บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรีญาพัชร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรีญาพัชร
ชื่อ ปรีญาพัชร ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งความรอบรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปรี-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pri Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรีญาพัชร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรีญาพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปรีญาพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปรีญาพัชญ์ 45 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรียส 28 ปรี-ยด Pri Yot ชาย น่าพึงพอใจกว่าเป็นที่รักยิ่งกว่า
ปรีชาชาติ 26 ปรี-ชา-ชาด Pri Cha Chat ชาย -
ปรียาภัทร 32 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรียาฉัตร 38 ปรี-ยา-ฉัด Pri Ya Chat ไม่ระบุ -
กุลปรียา 30 กุน-ละ-ปรี-ยา Kun La Pri Ya ไม่ระบุ เป็นที่รักของสกุลวงศ์
ปราณปรียา 34 ปราน-ปรี-ยา Pran Pri Ya หญิง รักดังชีวิต
สุปรีชา 24 สุ-ปรี-ชา Su Pri Cha ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รอบรู้ที่ดี
บุตรปรีย์ 40 บุด-ตระ-ปรี But Tra Pri หญิง ที่รักของลูก
ปรีญานุช 26 ปรี-ยา-นุด Pri Ya Nut หญิง น้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก
ปรีดิทัต 26 ปรี-ดิ-ทัด Pri Di That ชาย ให้ด้วยยินดี
ปรีชาภรณ์ 35 ปรี-ชา-พอน Pri Cha Phon ไม่ระบุ -
ปรียดา 23 ปรี-ยะ-ดา Pri Ya Da ไม่ระบุ ความน่ารัก
ปรีชาวุฒิ 30 ปรี-ชา-วุด Pri Cha Wut ชาย ความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
ปรีญาดา 20 ปรี-ยา-ดา Pri Ya Da หญิง ความเป็นที่รัก
ภัทรปรีดา 25 พัด-ทะ-ระ-ปรี-ดา Phat Tha Ra Pri Da หญิง -
ปรียกร 26 ปรี-ยะ-กอน Pri Ya Kon ไม่ระบุ ทำให้น่ารัก
เจตปรียา 33 เจด-ปรี-ยา Chet Pri Ya หญิง เป็นที่รักแห่งใจ
สุปรียา 30 สุ-ปรี-ยา Su Pri Ya หญิง เป็นที่รักยิ่ง
เปรมปรี 26 เปรม-ปรี Prem Pri ไม่ระบุ รักด้วยความยินดี
รวิปรียา 36 ระ-วิ-ปรี-ยา Ra Wi Pri Ya หญิง ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระอาทิตย์
ปรียาภัทร์ 41 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ปรีทู 16 ปรี-ทู Pri Thu หญิง -
ปรียาธร 30 ปรี-ยา-ทอน Pri Ya Thon หญิง -
มนปรีดิ์ 37 มน-นะ-ปรี Mon Na Pri หญิง มีใจยินดี
สุปรีดี 29 สุ-ปรี-ดี Su Pri Di หญิง ความยินดียิ่ง
ปรีชาพงษ์ 39 ปรี-ชา-พง Pri Cha Phong ไม่ระบุ -
ปรียานุช 30 ปรี-ยา-นุด Pri Ya Nut หญิง น้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก
ปรียาณา 28 ปรี-ยา-นา Pri Ya Na ไม่ระบุ -
ยอดปรีชา 31 ยอด-ปรี-ชา Yot Pri Cha ชาย -
สุปรีญา 26 สุ-ปรี-ยา Su Pri Ya หญิง ผู้รอบรู้ดี
อัลิปรียา 42 อัน-ลิ-ปรี-ยา An Li Pri Ya หญิง เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
ปรีย์วิศว์ 62 ปรี-วิด-สะ Pri Wit Sa ชาย -
ปรียนิตย์ 50 ปรี-ยะ-นิด Pri Ya Nit หญิง น่ารักเสมอ
ปรียาพร 34 ปรี-ยา-พอน Pri Ya Phon หญิง เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
อดิปรีย์ 41 อะ-ดี-ปรี A Di Pri ชาย ชื่นบานยิ่ง
อรปรียา 32 ออน-ปรี-ยา On Pri Ya หญิง นางผู้เป็นที่รัก
เปรียบดาว 33 เปรียบ-ดาว Priap Dao หญิง -
ปรียาลักษณ์ 51 ปรี-ยา-ลัก Pri Ya Lak หญิง -
กุลปรี 21 กุน-ปรี Kun Pri ไม่ระบุ -