บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรีญาพัชร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรีญาพัชร
ชื่อ ปรีญาพัชร ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งความรอบรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปรี-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pri Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปรีดิพัทธ์ 44 ปรี-ดิ-พัด Pri Di Phat ชาย เนื่องด้วยความยินดี, ผูกพันด้วยความยินดี
ปรียาภัทร 32 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรียงค์ 36 ปรี-ยง Pri Yong ไม่ระบุ -
ปรีณาภา 21 ปรี-นา-พา Pri Na Pha หญิง มีรัศมีเอิบอาบ, ผุดผ่อง
ปรีนาพรรณ 40 ปรี-นา-พัน Pri Na Phan หญิง มีผิวพรรณผุดผ่อง
ปรีฤทัย 27 ปรี-รึ-ทัย Pri Rue Thai ไม่ระบุ -
คำเปรี่ยง 31 คัม-เปรี่ยง Kham Priang ไม่ระบุ -
ปรียานารถ 33 ปรี-ยา-นาด Pri Ya Nat ไม่ระบุ -
ปรี 13 ปรี Pri หญิง -
ปรีชาวุธ 27 ปรี-ชา-วุด Pri Cha Wut ไม่ระบุ ผู้ที่มีความสามารถในการใช้อาวุธ
ปรีทู 16 ปรี-ทู Pri Thu หญิง -
สุปรีดี 29 สุ-ปรี-ดี Su Pri Di หญิง ความยินดียิ่ง
ยอดปรีชา 31 ยอด-ปรี-ชา Yot Pri Cha ชาย -
เทพปรียา 33 เทบ-ปรี-ยา Thep Pri Ya หญิง ที่รักของเทวดา
ปรียส 28 ปรี-ยด Pri Yot ชาย น่าพึงพอใจกว่าเป็นที่รักยิ่งกว่า
ผรัณปรีดิ์ 48 ผะ-รัน-ปรี Pha Ran Pri ชาย ความยินดีที่ซ่านไป
จุลปรีชา 29 จุน-ละ-ปรี-ชา Chun La Pri Cha ชาย ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
นวลปรียา 39 นวน-ปรี-ยา Nuan Pri Ya ไม่ระบุ -
ปรีห์กมล 39 ปรี-มน Pri Mon ไม่ระบุ -
ปรียาวรรณ 41 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง -
สุปรีชา 24 สุ-ปรี-ชา Su Pri Cha หญิง -
ปรียาณา 28 ปรี-ยา-นา Pri Ya Na ไม่ระบุ -
ปรียาฉัตร 38 ปรี-ยา-ฉัด Pri Ya Chat ไม่ระบุ -
ปรีชาวิทย์ 44 ปรี-ชา-วิด Pri Cha Wit ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
เปรียบดาว 33 เปรียบ-ดาว Priap Dao หญิง -
ปรีดาวรรณ 34 ปรี-ดา-วัน Pri Da Wan ไม่ระบุ -
หทัยปรีดิ์ 45 หะ-ทัย-ปรี Ha Thai Pri ไม่ระบุ ความสุขในใจ
ปรีดีย์ 38 ปรี-ดี Pri Di ชาย -
เปรียบ 25 เปรียบ Priap หญิง -
ปรียากร 27 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon ชาย แหล่งเกิดความน่ารัก
ปรีดิทัต 26 ปรี-ดิ-ทัด Pri Di That ชาย ให้ด้วยยินดี
ฤทัยปรียา 36 รึ-ไท-ปรี-ยา Rue Thai Pri Ya ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักปานดวงใจ
ปรีดานุช 23 ปรี-ดา-นุด Pri Da Nut หญิง -
เปรียม 28 เปรียม Priam ไม่ระบุ -
จินต์ปรีญา 45 จิน-ปรี-ยา Chin Pri Ya ไม่ระบุ คิดรัก
ปรีญาพัชร 36 ปรี-ยา-พัด-ชะ-ระ Pri Ya Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
ปรีชาพล 30 ปรี-ชา-พน Pri Cha Phon ชาย มีกำลังความสามารถ
ปรีชาพนธ์ 42 ปรี-ชา-พน Pri Cha Phon ไม่ระบุ มีกำลังความสามารถ
ปรีดาพร 27 ปรี-ดา-พอน Pri Da Phon หญิง อิ่มใจยิ่งปลื้มใจยิ่ง
ปรียภรณ์ 40 ปรี-ยะ-พอน Pri Ya Phon ไม่ระบุ -