บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปริณวัชญณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปริณวัชญณ์
ชื่อ ปริณวัชญณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-ริน-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Rin Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปริณวัชญณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปริณวัชญณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปริณวัชญณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปริณวัชญณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ปริณวัชญณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปริณวัชญณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปริณวัชญณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปริณวัชญณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปริณวัชญณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปริณวัชญณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปวีย์ภัทร์ 51 ปะ-วี-พัด Pa Wi Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
ปวันพัสตร์ 52 ปะ-วัน-พัด Pa Wan Phat หญิง แพรบริสุทธิ์
ปฐมรัตน์ 41 ปะ-ถม-รัด Pa Thom Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นที่หนึ่ง
ปณัฐฐา 30 ปะ-นัด-ถา Pa Nat Tha หญิง ผู้อยู่ในความรอบรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
ปภา 4 ปะ-พา Pa Pha หญิง -
ติณณ์ปพน 41 ติน-ปะ-พน Tin Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่ข้ามพ้นความชั่วแล้ว
ปกรพัฒน์ 36 ปะ-กะ-ระ-พัด Pa Ka Ra Phat ชาย -
ปโยธรา 23 ปะ-โย-ทะ-รา Pa Yo Tha Ra หญิง -
ปริญญารัตน์ 44 ปะ-ริน-ยา-รัด Pa Rin Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความรอบรู้
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
ปณัสพรท์ 40 ปะ-หนัด-พน Pa Nat Phon หญิง -
ปวัตร 19 ปะ-วัด Pa Wat ชาย ผู้บริสุทธิ์
ปดิวรดา 19 ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา Pa Di Wa Ra Da หญิง ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปฐมชนน 28 ปะ-ถม-ชะ-นน Pa Thom Cha Non ชาย เชื้อสายอันเป็นที่หนึ่ง
กัมปทาน 19 กัม-ปะ-ทาน Kam Pa Than ชาย -
ปริวรรต 27 ปะ-ริ-วัด Pa Ri Wat ชาย เจริญรอบ
ปถภาส 12 ปะ-ถะ-พาด Pa Tha Phat ชาย -
ฐิติ์ปรินท์ 54 ทิ-ปะ-ริน Thi Pa Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งอันมั่นคง
ฐิตปวีณ์ 45 ถิด-ปะ-วี Thit Pa Wi หญิง ผู้มีปัญญามั่นคง
กชปภาดา 9 กด-ชะ-ปะ-พา-ดา Kot Cha Pa Pha Da หญิง ดอกบัวที่รุ่งเรือง
ปวีนา 21 ปะ-วี-นา Pa Wi Na หญิง ฉลาด, ชำนาญ
พรรณปพร 35 พัน-ปะ-พอน Phan Pa Phon หญิง มีผิวพรรณประเสริฐ
อธิปปัตย์ 42 อะ-ทิบ-ปะ-ปัด A Thip Pa Pat ชาย -
ปกรณ์ธรรม์ 47 ปะ-กอน-ทัน Pa Kon Than ไม่ระบุ หนังสือแห่งธรรม
ปิ่นปวีณ์ 41 ปิ่น-ปะ-วี Pin Pa Wi หญิง -
ปฏิพนธ์ 41 ปะ-ติ-พน Pa Ti Phon ชาย ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
ปฏิญญาพร 36 ปะ-ติน-ยา-พอน Pa Tin Ya Phon หญิง ผู้ได้รับพรจากคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้
ปวิช 14 ปะ-วิด Pa Wit ชาย ผู้สร้าง, ผู้กำหนด
ปณัฏฐ์ศญา 50 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
มนปภา 14 มน-ปะ-พา Mon Pa Pha หญิง ผู้มีความสว่างยิ่งในดวงใจ
ปยุดา 13 ปะ-ยุ-ดา Pa Yu Da หญิง ขวนขวาย, ขยันขันแข็ง
ปวัน 17 ปะ-วัน Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์
ทรรปณิภา 22 ทัน-ปะ-นิ-พา Than Pa Ni Pha หญิง กระจกเงา
ณปภา 9 นะ-ปะ-พา Na Pa Pha หญิง ผู้มีรัศมีของนักปราชญ์
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ปวาณี 21 ปะ-วา-นี Pa Wa Ni หญิง -
ภูมิปรินทร์ 41 พูม-ปะ-ริน Phum Pa Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญา
ลิปปกร 19 ลิบ-ปะ-กอน Lip Pa Kon ชาย สร้างศิลปะ
ปวิธชาด 20 ปะ-วิด-ชาด Pa Wit Chat ชาย เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
ปริวิทธ์ 34 ปะ-ริ-วิด Pa Ri Wit ไม่ระบุ ชื่อเท้ากุเวรผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์