บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรียากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรียากรณ์
ชื่อ ปรียากรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปรี-ยา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pri Ya Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรียากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรียากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรียากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรียากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ปรียากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรียากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรียากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปรียากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรียากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปรียากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปรียะดา 27 ปรี-ยะ-ดา Pri Ya Da ไม่ระบุ ความน่ารัก
ฌานปรีชา 27 ชาน-ปรี-ชา Chan Pri Cha ไม่ระบุ -
ปรียานุช 30 ปรี-ยา-นุด Pri Ya Nut หญิง น้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก
ปรียงค์ 36 ปรี-ยง Pri Yong หญิง -
ปรีชานล 27 ปรี-ชา-นน Pri Cha Non ชาย -
ปรีเชียร 36 ปรี-เชียน Pri Chian ชาย -
ปรีดิ์เปรม 40 ปรี-เปรม Pri Prem ได้ทั้งชายและหญิง ความปลื้มใจด้วยความรักใคร่
ปรียาภัทร์ 41 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรานปรียา 34 ปราน-ปรี-ยา Pran Pri Ya ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ปรียาวดี 36 ปรี-ยา-วะ-ดี Pri Ya Wa Di หญิง หญิงอันเป็นที่รัก
ระวิปรียา 40 ระ-วิ-ปรี-ยา Ra Wi Pri Ya หญิง ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระอาทิตย์
ปรีณางค์ 34 ปรี-นาง Pri Nang หญิง -
มญชุ์ปรียา 43 มน-ปรี-ยา Mon Pri Ya หญิง อันเป็นที่รักที่งามยิ่ง
ปรีฤทัย 27 ปรี-รึ-ทัย Pri Rue Thai ไม่ระบุ -
ปรีดิพัทธ์ 44 ปรี-ดิ-พัด Pri Di Phat ชาย เนื่องด้วยความยินดี, ผูกพันด้วยความยินดี
สุปรีชา 24 สุ-ปรี-ชา Su Pri Cha ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รอบรู้ที่ดี
จันทร์ปรียา 51 จัน-ปรี-ยา Chan Pri Ya หญิง เป็นที่รักแห่งพระจันทร์
ปรียาดา 24 ปรี-ยา-ดา Pri Ya Da หญิง ความเป็นที่รัก
ปรียาธร 30 ปรี-ยา-ทอน Pri Ya Thon หญิง -
ปรีชาวิทย์ 44 ปรี-ชา-วิด Pri Cha Wit ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
ปรียากรณ์ 41 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon หญิง ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรียาภัทร 32 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรีดิมัย 35 ปรี-ดิ-มัย Pri Di Mai ไม่ระบุ ประกอบด้วยยินดี
อรปรีญา 28 ออน-ปรี-ยา On Pri Ya หญิง นางผู้เป็นที่รัก
มนปรีดิ์ 37 มน-นะ-ปรี Mon Na Pri หญิง มีใจยินดี
หนูเปรียบ 37 หนู-เปรียบ Nu Priap หญิง -
เปรมปรีดิ์ 40 เปรม-ปรี Prem Pri ชาย รักด้วยความยินดี
ปรีดิทาน 25 ปรี-ดิ-ทาน Pri Di Than ชาย ของที่ให้ด้วยยินดี
ฤทัยปรียา 36 รึ-ไท-ปรี-ยา Rue Thai Pri Ya หญิง ผู้เป็นที่รักปานดวงใจ
ปรีดา 15 ปรี-ดา Pri Da ชาย ยินดี, อิ่มใจ
ปรีห์กมล 39 ปรี-มน Pri Mon ไม่ระบุ -
จุลปรีชา 29 จุน-ละ-ปรี-ชา Chun La Pri Cha ชาย ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
ปรีดิทัย 31 ปรี-ดิ-ทัย Pri Di Thai ชาย ใจเบิกบาน
กุลปรียาพร 42 กุน-ละ-ปรี-ยา-พอน Kun La Pri Ya Phon หญิง เชื้อสายผู้มีความรักอันประเสริฐ
เปรียบดาว 33 เปรียบ-ดาว Priap Dao หญิง -
ปรียานันท์ 46 ปรี-ยา-นัน Pri Ya Nan หญิง -
ปรีชาภร 21 ปรี-ชา-พอน Pri Cha Phon หญิง -
กุลปรีญา 26 กุน-ปรี-ยา Kun Pri Ya ไม่ระบุ -
หทัยปรีดิ์ 45 หะ-ทัย-ปรี Ha Thai Pri หญิง ความสุขในใจ
ปรีชาชาญ 23 ปรี-ชา-ชาน Pri Cha Chan ไม่ระบุ -