บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปวรลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปวรลักษณ์
ชื่อ ปวรลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-วอน-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Won Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปวรลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปวรลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปวรลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปวรลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ปวรลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปวรลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปวรลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปวรลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปวรลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปวรลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณพปธรรม 32 นบ-ปะ-ทัม Nop Pa Tham ชาย -
ปัณณ์ปกรณ์ 46 ปัน-ปะ-กอน Pan Pa Kon ชาย หนังสือสองเล่ม
กุลปริยาวีญ์ 53 กุน-ละ-ปะ-ริ-ยา-วี Kun La Pa Ri Ya Wi ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้เป็นที่รักและฉลาด
ปภาโส 15 ปะ-พา-โส Pa Pha So หญิง ผู้มีแสงสว่าง
ณปภัสร์ 32 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุกใส
ปวีย์ภัทร์ 51 ปะ-วี-พัด Pa Wi Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
ปนิธี 22 ปะ-หนิ-ที Pa Ni Thi หญิง -
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ณปภภัฎฐ์ 36 นะ-ปะ-พะ-พัด Na Pa Pha Phat หญิง ผู้เลี้ยงดูที่มีรัศมีแห่งความรู้
ปทุรัตน์ 29 ปะ-ทุ-รัด Pa Thu Rat หญิง -
ปวีณ์สุดา 39 ปะ-วี-สุ-ดา Pa Wi Su Da หญิง ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปริยานุช 27 ปะ-ริ-ยา-นุด Pa Ri Ya Nut หญิง -
ปวรวัสส์ 45 ปะ-วอน-วัด Pa Won Wat ชาย ปีที่ยิ่งใหญ่, อายุยิ่งใหญ่
ปูรณ์ปวัตร 41 ปูน-ปะ-วัด Pun Pa Wat ชาย ผู้บริสุทธิ์อันสมบูรณ์
อานันท์ปภา 35 อา-นัน-ปะ-พา A Nan Pa Pha ชาย แสงแห่งความสุขความเพลิดเพลินยินดี
ฐะปะนีย์ 48 ถะ-ปะ-นี Tha Pa Ni ไม่ระบุ ผู้มีความตั้งมั่น
ณปธร 15 นะ-ปะ-ทอน Na Pa Thon หญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรืองยิ่ง
ปริฉัตร 26 ปะ-ริ-ฉัด Pa Ri Chat หญิง -
ก้องปริตร 28 ก้อง-ปะ-หริด Kong Pa Rit ไม่ระบุ ป้องกันรักษาชื่อเสียง
ปภัสชล 22 ปะ-พัด-ชน Pa Phat Chon ไม่ระบุ น้ำบริสุทธิ์
ตัตปรา 17 ตัด-ปะ-รา Tat Pa Ra หญิง มุ่งแต่สิ่งสูงสุด
ปนัสยา 27 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
อุปกรณ์ 28 อุ-ปะ-กอน U Pa Kon ชาย -
ชุติณปภา 19 ชุ-ติ-นะ-ปะ-พา Chu Ti Na Pa Pha หญิง แสงสว่างอันรุ่งเรืองที่เกิดแต่นักปราชญ์
ปภาณัฐ 22 ปะ-พา-นัด Pa Pha Nat ไม่ระบุ -
ณปภาภัฎฐ์ 37 นะ-ปะ-พา-พัด Na Pa Pha Phat หญิง ผู้เลี้ยงดูที่มีรัศมีแห่งความรู้
กิตปภาภรณ์ 31 กิด-ปะ-พา-พอน Kit Pa Pha Phon หญิง -
ปวิตราพร 32 ปะ-วิด-ตรา-พอน Pa Wit Tra Phon ไม่ระบุ บริสุทธิ์ดี
ปณัฐพงศ์ 46 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
สุปวีณ์ 37 สุ-ปะ-วี Su Pa Wi หญิง ฉลาดอย่างยิ่ง
ปวิตา 16 ปะ-หวิ-ตา Pa Wi Ta หญิง -
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ปทุมมาศ 22 ปะ-ทุม-มาด Pa Thum Mat หญิง ดอกบัวทองคำ
ปภิฏฐ์ชญา 41 ปะ-พิด-ชะ-ยา Pa Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันงดงามรุ่งเรือง
ปริญญาพร 31 ปะ-ริน-ยา-พอน Pa Rin Ya Phon หญิง -
ศิรปวีณ 35 สิ-ระ-ปะ-วีน Si Ra Pa Win ไม่ระบุ -
ปวริสร 27 ปะ-วะ-ริ-สอน Pa Wa Ri Son หญิง -
ฐิติปวีณ์ 49 ถิ-ติ-ปะ-วี Thi Ti Pa Wi ไม่ระบุ ฉลาดเรื่องความมั่นคง
ปณิฐา 21 ปะ-หนิ-ถา Pa Ni Tha ไม่ระบุ -
ปภัสสรา 26 ปะ-พัด-สะ-รา Pa Phat Sa Ra ไม่ระบุ -