บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ประมวลศรี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ประมวลศรี
ชื่อ ประมวลศรี ความหมาย แปลว่า ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ประ-มวน-สี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pra Muan Si
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ประมวลศรี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ประมวลศรี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ประมวลศรี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ประมวลศรี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ประมวลศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ประมวลศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ประมวลศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ประมวลศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ประมวลศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ประมวลศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ประมวลศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ประมวลศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประทุม 17 ประ-ทุม Pra Thum ชาย -
สมประเสริฐ 48 สม-ประ-เสิด Som Pra Soet หญิง -
ประภัตร 22 ประ-พัด Pra Phat ไม่ระบุ -
ประภูต 16 ประ-พูด Pra Phut ชาย มากมูน
ศรีประวัติ 45 สี-ประ-วัด Si Pra Wat ไม่ระบุ -
ประจวย 30 ประ-จวย Pra Chuai ชาย -
พิมพ์ประภัทร 54 พิม-ประ-พัด Phim Pra Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
ประภัสศร 33 ประ-พัด-สอน Pra Phat Son ไม่ระบุ แสงแพรวพราว
สุประภา 20 สุ-ประ-พา Su Pra Pha หญิง -
ประรัชดา 22 ประ-รัด-ดา Pra Rat Da หญิง -
ประพต 21 ประ-พด Pra Phot ชาย คำพูดประเสริฐคำพูดสำคัญ
ประษิต 21 ประ-สิด Pra Sit ชาย ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
สุประภาดา 22 สุ-ประ-พา-ดา Su Pra Pha Da ไม่ระบุ รุ่งอรุโณทัย
ประพัศ 29 ประ-พัด Pra Phat ชาย -
ประเดิมภพ 31 ประ-เดิม-พบ Pra Doem Phop ชาย -
ประดิศรัย 38 ประ-ดิ-สัย Pra Di Sai ชาย ที่พำนัก, ที่อาศัย
ประลิม 25 ประ-ลิม Pra Lim หญิง -
ประดับพร 29 ประ-ดับ-พอน Pra Dap Phon หญิง -
สีประพา 33 สี-ประ-พา Si Pra Pha ไม่ระบุ แสงสว่างอันเป็นมงคล, แสงสว่างอันงดงาม
ประเด็น 26 ประ-เด็น Pra Den ชาย -
ประมุด 17 ประ-มุด Pra Mut ไม่ระบุ พอใจ, ยินดี
ประชาทร 18 ประ-ชา-ทอน Pra Cha Thon ชาย -
ประทวร 21 ประ-ทวน Pra Thuan ไม่ระบุ -
ประมุข 18 ประ-มุก Pra Muk ชาย เป็นอิสระ
ประยูรศรี 42 ประ-ยูน-สี Pra Yun Si หญิง -
เสริฐประการ 42 เสิด-ประ-กาน Soet Pra Kan ไม่ระบุ -
ประภาสิริ 31 ประ-พา-สิ-หริ Pra Pha Si Ri หญิง ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
พรประสิทธิ์ 51 พอน-ประ-สิด Phon Pra Sit หญิง -
ประมัย 27 ประ-มัย Pra Mai ชาย -
ประพินธุ์ 41 ประ-พิน Pra Phin ไม่ระบุ ฉลาด
ฟ้าประทานพร 40 ฟ้า-ประ-ทาน-พอน Fa Pra Than Phon ไม่ระบุ ฟ้าให้พร
วงค์ประทีป 41 วง-ประ-ทีบ Wong Pra Thip ไม่ระบุ -
ประดิษฐาน 34 ประ-ดิด-สะ-ถาน Pra Dit Sa Than ชาย ตั้งมั่น
ประเสริฐพร 48 ประ-เสิด-พอน Pra Soet Phon ชาย -
ต้องตาประภา 29 ต้อง-ตา-ประ-พา Tong Ta Pra Pha หญิง -
ประภาท 13 ประ-พาด Pra Phat ชาย ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน ไปเที่ยว
ประจักรา 26 ประ-จัก-รา Pra Chak Ra ชาย -
เอกประภู 22 เอก-ประ-พู Ek Pra Phu ชาย มีอำนาจเป็นหนึ่ง
ประทุมมา 23 ประ-ทุม-มา Pra Thum Ma หญิง -
ประกาศน 24 ประ-กาด-นะ Pra Kat Na ชาย ส่องแสง