะ-ริ-แอ Pa Ri Ae หญิง -
สรณ์ปวีณ์ 54 สอน-ปะ-วี Son Pa Wi หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
กัลป์ปภาลักษณ์ 55 กัน-ปะ-พา-ลัก Kan Pa Pha Lak หญิง ลักษณะอันรุ่งเรืองอันยาวนาน
ปกรณัม 21 ปะ-กะ-ระ-นัม Pa Ka Ra Nam ไม่ระบุ -
เนธิปภากร 24 เน-ทิ-ปะ-พา-กอน Ne Thi Pa Pha Kon หญิง ผู้สร้างความรุ่งเรืองและเป็นใหญ่นิรันดร
นนท์ปวิช 34 นน-ปะ-หวิด Non Pa Wit ไม่ระบุ -
ปารย์ปณาลี 45 ปาน-ปะ-นา-ลี Pan Pa Na Li หญิง สายน้ำอันเหมาะสม
ปภิญญา 16 ปะ-พิน-ยา Pa Phin Ya หญิง -
ปภานัน 18 ปะ-พา-นัน Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้างดงาม
ฐาปนา 18 ถา-ปะ-นา Tha Pa Na หญิง การสถาปนา, การดำรงอยู่
ปฎิคม 20 ปะ-ติ-คม Pa Ti Khom ไม่ระบุ ผู้ตอนรับ, ผู้ดูแลต้อนรับ
ณณปภา 14 นะ-นะ-ปะ-พา Na Na Pa Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความรู้
นัทธิ์ปภานัน 45 นัด-ปะ-พา-นัน Nat Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยงามอันแน่นอน
จิตปภา 17 จิด-ปะ-พา Chit Pa Pha ไม่ระบุ ใจที่สว่าง
อธิปพัฒน์ 45 อะ-ทิบ-ปะ-พัด A Thip Pa Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
ณัฐปวินท์ 45 นัด-ปะ-วิน Nat Pa Win ชาย ผู้ได้รับความเป็นปราชญ์
ปฎิพร 23 ปะ-ติ-พอน Pa Ti Phon หญิง -
เปรมปรินทร์ 42 เปม-ปะ-ริน Pem Pa Rin ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุขใจ
ปธานิน 21 ปะ-ทา-นิน Pa Tha Nin ชาย ผู้มีความพากเพียรอันยิ่งใหญ่
มนปรีย์ 40 มน-ปะ-รี Mon Pa Ri หญิง อันเป็นที่รักดังดวงใจ
ปวลีย์รัตน์ 63 ปะ-วะ-ลี-รัด Pa Wa Li Rat หญิง -
ปทัตตา 14 ปะ-ทัด-ตา Pa That Ta หญิง รุ่งเรืองแล้ว
ปริยฉัตร 34 ปะ-ริ-ยะ-ฉัด Pa Ri Ya Chat หญิง ฉัตรเป็นที่รัก
ปณพงศ์ 33 ปะ-นะ-พง Pa Na Phong ชาย -
ปริณวัชญณ์ 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
ปทุมภรณ์ 28 ปะ-ทุม-พอน Pa Thum Phon ไม่ระบุ -
ปฐมพร 28 ปะ-ถม-พอน Pa Thom Phon ชาย พรอันดับแรก
พสิษฐ์ปภา 45 พะ-สิด-ปะ-พา Pha Sit Pa Pha หญิง ผู้มีรัศมีดีที่สุด
ปราณดา 14 ปะ-ริ-นะ-ดา Pa Ri Na Da หญิง เจริญเต็มที่, สมบูรณ์เต็มที่
ปรัศมน 27 ปะ-รัด-สะ-มน Pa Rat Sa Mon หญิง การทำให้สงบ, เงียบ
ปริพรรห์ 40 ปะ-ริ-พัน Pa Ri Phan ชาย ทรัพย์สมบัติ
ปณัสพรท์ 40 ปะ-หนัด-พน Pa Nat Phon หญิง -
ตัตปรา 17 ตัด-ปะ-รา Tat Pa Ra หญิง มุ่งแต่สิ่งสูงสุด