บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรัชญ์นพัต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรัชญ์นพัต
ชื่อ ปรัชญ์นพัต ความหมาย แปลว่า ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-รัด-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Rat Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัชญ์นพัต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรัชญ์นพัต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัชญ์นพัต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรัชญ์นพัต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ปรัชญ์นพัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรัชญ์นพัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัชญ์นพัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปรัชญ์นพัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัชญ์นพัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปรัชญ์นพัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรัชญ์นพัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปรัชญ์นพัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปทัย 15 ปะ-ทัย Pa Thai ชาย โคลงกลอน
ปพลพัฒน์ 45 ปะ-พน-พัด Pa Phon Phat ชาย -
ปวิชญา 19 ปะ-วิด-ชะ-ยา Pa Wit Cha Ya หญิง นักปราชญ์, ผู้รู้ทั่วถึง
เปรียญ 27 ปะ-เรียน Pa Rian หญิง -
ฐปนา 17 ถะ-ปะ-นา Tha Pa Na หญิง การสถาปนา, การดำรงอยู่, ตั้งใจมั่น
ปทาน 9 ปะ-ทาน Pa Than ชาย ผู้ให้
ปฎิคม 20 ปะ-ติ-คม Pa Ti Khom ไม่ระบุ ผู้ตอนรับ, ผู้ดูแลต้อนรับ
วศิลป 25 วะ-สิ-ละ-ปะ Wa Si La Pa ชาย -
ชนัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง -
จิรปภาโส 29 จิ-ระ-ปะ-พา-โส Chi Ra Pa Pha So ไม่ระบุ แสงสว่างอันยั่งยืน
ปมองสุข 25 ปะ-มอง-สุก Pa Mong Suk ไม่ระบุ -
ฉัตรณปภา 25 ฉัด-นะ-ปะ-พา Chat Na Pa Pha ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งแสงสว่างของนักปราชญ์
ปกิภาณ 14 ปะ-กิ-พาน Pa Ki Phan ชาย -
กฤษณ์ปกรณ์ 41 กริด-ปะ-กอน Krit Pa Kon ชาย คัมภีร์ของพระกฤษณะ
ปฐมภัทร 26 ปะ-ถม-พัด Pa Thom Phat ไม่ระบุ -
จีรปกรณ์ 38 จี-ระ-ปะ-กอน Chi Ra Pa Kon ไม่ระบุ ตำราที่คงอยู่ตลอดไป
กฤชปภพ 15 กริด-ปะ-พบ Krit Pa Phop ชาย ผู้นำที่เฉียบแหลม
ปวีณสมร 36 ปะ-วีน-สะ-หมอน Pa Win Sa Mon หญิง หญิงสาวผู้ฉลลาด
ปวีณมุนินทร์ 54 ปะ-วีน-มุ-นิน Pa Win Mu Nin หญิง จอมปราชญ์ผู้ชาญฉลาด
ปภัทมรัชย์ 40 ปะ-พัด-ทะ-มะ-รัด Pa Phat Tha Ma Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ปภาวรินท์ 33 ปะ-พา-วะ-ริน Pa Pha Wa Rin หญิง ยอดแห่งความเรืองรอง
ปวันรัตน์ 42 ปะ-วัน-รัด Pa Wan Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
กชปภาดา 9 กด-ชะ-ปะ-พา-ดา Kot Cha Pa Pha Da หญิง ดอกบัวที่รุ่งเรือง
ปฏิญา 20 ปะ-ติ-ยา Pa Ti Ya หญิง -
ปวนากร 19 ปะ-วะ-นา-กอน Pa Wa Na Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
ปณต 10 ปะ-นด Pa Not ชาย การน้อบน้อม
ลิปปกร 19 ลิบ-ปะ-กอน Lip Pa Kon ชาย สร้างศิลปะ
นัฏฐ์ปวร 48 นัด-ปะ-วอน Nat Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐยิ่งทางความรู้
ฐาปณีย์ 41 ถา-ปะ-นี Tha Pa Ni หญิง ผู้ดำรงมั่น
ปพนภัค 24 ปะ-พน-พัก Pa Phon Phak ชาย -
พลอยปภัส 42 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
ปทัยทิพย์ 45 ปะ-ทัย-ทิบ Pa Thai Thip หญิง -
ปะหละ 21 ปะ-หละ Pa La หญิง -
ปริชญา 17 ปะ-ริด-ชะ-ยา Pa Rit Cha Ya หญิง ความรอบรู้, ผู้รอบรู้
ปวิธ 16 ปะ-วิด Pa Wit ชาย ผู้สร้าง, ผู้กำหนด
ปัณณ์ปวีณ 45 ปัน-ปะ-วีน Pan Pa Win หญิง ผู้ฉลาดที่ทรงความรู้
ฐาปนัท 22 ถา-ปะ-นัด Tha Pa Nat ไม่ระบุ ผู้ให้การดำรงอยู่, ผู้ประทานการดำรงมั่น
ปฏินันต์ 41 ปะ-ติ-นัน Pa Ti Nan ชาย -
ปกรณ์เกียรติ 50 ปะ-กอน-เกียด Pa Kon Kiat ชาย พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ปวุฒิ 16 ปะ-หวุ-ทิ Pa Wu Thi ชาย -