บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปริณพัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปริณพัฐ
ชื่อ ปริณพัฐ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-ริน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Rin Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปริณพัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปริณพัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปริณพัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปริณพัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ปริณพัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปริณพัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปริณพัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปริณพัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปริณพัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปริณพัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปริณพัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปริณพัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชุติณปภา 19 ชุ-ติ-นะ-ปะ-พา Chu Ti Na Pa Pha ไม่ระบุ แสงสว่างอันรุ่งเรืองที่เกิดแต่นักปราชญ์
ปโมทินี 28 ปะ-โมด-ทิ-นี Pa Mot Thi Ni หญิง ที่ให้ความยินดี
ปริฉัตต์ 34 ปะ-ริ-ฉัด Pa Ri Chat หญิง -
ปภาดา 6 ปะ-พา-ดา Pa Pha Da หญิง รุ่งเรืองแล้ว, ส่องสว่างแล้ว
ณัฐปวีร์ 46 นัด-ปะ-วี Nat Pa Wi ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ปริฉัตรต์ 38 ปะ-ริ-ฉัด Pa Ri Chat หญิง -
กัญปวีร์ 37 กัน-ปะ-วี Kan Pa Wi ไม่ระบุ หญิงที่มีความเฉลียวฉลาด
ชุปภาดา 9 ชุ-ปะ-พา-ดา Chu Pa Pha Da ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งต้นไม้
ปวัฒน์ 29 ปะ-หวัด Pa Wat ไม่ระบุ -
ปภัสรา 19 ปะ-พัด-สะ-รา Pa Phat Sa Ra หญิง -
ปวราพร 25 ปะ-วะ-รา-พอน Pa Wa Ra Phon หญิง -
ปนัชดา 15 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
ฉัตรปวินท์ 43 ฉัด-ปะ-วิน Chat Pa Win ไม่ระบุ ได้รับความร่มเย็น
ปณิภาน 18 ปะ-หนิ-พาน Pa Ni Phan ชาย -
ปรินันท์ 34 ปะ-ริ-นัน Pa Ri Nan ไม่ระบุ -
ตปนีย์ 34 ตะ-ปะ-นี Ta Pa Ni หญิง ทองคำบริสุทธิ์
ชยปภา 14 ชะ-ยะ-ปะ-พา Cha Ya Pa Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ฉัตรปกรณ์ 37 ฉัด-ปะ-กอน Chat Pa Kon ไม่ระบุ -
ปรพล 20 ปะ-ระ-พน Pa Ra Phon ชาย กำลังของผู้อื่น
ฐาปนา 18 ถา-ปะ-นา Tha Pa Na หญิง การสถาปนา, การดำรงอยู่
ชนัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง -
กรณ์ปวิชญ์ 46 กอน-ปะ-หวิด Kon Pa Wit ไม่ระบุ การกระทำของนักปราชญ์
ปฎิภาพ 21 ปะ-ติ-พาบ Pa Ti Phap ไม่ระบุ -
ปณายุธ 21 ปะ-นา-ยุด Pa Na Yut ไม่ระบุ มีทรัพย์เป็นอาวุธ
ฐปนีย์ 40 ถะ-ปะ-นี Tha Pa Ni หญิง ผู้มีความตั้งมั่น
กฤตปณต 15 กริด-ตะ-ปะ-นด Krit Ta Pa Not ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความอ่อนน้อม
ปภินวิทย์ 40 ปะ-พิน-วิด Pa Phin Wit ชาย มีความรู้แตกฉาน
ก้องปพัฒน์ 42 ก้อง-ปะ-พัด Kong Pa Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญงอกงามในชื่อเสียง
ปทุมมา 15 ปะ-ทุม-มา Pa Thum Ma หญิง -
ปณัฏฐ์ศญา 50 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
ปริชนันท์ 36 ปะ-ริ-ชะ-นัน Pa Ri Cha Nan หญิง -
ปดิวรัดดา 24 ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา Pa Di Wa Rat Da หญิง ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปกายพลอยชมพู 57 ปะ-กาย-พลอย-ชม-พู Pa Kai Phloi Chom Phu ไม่ระบุ แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
สถาปนิก 21 สะ-ถา-ปะ-นิก Sa Tha Pa Nik ไม่ระบุ -
กุลปภัสสร์ 42 กุน-ปะ-พัด Kun Pa Phat ไม่ระบุ -
ปภวดี 17 ปะ-พะ-วะ-ดี Pa Pha Wa Di ไม่ระบุ เกิดขึ้น, เริ่มต้น
ปรินดา 17 ปะ-ริน-ดา Pa Rin Da หญิง เจริญเต็มที่
ปฐมาภรณ์ 36 ปะ-ถะ-มา-พอน Pa Tha Ma Phon ไม่ระบุ -
กิจปทัย 26 กิด-ปะ-ทัย Kit Pa Thai ไม่ระบุ -
ภัทรปกรณ์ 31 พัด-ทะ-ระ-ปะ-กอน Phat Tha Ra Pa Kon ชาย -