บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์
ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคำพูดอันมั่นคงเพื่อส่วนรวม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-รัด-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Rat Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 121 หรือ 21
หมายเลข 21 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชะตาที่ต้องพลิกผัน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถึงขั้นแตกหักได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงาน อิทธิพลของหมายเลขนี้ก็จะทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีปัญหาขึ้นๆ ลงๆ หากทำธุรกิจอยู่ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ ด้านความรักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนของคู่ครอง ส่งผลให้ความรักอาจสั่นคลอนลงได้ สุขภาพก็ไม่ดี หมายนี้เล่นงานสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาท อาการปวดหัว ไมเกรน
ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฐาปนัท 22 ถา-ปะ-นัด Tha Pa Nat ไม่ระบุ ผู้ให้การดำรงอยู่, ผู้ประทานการดำรงมั่น
ปภาพิชญ์ 31 ปะ-พา-พิด Pa Pha Phit ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ศิลปสิทธิ์ 48 สิน-ละ-ปะ-สิด Sin La Pa Sit ชาย -
ณปพนภัสร์ 45 นะ-ปะ-พน-พัด Na Pa Phon Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างอันบริสุทธิ์ด้วยความรู้
ปวีณรัตน์ 45 ปะ-วีน-รัด Pa Win Rat หญิง ผู้มีความฉลาดอันทรงคุณค่าดั่งแก้ว
บุษปศร 20 บุด-สะ-ปะ-สอน But Sa Pa Son หญิง ศรกามเทพ
ตฤปตา 10 ตะ-รึ-ปะ-ตา Ta Rue Pa Ta หญิง พอใจ
ปริตา 14 ปะ-ริ-ตา Pa Ri Ta หญิง ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องรักษา
นัทธิ์ปภาณิน 45 นัด-ปะ-พา-นิน Nat Pa Pha Nin หญิง ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
ปกรณ์กานต์ 40 ปะ-กอน-กาน Pa Kon Kan ชาย -
สธาปณิกญ์ 37 สะ-ทา-ปะ-หนิก Sa Tha Pa Nik ชาย -
ปกรณัม 21 ปะ-กะ-ระ-นัม Pa Ka Ra Nam ไม่ระบุ -
ปฐวีรัตน์ 49 ปะ-ถะ-วี-รัด Pa Tha Wi Rat หญิง -
ปพนสรรค์ 43 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ธีร์ปพน 39 ที-ปะ-พน Thi Pa Phon ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปฏิพัทธิ์ 45 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
ปนะเสริฐ 37 ปะ-นะ-เสิด Pa Na Soet หญิง -
ปวีณ์สุดา 39 ปะ-วี-สุ-ดา Pa Wi Su Da หญิง ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปทัย 15 ปะ-ทัย Pa Thai ชาย โคลงกลอน
ปภานัน 18 ปะ-พา-นัน Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้างดงาม
นิรูปมัย 34 นิ-รู-ปะ-มัย Ni Ru Pa Mai หญิง ไม่มีใดเท่าเทียม
ทักษาปกรณ์ 32 ทัก-สา-ปะ-กอน Thak Sa Pa Kon ไม่ระบุ ตำราที่เกี่ยวกับทักษา
ปวีณ์นุช 37 ปะ-วี-นุด Pa Wi Nut หญิง หญิงสาวผู้ฉลาด
ปณาลี 21 ปะ-นา-ลี Pa Na Li หญิง สายน้ำ
ปทัยทิพย์ 45 ปะ-ทัย-ทิบ Pa Thai Thip หญิง -
ศิรปวีณ 35 สิ-ระ-ปะ-วีน Si Ra Pa Win ไม่ระบุ -
เขมปภัสร์ 36 เข-มะ-ปะ-พัด Khe Ma Pa Phat หญิง -
ณัฐปวิชญ์ 45 นัด-ปะ-วิด Nat Pa Wit ชาย ผู้มีวิชายิ่งดังนักปราชญ์
ตฤมปตี 21 ตริม-ปะ-ตี Trim Pa Ti หญิง ยินดี, พอใจห
ปวันพัฒน์ 46 ปะ-วัน-พัด Pa Wan Phat หญิง ความเจริญที่บริสุทธิ์
ปณัฐพงศ์ 46 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
ปริชาดา 15 ปะ-ริ-ชา-ดา Pa Ri Cha Da หญิง ผลสีแดง
ปไลศร 28 ปะ-ไล-สอน Pa Lai Son หญิง -
ปฏิกาณ 22 ปะ-ติ-กา-นะ Pa Ti Ka Na ไม่ระบุ -
ปรมตา 15 ปะ-ระ-มะ-ตา Pa Ra Ma Ta หญิง ฐานะสูงสุด
ปทุรัตน์ 29 ปะ-ทุ-รัด Pa Thu Rat หญิง -
ฐาปนิตย์ 41 ถา-ปะ-นิด Tha Pa Nit หญิง มั่นคงเสมอ
ปวีณรา 25 ปะ-วีน-รา Pa Win Ra ไม่ระบุ -
ปฏิพน 28 ปะ-ติ-พน Pa Ti Phon ชาย ผู้มีความสามารถ
พิมปภรณ์ 38 พิม-ปะ-พอน Phim Pa Phon ชาย -