บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์
ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคำพูดอันมั่นคงเพื่อส่วนรวม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-รัด-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Rat Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 121 หรือ 21
หมายเลข 21 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชะตาที่ต้องพลิกผัน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถึงขั้นแตกหักได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงาน อิทธิพลของหมายเลขนี้ก็จะทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีปัญหาขึ้นๆ ลงๆ หากทำธุรกิจอยู่ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ ด้านความรักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนของคู่ครอง ส่งผลให้ความรักอาจสั่นคลอนลงได้ สุขภาพก็ไม่ดี หมายนี้เล่นงานสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาท อาการปวดหัว ไมเกรน
ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปรัตถ์ฐพัณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปพรพรรณ 35 ปะ-พอน-พัน Pa Phon Phan หญิง -
จิตต์ฐปนันท์ 60 จิด-ถะ-ปะ-นัน Chit Tha Pa Nan หญิง ใจที่อยู่ในความเพลิดเพลิน
สถาปนิก 21 สะ-ถา-ปะ-นิก Sa Tha Pa Nik ไม่ระบุ -
ณปภาพิชญ์สินี 59 นะ-ปะ-พา-พิด-สิ-นี Na Pa Pha Phit Si Ni หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาของนักปราชญ์หญิง
ปวิชธวัตน์ 45 ปะ-หวิด-ทะ-วัด Pa Wit Tha Wat ชาย -
ปารย์ปรุฬห์ 50 ปาน-ปะ-รุด Pan Pa Rut ชาย ผู้เจริญอันเหมาะสม
สิปปวิชญ์ 40 สิบ-ปะ-วิด Sip Pa Wit ชาย เชี่ยวชาญในศิลปะ
ปภวดี 17 ปะ-พะ-วะ-ดี Pa Pha Wa Di ไม่ระบุ เกิดขึ้น, เริ่มต้น
จารุปภา 16 จา-รุ-ปะ-พา Cha Ru Pa Pha ไม่ระบุ -
ปฏิพล 29 ปะ-ติ-พน Pa Ti Phon ชาย ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
สรัญปกร 26 สะ-รัน-ปะ-กอน Sa Ran Pa Kon หญิง -
ปรินทร์ 29 ปะ-ริน Pa Rin ชาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปนัสยา 27 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
ปรมศักดิ์ 37 ปะ-ระ-มะ-สัก Pa Ra Ma Sak ชาย สามารถยิ่ง
ปทิดา 9 ปะ-ทิ-ดา Pa Thi Da หญิง ผู้รุ่งเรืองแล้ว
มญชุ์ปริยา 40 มน-ปะ-ริ-ยา Mon Pa Ri Ya หญิง งามด้วยความรัก
ฐปนพัฒน์ 45 ทะ-ปะ-นะ-พัด Tha Pa Na Phat ชาย มีดำรงอยู่อย่างรุ่งเรือง
พงษ์ปกรณ์ 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ปริณพัฒน์ 44 ปะ-ริ-นะ-พัด Pa Ri Na Phat ไม่ระบุ ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
ปริตตาภา 19 ปะ-ริด-ตา-ภา Pa Rit Ta Pha หญิง ชั้นพรหมภูมิ
พงศ์ปกรณ์ 47 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
สิปปภาส 24 สิบ-ปะ-พาด Sip Pa Phat ชาย รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ปพลพัฒน์ 45 ปะ-พน-พัด Pa Phon Phat ชาย -
ปริวัต 23 ปะ-ริ-วัด Pa Ri Wat ไม่ระบุ เจริญรอบ
ปฐมพงค์ 39 ปะ-ถม-พง Pa Thom Phong ไม่ระบุ ต้นตระกูล ตระกูลดั้งเดิม
ปริณาห์ 30 ปะ-ริ-นา Pa Ri Na หญิง กว้างขวาง
ปพนพรรณ 36 ปะ-พน-พัน Pa Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
ปฐมเดช 21 ปะ-ถะ-มะ-เดด Pa Tha Ma Det ชาย เกิดมามีอำนาจ
ปภาภร 9 ปะ-พา-พอน Pa Pha Phon หญิง แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
ปฏิญญา 24 ปะ-ติน-ยา Pa Tin Ya ชาย การให้คำมั่นสัญญา
ปภาพิชญ์ 31 ปะ-พา-พิด Pa Pha Phit ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัทปภา 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง -
ปพงษ์สิงห์ 52 ปะ-พง-สิด Pa Phong Sit ชาย -
บุษปสาร 21 บุด-สะ-ปะ-สาน But Sa Pa San ไม่ระบุ น้ำทิพย์จากดอกไม้
ปะภาพร 20 ปะ-พา-พอน Pa Pha Phon หญิง -
ทิพปทิตา 24 ทิบ-ปะ-ทิ-ตา Thip Pa Thi Ta หญิง ผู้รุ่งเรืองแห่งสวรรค์
ปสันน์ 32 ปะ-สัน Pa San ชาย เลื่อมใส, ผ่องใส
สารีปะห์ 39 สา-รี-ปะ Sa Ri Pa หญิง -
ณัฐประพิณ 45 นัก-ปะ-พิน Nak Pa Phin หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์